Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry

 

Vuosikertomus 2017

1. Yleistä

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 69. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 64., Vetomars-äänilehden 39. ja Valjaissa-lehden 15. ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 302, joista varsinaisia jäseniä 217, kannatusjäseniä 79 ja ainaiskannatusjäseniä kuusi.

Vuodenvaihteessa 2017 – 2018 Suomessa työskenteli 228 opaskoiraa.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja sekä koe- ja kilpailutoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, joka parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä.

Yhdistyksellä oli Pohjolasta vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin.

Opaskoirayhteyshenkilöt antoivat neuvoja ja tukea ensimmäistä opaskoiraa ja koiranvaihtoa suunnitteleville näkövammaisille.

Yhdistys piti yhteyttä Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun, Suomen Opaskoirakoulu Oy ja Opaskoirapalvelu Nouhaun kanssa.

Yhdistys välitti toiminnastaan tiedotteita tuottajille.

Yhdistys ylläpiti yhteyksiä Näkövammaisten liiton, Vetcare Oy:n, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Vuoden lopussa päätettiin solmia yhteydet myös vakuutusyhtiöiden kanssa ja Valjaissa-lehti toimitetaan jatkossa vakuutusyhtiöille.

Hallituksen pöytäkirjat vuosilta 1983 – 2015 sidotutettiin kirjoiksi ja järjestettiin arkistoja painotuotteiden osalta. Arkistoinnin yhteydessä havaittiin että arkistosta puuttuu vuosikirjat ajalta ennen 1981.

 

2. Aluetoiminta

Näkövammaisten liiton hallitus myönsi yhdistykselle 3 000 euron toiminta-avustuksen Opaskoirarahastosta. Summalla katettiin osa peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. Peesareiden ja kouluttajien apu yhdistyksen tapahtumissa on ilmaista kaikille opaskoirankäyttäjille.

Aluetoiminta toteutettiin hallituksen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti. Yhteyshenkilöt laativat toimintasuunnitelman ja alustavan kustannusarvion marraskuun loppuun mennessä alueensa siitä osasta toimintaa, johon hakevat yhdistyksen tukea. Yhteyshenkilöille maksettiin 100 euron verollinen palkkio joulukuussa. Yhteyshenkilöiden myymistä varainhankintatuotteista merkittiin alueen laskentapaikkaan spontaaniin toimintaan tuottoja seuraavasti: opaskoirakalentereista yhdeksän euroa kalenterilta, Opaskoira-vuosikirjasta 14 euroa kirjalta, t-paidoista viisi euroa paidalta ja jousiheijastimista kolme-neljä euroa heijastimelta riippuen millä hinnalla se myytiin.

Korvamerkityt varat ovat käytettävissä laskuja vastaan toimintasuunnitelman ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin tai alentamaan oman alueen jäsenkoirakoiden omavastuita.

Yhdistys tuki jäsenkoirakoiden kurssimaksuja noin 20 % omavastuusta ja korvasi matkakulut 22 euroa ylittävältä osin.

Yhdistys on jakanut maan yhteentoista toiminta-alueeseen. Alueiden toimintaa järjestivät nimetyt opaskoirayhteyshenkilöt vapaaehtoistyönä. Yhteyshenkilöt lukuunottamatta peesarijäseniä ovat yhdistyksen jäseniä. Joillakin alueilla toimi yhteyshenkilötyöryhmä, jolloin ryhmällä on nimettynä työryhmän vastaava. Hänen kanssaan toimii toinen koirankäyttäjä tai peesari, joillakin alueilla kolmisin. Peesaripatikoiden organisoinnista vastasi Peesarikerhon puheenjohtaja ja sihteeri vapaaehtoistyönä muiden peesareiden kanssa.

Yhdistyksen järjestämä yhteyshenkilötapaaminen opaskoiria tuottavien tahojen kanssa pidettiin Nokialla kylpylähotelli Edenissä 30. 9. – 1.10. päivinä. Paikalla olivat kaikki tuottajat ja valtaosa alueiden yhteyshenkilöistä. Peesareiden edustajat olivat estyneitä.

Päijät-Hämeen/Kanta-Hämeen yhteyshenkilö erosi keväällä ja alue jäi ilman yhteyshenkilöä.

Savoon saatiin uusi yhteyshenkilötyöpari koirankäyttäjistä.

Helsinki-Uusimaan työryhmästä erosi yksi koirankäyttäjäjäsen, jäljelle jäi työpari peesari ja koirankäyttäjä.

Pohjois-Suomen yhteyshenkilötyöryhmästä erosi vuoden lopussa kaksi koirankäyttäjäjäsentä, jäljelle jäi koirankäyttäjäjäsen ja uutena aloitti peesarijäsen.

Opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien alueelliset kurssit:

Pirkanmaa/Nokia/Tampere 28. – 29.1. 2017

Helsinki-Uusimaa/Espoo 28.1.2017.

Pohjois-Suomi, Oulu 3-5.2.2017

Keski-Suomi/Jyväskylä neliapilaviikonloppu 27.5. – 28.5. 2017

Pohjois-Suomi, viikonloppupatikan peruunnuttua järjestettiin 23.9. retkipäivä Ounasvaaralle ja koirauimalaan Rovaniemelle.

Lisäksi useilla alueilla järjestettiin pienempiä koulutustilaisuuksia tottiksien ja treenilenkkien merkeissä, terveysluentoja, koirien hierontailtoja ja muuta vapaampaa yhdessäoloa, kuten koirauimalakäyntejä.

Pohjois-Suomessa aloitettiin Rovaniemellä kerhotoiminta. Kansainvälisenä opaskoirapäivänä järjestettiin yhteyshenkilöiden toimesta tapahtuma Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Turussa.

Peesarikerhon tapahtumat:

Talvipatikka Loppi/Räyskälä 10.-12.3.2017

Peesaripatikka, Loppi/Räyskälä 11.-13.8.2017

Peesarikokoukset pidettiin patikoiden yhteydessä.

 

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Opastuskokeita toteutui seuraavasti.

Pirkanmaa 28. – 29.1. 2017

Keski-Suomi 27.5. – 28.5. 2017

Maaottelukarsinta järjestettiin Turussa 19.8.2017

Helsinki-Uusimaa 2.9.2017

Lisäksi Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun järjestämät opastuskokeet pidettiin 9.6.2017.

Yhdistys korvasi jäsentensä matkoja 22 euroa ylittävältä osin halvinta matkustustapaa käytettäessä kuitteja vastaan yhdistyksen opastuskokeisiin.

Koe- ja kilpailutyöryhmä työskenteli hallituksen antamin valtuuksin. Työryhmä vahvistettiin syksyllä. Uusi työryhmä teki yhteistyötä alueellisten opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien kanssa ja laati toimintasuunnitelman kustannusarvioineen marraskuun loppuun mennessä. Työryhmässä tulee olla yksi hallituksen jäsen.

Yhdistyksen epävirallisessa opastuskokeessa oli kaksi luokkaa, kilpailu- ja käyttöluokka.

Molemmat luokat suoritettiin epävirallisen kansainvälisen opastuskoesäännön mukaisella radalla. Kilpailuluokassa on silmäsuojapakko ja suoritus pisteytetään. Arvostelun voi tehdä palveluskoiratuomari tai opaskoirakouluttaja, joka on perehtynyt opastuskoesääntöihin. Kokenut peesari voi toimia liikkeenohjaajana.

Käyttökokeessa voi testata yhteistyönsä ilman silmäsuojapakkoa. Tässä luokassa annetaan suullinen arvostelu, jonka voi antaa myös kokenut peesari.

Maaottelukarsinta järjestettiin omana erillisenä kilpailuna Turussa.

Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustivat Suomea Viron ja Latvian kanssa käydyssä maaottelussa Virossa 30.9.2017. Suomi voitti, Viro tuli toiseksi ja Latvia sijoittui kolmanneksi.

Palveluskoiraliiton opastuskokeiden sääntöjen uudistaminen eteni vuoden lopussa eteenpäin Kennelliiton hyväksyttäväksi ja sen pitäisi tulla käyttöön vuoden 2018 alusta. Oky:n hallitus on hyväksynyt uudistusehdotuksen ja vahvistaa omalta osaltaan muutaman yksityiskohdan jatkossa.

Opaskoirayhdistyksellä oli edustus kolmessa työryhmässä; ohjaus-, arvosteluohje- ja koe – ja järjestämisohjetyöryhmä.

Sääntöuudistuksessa oli mukana yhdistyksen lisäksi NKL:n opaskoirakoulun, Palveluskoiraliiton, sekä Viron ja Latvian edustajat.

Hallitus on antanut koe- ja kilpailutyöryhmälle valtuudet laatia kirjelmä jossa tiedustellaan Virosta ja Latviasta josko maaotteluja harvennettaisiin joka toinen vuosi järjestettäväksi jokavuotisen sijaan.

 

4. Kansainvälinen toiminta

Yhdistyksen yhteyshenkilö osallistui Euroopan Opaskoiraliiton (European Guide Dog Federation) 10-vuotis-juhlakonferenssiin Maltalla 30.11. -2.12.2017.

European Guide Dog Federation (EGDF) on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään opaskoirankäyttäjien oikeuksia ja puuttumaan syrjintätapauksiin Euroopassa.

Yhdistyksellä on kaksi yhteyshenkilöä, jotka seuraavat uutiskirjeitä ja tarvittaessa välittävät tietoa hallitukselle/jäsenistölle.

Yhdistys seurasi opaskoira-alan muita kansainvälisiä asioita muun muassa tutustumalla Euroopan Sokeain Liiton (EBU) raportteihin ja uutiskirjeisiin.

Yhteistyötä Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing – Viron Opaskoirankäyttäjien yhdistyksen ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS – Palvelukoirayhdistyksen kanssa tehtiin maaotteluun liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa kansallisessa seurantaryhmässä laatimassa kansainvälisiä standardeja opaskoiratoimintaan yhdessä opaskoiria tuottavien tahojen, Palveluskoiraliiton, Invalidiliiton ja avustajakoiratahojen kanssa.

 

5. Julkaisut ja tiedotus

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten liitto. Lisäksi lehti ilmestyi takkuillen verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti ilmestyi kolme kertaa. Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Levikki oli keskimäärin 800 kappaletta. Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoiravuosikirja 2017 ilmestyi maaliskuun lopussa. Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Painopaikkana oli Forssa Print ja vuosikirjan painos oli 3500 kpl.

Seinäkalenteri 2018 opaskoirien kuvilla, työssäolevien opaskoirien nimillä ja ihmisten nimipäivillä oleva juhlakalenteri julkaistiin syyskuun lopussa. Kalenterikuvat kuvasi Niklas Sandström ja taitosta vastasi Enni Koistinen.

Painos oli 2500 kpl ja kalenteri painettiin Grano Oy:llä. Ammattimyyjän lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä.

Myyntihinta 15 euroa sisälsi alvin ja postituskulut.

Hallitus valitsi vuoden 2017 teemaksi NKL:n teeman ”Itsenäinen ja yhdenvertainen elämä.”

Kansainvälistä opaskoirapäivää vietettiin huhtikuun viimeisenä keskiviikkona 26.4.2017 useilla paikkakunnilla. Opaskoirayhteyshenkilöt organisoivat tapahtuman Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Turussa. Savon alueyhdistys järjesti opaskoira-aiheisen tilaisuuden Kuopioon, lisäksi Suomen opaskoirakoulu Tampereelle ja NKL:n opaskoirakoulu Helsingin Narinkkatorille.

Vuoden 2016 peesarille ojennettiin perinteinen peesarihattu ja kiertopalkintona keppi Tampereella Suomen opaskoirakoulun tilaisuudessa. NKL:n opaskoirakoulu julkaisi muut perinteiset tittelit Narinkkatorilla Helsingissä.

Nettisivuilla julkaistu viiden koirankäyttäjän blogi lopahti kokonaan kevään kuluessa.

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät tapahtumissa, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Yhdistys osallistui mm. Kymen Koirapalvelun Koiramarssiin Kouvolan keskustan ympäristössä. Koiramarssin tarkoitus oli luoda positiivista kuvaa koirista katukuvassa ja kannustaa ihmisiä kouluttamaan koiransa. Tapahtumaan osallistui 135 siviilikoiraa ja viisi opaskoiraa, sekä yksi avustajakoira. Opaskoiratoimintaa esiteltiin päälavalla.

Yhdistyksen toimesta opaskoiratoimintaa esiteltiin Hussin Kampuspäivässä, Airendaliterrierien kesäleirillä, muutamassa koulussa ja Mäntsälässä Saaren sisäoppilaitoksessa/joulumaatapahtumassa.

 

6. Hallinto ja kokoukset

Eläkkeelle jäänyt taloudenhoitaja Tapio Hyvärinen teki vuoden 2016 tilinpäätöksen ja osallistui tilintarkastukseen helmikuussa.

Vuoden alusta toimistosihteeri  hoiti  yhdistyksen rahaliikenteen ja avusti tilitoimisto Tiliprota taloushallintoon liittyvissä töissä. Tilipro aloitti yhdistyksen kirjanpidon vuoden alusta.

Toimistosihteerinä toimi Jera Hänninen huhtikuun 4. päivään saakka. Toimistosihteeriksi nimettiin Sonja Luola 30.3.2017 lähtien.

Yhdistyksen postiosoite oli Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen hallitus 18.3.2017 saakka:

Regina Koljonen, puheenjohtaja

Mika Tolvanen, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Salla Huhtala, Outi Jyrhämä, Taru Luukkala, Ari Talja ja Raisa Ticklen

Varajäsenet: Arto Kurvinen ja Satu Mäenpää

18.3.2017 lähtien:

Regina Koljonen, puheenjohtaja

Ari Talja, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Salla Huhtala, Arto Kurvinen, Raisa Ticklén, Taru Luukkala erosi 28.3.2017,  ja Mika Tolvanen erosi 28.3.2017.

Varajäsenet: Outi Jyrhämä ja Satu Mäenpää

Hallitus kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 130 kohtaa. Lisäksi hallituksen omalla postituslistalla käytiin 30 sähköpostikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastuksen suoritti Suomen Tilintarkastajaverkko Oy, jossa varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM Seppo Rautula.

Vuoden 2017 yhdistyksen liittovaltuutettuna Näkövammaisten liiton liittovaltuustossa toimi Regina Koljonen. Varavaltuutettuna toimi Mika Tolvanen.

Valtuuston kevätkokouksessa ei ollut yhdistyksen edustajaa. Koljonen osallistui valtuuston syyskokoukseen ja seminaariin, sekä toimihenkilöpäiville.

Yhdistyksellä oli kaksi edustaja NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

Vuoden aikana toimivat seuraavat työryhmät: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, taloustyöryhmä, koe- ja kilpailutyöryhmä ja seinäkalenterityöryhmä.

Lisäksi Palveluskoiraliiton opastuskokeiden sääntöuudistustyöryhmässä oli kaksi edustajaa ja opaskoiratoiminnan standardityöryhmässä kaksi edustajaa.

Opaskoirayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 18.3.2017 Tampereella hotelli Scandic Tampere Cityssä. Paikalla oli 33 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja 24 muuta henkilöä; kannatusjäseniä, peesareita, henkilökohtaisia avustajia ja yksi toimihenkilö. Lisäksi kolme varsinaista jäsentä osallistui asiamiehen välityksellä (valtakirjamenettely).

Kokousväki nautti ennen kokousta keittolounaan ja pullakahvit juotiin ääntenlaskun aikaan.

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille, kun pienen odottelun jälkeen saatiin Helsinkiin unohtunut tilintarkastajan lausunto sähköisenä eläkkeelle siirtyneeltä taloudenhoitajalta. Lisäksi kokousmateriaaleista puuttui yhdistyksen tase. Yksi jäsen vaati sen johdosta uutta kokousta. Vaatimus ei saanut kannatusta.

Vuosikokous kutsui Annikki Skogsterin yksimielisesti Opaskoirayhdistys ry:n kunniajäseneksi ja hänelle toimitettiin yhdistyksen viiri myöhemmin. Hänestä tuli toinen kunniajäsen.

Yhdistys on myös muistanut yksittäisiä henkilöitä heidän merkkipäivinään.

 

7. Varainhankinta

Jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltä saatiin 5415 eur ja kannatusjäseniltä 3535 eur.

Lahjoituksena saatiin kolmelta henkilöltä yhteensä 185 euroa.

Yhdistys myi kaksi Ari Rantalan taulua jotka on saatu lahjoituksena yhteishintaan 500 euroa.

Vuosikirjan, seinäkalenterin ja Valjaissa-lehden ilmoitusmyynnin lisäksi myytiin vanhoina tuotteina t-paitoja alennetuin hinnoin ja uutena tuotteena jousiheijastimia yhdistyksen nettiosoitteella.

Yhdistys tilasi lisää Tmi Maikko / Marja Kronqvistin patahanskoja. Lisäksi häneltä tilattiin uutena tuotteena kännykkäpusseja koira-aiheisilla kuoseilla kahden kokoisena.

Keramiikkapaja Koiruuksia / Marika Lehtosen valmistamia ”Tassumukeja” tekstillä Vetomars on jäljellä muutama ja ne varataan lahjakäyttöön.

Tuotteita myytiin tapahtumissa, myyjäisissä ja internetsivuilla.

Yhdistyksen omistamassa kaksiossa Helsingin Itäkeskuksessa, Kauppakartanonkatu 8 B 28:ssa on vuokralla entiset asukkaat.

Vantaalla sijaitsevien tonttien suunniteltu myynti ei toteutunut vaadittavien tieyhteyksien puuttumisen takia. Käytiin tieyhteyksistä tarpeelliset kokoukset ja saatiin tienrakennusasiat kilpailutusvaiheeseen.

Yhdistyksen pörssisijoitukset myytiin ja tuotot sijoitettiin Taaleri Varainhoito Oy:n rahastoihin. Hallitus pyysi eri tarjouksia, joista päädyttiin Taaleriin taloustyöryhmän ehdotuksesta. Lakisääteinen LEI-tunnus on haettu Patentti- ja Rekisterihallitukselta. Tarvitaan sijoitustoimintaan, toimitettu Taaleriin ja uusitaan vuosittain.

Opaskoirayhdistys ry

Hallitus

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 

1. Yleistä

Vuosi 2018 on yhdistyksen 70. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 65., Vetomars-äänilehden 40. ja Valjaissa-lehden 16. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF) ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Yhdistys antaa tuottajien kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille, sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja henkilökohtaisten hyötykoirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön ja opaskoiria tuottavien tahojen kanssa.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksen edustaja osallistuu työryhmään jonka tehtävänä on saada Palveluskoiraliiton kanssa koetuomareiden koulutussuunnitelma käytännössä järjestetyksi.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä.

Yhdistyksellä on Pohjolasta vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat opaskoiratuottajat: Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Opaskoirapalvelu Nouhau Seinäjoella. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään pienimuotoista yhteistyötä. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Vetcare Oy:n sekä Musti & Mirri -ketjun kanssa, jotka myöntävät tuotteistaan alennuksia opaskoirankäyttäjille.

 

2. Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja. Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 22 euroa ylittävältä osin kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee noin 20 % osallistumiskuluja viikonloppukurssien ja peesaripatikoiden osalta. Muut maksavat omakustannehinnan.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Yhdistys järjestää 22-23.9.2018 yhteyshenkilötapaamisen aluetoiminnan yhteyshenkilöille, peesareiden ja opaskoiria tuottavien tahojen edustajille.

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset suuremmat tapahtumat:

Lumikurssi ja opastuskokeet, Pohjois-Suomi, Oulu 11.2.2018

Neliapilaviikonloppu ja opastuskokeet, Pirkanmaa, Nokia 27.-29.4.2018

Koulutusviikonloppu ja opastuskokeet, Savo-Karjala, Mikkeli, 25 – 27.5.2018

Koulutusviikonloppu ja opastuskokeet Helsinki-Uusimaa, Käpylän Park-hotelli, 16-18.11.2018

Lisäksi alueiden yhteyshenkilöt järjestävät lukuisia pienempiä tapahtumia koulutuksen, luentojen ja virkistäytymisen merkeissä, mm. kansainvälisenä opaskoirapäivänä 25.4.2018. Tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen tapahtumakalenterissa.

Pohjois-Suomessa suunnitteilla syyspatikka yhteistyössä alueen näkövammaisyhdistyksien kanssa.

Savo suunnittelee koulutuspäivää syksyyn ja näistä tulee tietoa tapahtumakalenteriin yhdessä muiden spontaanien tapahtumien kanssa.

Peesarikerhon tapahtumat:

Talvipatikka, Räyskälä/Loppi 2-4.3.2018

Peesareiden 25-vuotis juhlapatikka, Räyskälä/Loppi 3-5.8.2018

Peesarikokoukset pidetään patikoiden yhteydessä. Peesaripatikan yhteydessä pidettävässä kokouksessa valitaan tarvittaessa peesarikerhon puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus vahvistaa peesareiden valinnat. Peesareilla on koulutuspaketti uusille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille peesareille, ja sitä toteutetaan yhdessä opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien kanssa toimintasuunnitelmien mukaisesti.

 

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Yhdistys tukee koetoimintaa kustantamalla tuomarien, ratamestarin ja tarvittavien peesareiden kulut. Lisäksi yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja yhdistyksen opastuskokeisiin, sekä maaottelukarsintaan.

Opaskoirayhdistyksen hallitus vahvistaa syksyllä koe- ja kilpailutyöryhmän kokoonpanon, joka suunnittelee ja toteuttaa seuraavan vuoden opastuskokeet ja maaottelukarsinnan yhdessä opaskoirayhteyshenkilöiden /-työryhmien kanssa.

Turussa  14.4.2018 pidettävän tuomareiden  koulutuspäivän kokeen anomisen ja järjestelyt hoitaa SRY Turun alaosasto (Suomen rottweileryhdistys). Varsinais-Suomen yhteyshenkilö mukana järjestelyissä.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään opastuskoe. On ilmennyt koulutustarvetta liikkeenohjaajille, ratamestareille ja tuomareille. Lisäksi uudet Palveluskoiraliiton käyttöön otetut säännöt aiheuttaa selvittelyjä miten hoidetaan kaikkien koulutettujen opaskoirien mahdollisuudet osallistua Palveluskoiraliiton opastuskokeisiin?

Palveluskoiraliitto on uudistanut opastuskoesääntönsä lähemmäs yhdistyksen epävirallisia sääntöjä. Yhdistyksen hallitus on ottanut käyttöön Palveluskoiraliiton opastuskoesäännöt pienellä poikkeamalla. Yhdistyksen järjestämissä opastuskokeissa saa kaikki opaskoirat kilpailla ja käyttöluokkaan voi osallistua niin monta kertaa kuin tahtoo.

Opastuskokeissa on kaksi luokkaa, kilpailu- ja käyttöluokka. Lisäksi järjestetään erillinen maaottelukarsinta kilpailuluokan mukaisesti. Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustaa Suomea 6.10. Hyvinkäällä järjestettävässä maaottelussa.

Perinteisesti yhdistys kustantaa Suomen edustajien, heidän avustajiensa ja tuomarin kulut maaotteluun. Samoin kustannetaan Latvian ja Viron viisihenkisten joukkueiden majoituskulut kahdelta yöltä ja maaottelupäivän ruokailut.

Tiedossa olevat opastuskokeet:

Helmikuu: Pohjois-Suomi Oulu, molemmat luokat

Huhtikuu: Pirkanmaa Tampere, molemmat luokat

Huhtikuu: Palveluskoiraliitto, Turku, koetoiminnan koulutuspäivän päätteeksi opastuskoe

Toukokuu: Savo Mikkeli, molemmat luokat

Kesäkuu: NKL:n opaskoirakoulun avoimet ovet ja opastuskokeet

Elokuu: Kaakkois-Suomi Kotka, maaottelukarsinta

Lokakuu: Hyvinkää, Suomi-Viro-Latvia maaottelu

Marraskuu: Helsinki-Uusimaa Käpylä, molemmat luokat

 

4. Kansainvälinen toiminta

Yhteistyötä Viron opaskoirankäyttäjien yhdistyksen Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingin ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS -palvelukoirayhdistyksen kanssa pyritään pitämään yllä muun muassa koetoiminnan ympärillä.

Ehdotetaan heille että, maaottelut järjestettäisiin jatkossa vain joka toinen vuosi, jolloin järjestelyvastuu olisi kullakin joka kuudes vuosi.

Opaskoirayhdistys on jäsenenä Euroopan opaskoiraliitossa (EGDF), jossa myös opaskoirankäyttäjät ovat edustettuina. Yhdistyksellä kaksi yhteyshenkilöä, jotka matkustavat mahdolliseen vuosikokoukseen ja seuraavat järjestön uutiskirjeitä.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat opaskoiratoiminnan kansainväliseen standardoimiseen kansallisessa seurantaryhmässä. Projekti kestää vielä noin pari vuotta. Ryhmä raportoi standardien etenemisestä hallitukselle.

Yhdistys seuraa opaskoira-alan muita kansainvälisiä asioita tutustumalla muun muassa Euroopan Sokeain Liiton (EBU) opaskoira-asioita käsittelevän komission laatimiin raportteihin ja uutiskirjeisiin.

Opaskoira-alan ajankohtaisista kansainvälisistä asioista kerrotaan yhdistyksen julkaisuissa sekä Näkövammaisten Liiton Tiedonhallintapalvelun Postirobotin opaskoira-keskustelualueella ja yhdistyksen jäsenten omalla koirakot-postituslistalla.

 

5. Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Vetomars-äänilehti

Äänilehti jatkuu jäsenille lähetettävänä jäsenlehtenä. Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa joko cd-levynä tai verkkolehtenä jäsenen valinnan mukaisesti.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta. Lehden vastaava toimittaja suunnittelee sisällön erillisen toimituskunnan kanssa. Toimituskunnan nimeää yhdistyksen hallitus vuoden vaihteessa seuraavaksi vuodeksi.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, vakuutusyhtiöille, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoira-vuosikirjaa julkaistaan edelleen. Kirja on tärkeä varainhankintatuote ja opaskoiratietouden julkaisukanava. Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan 3400 kappaletta, painotalo kilpailutetaan.

Kirjan vastaava toimittaja nimetään heti uuden kirjan ilmestyttyä keväällä. Kirjan taittajan kanssa on tehty sopimus myös vuoden 2019 kirjasta.

Seinäkalenteri opaskoirien kuvilla/ihmisten nimillä. Hallitus nimeää työryhmän suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinoinnista tehdään sopimus ammattimyyjän kanssa, jonka lisäksi yhteyshenkilöt voivat myydä kalenteria saaden osan tuotoista alueensa spontaaniin toimintaan. Painosmäärää arvioidaan vuoden 2017 kalenterimyynnin perusteella.

Lisäksi yhdistys jakaa opaskoiratietoutta median välityksellä, erilaisissa tapahtumissa, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Vuoden 2017 peesari julkaistaan kansainvälisenä opaskoirapäivänä 25.4.2018.

Vuoden teemasta ”Sinivalkoiset valjaat, Opaskoirayhdistys 70 vuotta” laaditaan lehdistötiedote kv. opaskoirapäiväksi yhdessä Näkövammaisten liiton tiedotuksen kanssa.

 

6. Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2018 alussa toiminnassa olevat työryhmät ovat: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, koe- ja kilpailutyöryhmä ja taloustyöryhmä.

Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan lisää.

Lisäksi yhdistyksen edustajat osallistuvat kansainväliseen opaskoiratoiminnan standardien laadintaan ja työryhmään joka valmistelee Palveluskoiraliiton kanssa koetuomareiden koulutusohjelmaa.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous on Helsingissä Näkövammaisten liiton Iiris-talossa lauantaina 24.3.2018 kello 13.00.

Kokouksessa valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Hallitukseen valitaan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi jäsentä eronneiden tilalle vuodeksi ja kaksi varajäsentä.

Vuorossa on tilintarkastajan valinta kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi valitaan Näkövammaisten liiton valtuustoon yhdistyksen edustaja kuluvan kauden 2020 asti eronneen valtuutetun tilalle, sekä tarvittaessa varavaltuutettu jos nykyinen tulee valituksi valtuutetun tehtävään.

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä voi olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

Yhdistyksellä on kaksi edustajaa NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

 

7. Varainhankinta

Ylläpidetään henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median kautta.

Sääntöjen mukaan voidaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Muutoin jatketaan olemassa olevien tuotteiden myyntiä nettikaupassa ja tapahtumissa, sekä tutkitaan uusien tuotteiden valikoimaa.

Jatketaan edelleen Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

 

8. Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta on Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoitaa Taaleri Varainhoito Oy.

Vantaalla sijaitseville rakennuskiellossa oleville tonteille rakennetaan tieyhteydet ja haetaan poikkeusluvat rakentamiselle. Lupa-asiain selvittyä tontit pannaan myyntiin.

 

Opaskoirayhdistys ry

Hallitus