Yhdistys

 eppu

Opaskoirayhdistys ry toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja edistää opaskoira-asiaa. Yhdistys on maanlaajuinen järjestö. Sääntöjensä mukaan Opaskoirayhdistys ry

1) toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa;

2) järjestää ja tukee opaskoiran käyttäjien täydennyskoulutusta, järjestää koetoimintaa ja muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa;

3) tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä;

4) hoitaa yhteyksiä opaskoiria tuottaviin ja toimintaa rahoittaviin tahoihin.