Alueellinen opaskoiratoiminta

 helsinki

Alueellista opaskoiratoimintaa järjestetään yhdistyksen hallituksen tehtävään nimeämien opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien vapaaehtoistyönä. Yhdistyksen hallitus on jakanut maan toiminta-alueisiin ja toimintaa järjestetään hallituksen vahvistaman toimintasuunnitelman puitteissa. Lisäksi yhteyshenkilöt voivat järjestää spontaania toimintaa alueen korvamerkityllä rahalla. Alueelliset opaskoirayhteyshenkilöt ovat opaskoirankäyttäjiä ja yhdistyksen jäseniä. Yhteyshenkilötyöryhmässä työryhmän vastaava on aina opaskoirankäyttäjä, jonka työparina työskentelee toinen opaskoirankäyttäjä tai peesari, joillain alueilla kolmisin. Hallitus nimeää yhteyshenkilöt alueen koirakoiden ehdotuksen perusteella.

Yhteyshenkilö / -työryhmän toimenkuvaan kuuluu

– järjestää koirakoiden tapaamisia alueellaan

– järjestää viikonloppukursseja ja tapahtumia

– antaa vertaistukea

– välittää peesareiden yhteystietoja

– toimii alueellaan yhdistyksen tiedottajana ulkopuolisille

– osallistuu yhdistyksen järjestämään vuosittaiseen yhteyshenkilötapaamiseen

– laatii seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja alustavan kustannusarvion ja toimittaa ne hallitukselle kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä

 

Kuvassa Helsingin ja Uudenmaan opaskoirakoita Helsingin Tuomiokirkon portailla. Kuva: Sini Merikallio