Valjaissa 1/2019 Äänettömät sähköautot vaarana opaskoirankäyttäjille

Teksti: Janne Silas

Täyssähkö- ja hybridiautot ovat ympäristöystävällisiä eivätkä
tuota meluhaittoja. Niiden lähes äänetön eteneminen hiljaisilla
nopeuksilla muodostaa kuitenkin suuren turvallisuusriskin kaikille
jalankulkijoille. Kaupunkiympäristössä jalankulkijat tai
pyöräilijät eivät voi saada äänen perusteella tietoa sähköauton
sijainnista, liikesuunnasta tai nopeudesta. Erityisen turvallisuusriskin
ne aiheuttavat lapsille, vanhuksille ja näkövammaisille.

Tämän vuoksi vuonna 2016 EU teki luonnoksen AVAS (Acoustic vehicle
alerting systems) järjestelmästä. Tämän asetuksen mukaan
sähkövoimalla liikkuvasta autosta pitää kuulua alle 10 km/h
nopeudessa vähintään 50 desibelin ääni ja alle 20 km/h vauhdissa 56
desibelin ääni. Tätä suuremmilla nopeuksilla autosta katsotaan
lähtevän tarpeeksi ääntä muun muassa rengasmelun johdosta.

1. heinäkuuta 2019 jälkeen AVAS koskee uuden tyyppisiä
sähkövoimalla liikkuvia automalleja. 1. heinäkuuta 2021 jälkeen
asetus koskee kaikkia uusia sähkövoimalla liikkuvia autoja.
Äänilähdettä ei voi kytkeä pois käytöstä. Valitettavasti asetus
ei koske jo nyt liikenteessä olevia sähkö- tai hybridiautoja.
Yhdysvalloissa sähköautoista pitää jo nyt kuulua ääni niiden
liikkuessa alle 30 km/h nopeudella.

Tieliikenteen ääni tärkeä opaskoirankäyttäjälle

Tieliikenteen tuottama ääni on tärkeä tietolähde
opaskoirankäyttäjän hahmottaessa liikkumisympäristöään. Näiden
äänten perusteella hän tietää missä on ja mihin suuntaan etenee,
milloin ylittää risteyksen tai milloin voi kiertää tietyöesteen.

Erityisen suuria vaaratilanteita aiheuttaa kaikille näkövammaisille
pihakadulla, pysäköintialueella ja kävelykadulla liikkuva äänetön
auto. Ainoastaan silloin kun sähköautoista lähtee jatkuva
merkkiääni, näkövammainen voi tietää missä, minne ja miten kovaa
vauhtia autot kulkevat. Melututkija ja Trafin johtava asiantuntija Outi
Ampuja ehdottaa, että tutka pysäyttäisi auton automaattisesti
vaaratilanteessa. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä myös
jalankulkijoiden pitää tietää missä autot liikkuvat.
Vaaratilanteita syntyy myös silloin, jos sähköauto lähtee liikkeelle
äänettömästi.

Liikenneympyrät korvaavat kasvavissa määrin tavallisia risteyksiä.
Pyöreät ajolinjat ja kaukana olevat suojatiet vaikeuttavat
näkövammaista hahmottamasta tällaisia alueita, sillä hän hahmottaa
helpommin eteen, taakse, oikealle ja vasemmalle kulkevat suunnat.
Liikenneympyrässä liikkuvien autojen äänet ovat tällöin hänelle
suuri apu sekä hahmottamisen että suojatien turvallisen ylittämisen
kannalta.

Äänetön auto opaskoirankäyttäjän uhkana tien ylityksessä

Opaskoira opastaa käyttäjänsä risteykseen ja pysähtyy oikeaan
kohtaan. Opaskoirankäyttäjä varmistaa oikean paikan
opaskoirakepillä. Tämän jälkeen käyttäjä kuuntelee liikenteen
äänistä milloin risteyksen voi ylittää turvallisesti. Hän antaa
ylityskäskyn ja opaskoira opastaa hänet mahdollisimman suoraan
risteyksen yli.

Tehdessään ylityspäätöstä opaskoirankäyttäjän pitää
päätellä liikenteen äänistä se, mistä suunnista ja kuinka kovaa
kulkuneuvoja tulee ja aikovatko ne pysähtyä. Jopa tavallisen
polttomoottoriauton ääntä saattaa olla vaikeaa kuulla tuulisessa
säässä. Kun lähestyvän sähköauton ääni alkaa kuulua EU
asetuksen mukaan vasta nopeuden laskettua alle 20 km/h, tulee
opaskoirankäyttäjälle kiire ehtiä havaita auto.

Suomessa on käytössä opaskoiria neljästä eri opaskoirakoulusta.
Sähköauton kohtaamista ei ole erikseen opeteltu missään
opaskoirakoulussa. Kaksi opaskoirakoulua ovat ottaneet parisen vuotta
sitten käyttöön niin sanotun liikennekoulutuksen.

Suomen Opaskoirakoulun johtavan kouluttajan Tom Jaatisen mukaan
opaskoirankäyttäjä tekee aina ylityspäätöksen, sillä koiran
älykkyys ei riitä siihen. Näkövammaisten liiton opaskoirakoulun
vanhempi kouluttaja Pekka Korri kertoo, että liikennekoulutetut
opaskoirat voivat kieltäytyä ylittämästä tietä, jos auto
lähestyy. Opaskoirakoulu Nouhaun uudet opaskoirat osaavat varoa autoa,
mutta kouluttaja Minna Leppälä muistuttaa, että
opaskoirankäyttäjän on vaikea harjoitella yksin opaskoiransa kanssa
tätä taitoa. Harjoitteluun tarvitaan aina peesari ja auto, jossa on
harjoitteluun varautunut kuljettaja. Yksin liikkuvan
opaskoirankäyttäjän on vaikea päätellä sitä, miksi opaskoira
kieltäytyy ylittämästä tietä. Syynä voi nimittäin olla myös
esimerkiksi lumikasa, tietyö tai joku muu este.  Zaigan koirakoulun
kokeneen opaskoirakouluttajan Juha Herttuaisen mukaan joissain maissa
koira on osannut jo aiemmin varoa autoja, mutta niissä maissa on
erilainen liikennekulttuuri kuin Suomessa.

Tulevaisuus vielä epävarma

Euroopan teillä liikkuu tällä hetkellä noin miljoona sähkö- tai
hybridiautoa, joihin ei vaadita jatkuvaa varoitusmerkkiääntä. Kaikki
uudet sähköautot päästävät ääntä hiljaisessa nopeudessa
heinäkuun 2021 jälkeen. Vielä ei ole varmaa, miten eri maissa
varmistetaan se, että sähköautoissa tosiaan toimii tuo äänilähde.
Esimerkiksi suomalaiset sähköautojen myyjät eivät tuntuneet
tietävän helmikuussa 2019 seuraavana kesänä pakolliseksi tulevasta
varoitusmerkkiäänestä.

Sähköauton sisälle kuuluva ääni on pääasiassa renkaiden ja
tienpinnan kohtaamisesta muodostuvaa melua. Niinpä rengasvalmistajat
kehittävät äänettömämpiä renkaita lisäämällä renkaan
sisäpinnalle polyuretaania. Asfaltista pyritään tekemään myös
äänettömämpää renkaan pyöriessä sen päällä. Sähköautot
tulevat siis muuttumaan vieläkin äänettömämmiksi. Näin ollen
keinotekoisen äänilähteen nopeusrajan pitäisi olla korkeampi kuin 20
km/h, esimerkiksi taajamanopeus 40 km/h.

Liikenteessä tulee liikkumaan sekä polttomoottoriautoja että
keinotekoisella äänilähteellä varustettuja sähköautoja. Ainakin
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa kerätään tietokantoja erilaisista
äänistä, joita tulevaisuudessa jokainen voi tilata omaan
sähköautoonsa. Esimerkiksi liikenneympyrässä tai isoilla
pysäköintialueilla autojen nopeus vaihtelee juuri tuon 20 km/h
molemmin puolin. Sähköautojen äänet alkavat ja loppuvat silloin
jatkuvasti aiheuttaen hämmentävän kakofonian.

Daniel J. Levitin kiteyttää kirjassaan Musiikki ja aivot:

”Tieto siitä, tuottaako joku melua tai liikkuuko se meitä kohti tai
meistä poispäin, on todella arvokasta eloonjäämisen kannalta.”