Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry

 

 VUOSIKERTOMUS 2018

Opaskoirayhdistys ry on opaskoirankäyttäjien etujärjestö, jonka toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys luokitellaan yleishyödylliseksi. Sen tärkeimmät tehtävät ovat opaskoirankäyttäjien oikeuksien seuraaminen, aluetoiminta, koulutusviikonloput ja opaskoiratoiminnasta tiedottaminen.

SISÄLTÖ

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2018

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2018

1.2 Jäsenistö

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

2.2 Ulkoinen tiedotus

3. ALUETOIMINTA

3.1. Koe- ja kilpailutoiminta

4. TALOUS

4.1 Sijoitukset

4.2 Varainhankinta

4.3 Henkilöstö

4.4 Vapaaehtoistyö eli peesarit

5. HALLINTO

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2018

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 70. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 65., Vetomars-äänilehden 40. ja Valjaissa-lehden 16. ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen. Monet edunvalvonnalliset ja esteettömyystehtävät työllistivät yhdistystä.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja, sekä koe- ja kilpailutoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, joka parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin.

Yhdistys piti yhteyttä opaskoirien tuottajatahojen Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun, Suomen Opaskoirakoulu Oy:n ja Opaskoirapalvelu Nouhaun kanssa ja yhdistys välitti toiminnastaan tietoa opaskoiratuottajatahoille.

Yhdistys myös ylläpiti yhteyksiä Näkövammaisten liiton, Vetcare Oy:n, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2018 – 2020 Mika Tolvanen. Kaksivuotiskaudeksi 2018 – 2020 hallitukseen valittiin Nina Kilpiä, Taru Luukkala sekä Ari Talja. Vuoden hallituskaudelle 2018 – 2019 valittiin Virpi Paananen ja Satu Mäenpää. Varajäseniksi 2018 – 2019 valittiin Jari Pekola Ja Raisa Ticklen. Arto Kurvinen jatkaa hallituksessa vuosikokoukseen 2019. Vuosikokouksen yhteydessä tarjottiin kokoukseen osallistuneille Opaskoirayhdistyksen 70-vuotisjuhlakahvit. Edellisen hallituksen puheenjohtajana toimi Regina Koljonen, varapuheenjohtajana Ari Talja, hallituksen varsinaisina jäseninä olivat Arto Kurvinen, Raisa Ticklen, Salla Huhtala ja varajäseninä Outi Jyrhämä ja Satu Mäenpää. Aikaisemmin saman hallituskauden aikana hallituksesta erosi varsinaiset jäsenet Taru Luukkala ja Mika Tolvanen

Opaskoirayhdistys liittyi mukaan kansalaisaloitteeseen ilotulitteiden yksityiskäytön rajoittamiseksi.

1.1 ESIMERKKEJÄ TOIMINNAN TULOKSISTA 2018

Vuosikirja on Opaskoirayhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita. Sen myynti on edellisvuoteen verrattuna ollut vuonna 2018 heikompi.

Opaskoirayhdistys teki yhteistyötä Finnairin, sekä Flynorran kanssa liittyen opaskoiran kanssa lentämiseen. Opaskoirayhdistys kysyi opaskoirankäyttäjiltä, sekä tuottajatahoilta kokemuksia ja näkemyksiä opaskoiran kanssa lentämisestä. Vastaukset välitettiin Finnairille.

Ari Talja ja Jari Pekola osallistuivat opaskoirakoulutuksen standardisoinnin seurantaryhmän kokoukseen 21.5, etänä.

Alueyhteyshenkilöt tekivät edunvalvontatehtäviä tiedottaen liiketiloja opaskoiran oikeuksista, esimerkiksi päästä sisään erilaisiin liiketiloihin.

1.2 JÄSENISTÖ

Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 213. Kannatusjäseniä oli 74 ja ainaiskannatusjäseniä oli 6. Uusia jäseniä liittyi Opaskoirayhdistykseen 9, eronneita ja erotettuja jäseniä 9 ja kuolleita jäseniä oli 4.

Suomessa työskenteli vuonna 2018 225 opaskoiraa.

Jäsenmaksuja on saatu 5311 euroa ja kannatusjäsenmaksuja 3045 euroa.

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 JÄSENTIEDOTUS

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten liitto. Lisäksi lehti ilmestyi verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Painomäärä oli keskimäärin 800 kappaletta per lehti.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoiravuosikirja 2018 ilmestyi maaliskuun lopussa. Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Vuosikirjan painos oli 3500 kpl.

Seinäkalenteri 2019 opaskoirien kuvilla, työssäolevien opaskoirien nimillä ja ihmisten nimipäivillä julkaistiin syyskuun lopussa. Kalenterikuvat kuvasi Niklas Sandström ja taitosta vastasi Enni Koistinen.

Kalenterin painos oli 1700 kpl. Buckonet Oyn lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä.

Kalenterin myyntihinta 15 euroa sisälsi alvin ja postituskulut. Alueyhteyshenkilöiden myymistä kalentereista osa tuotoista menee aluetoimintaan.

2.2 ULKOINEN TIEDOTUS

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät tapahtumissa, leireillä, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Opaskoira Yhdistys ry:n Facebook-sivuilla oli 1 279 seuraajaa vuonna 2018.

3. ALUETOIMINTA

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Vuonna 2018 toteutettiin alueuudistus, jossa määriteltiin alueet tarkemmin, kuntakohtaisesti.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja. Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 22 euroa ylittävältä osin

kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee osallistumiskuluja viikonloppukurssien ja peesaripatikoiden osalta. Muut maksavat omakustannehinnan. Yhdistyksen hallitus korotti matkakulujen omavastuuosuutta 22 eurosta 25 euroon kokouksessaan 8.9.2018.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Lumikurssi ja opastuskokeet 9-11.2.2018 Oulu

Peesarien järjestämä talvipatikka, Loppi, 2-4.3.2018

Kansainvälinen Opaskoirapäivä keskiviikkona 25.4.2018

Neliapila 28-29.4.2018, Tampere, 29.4. oli kilpalupäivä; kilpailuluokka

ja käyttöluokka.

Viikonloppukurssi ja kilpailu Mikkeli 25-27.5.2018

Peesaripatikka, sekä Peesarikerhon 25-vuotisjuhla 3.-5.8 2018 Loppi

OuLaKa-tapahtuma 31.8.-2.9.18 Kolari

Yhteyshenkilöt järjestivät alueillaan muun muassa seuraavia tapahtumia:

Varsinais-Suomessa järjestettiin kerhotapaamisia yhteensä seitsemän kertaa. Kerhoiltojen aiheina ovat olleet treenien lisäksi esim. ikääntyvä koira ja koirankäyttäjän vastuut ja velvollisuudet. Vieraina kerhoissa ovat käyneet mm. Minna Leppälä, Tanja Virtanen ja Johanna Reiman sekä sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaaja.

Kansainvälisenä opaskoirapäivänä 25.4. järjestettiin Raision kauppakeskus Myllyssä opaskoira-aiheinen kolmen tunnin esittelytilaisuus.

Muutamat koirankäyttäjät ovat käyneet oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa kertomassa opaskoiratoiminnasta ja näkövammaisen kohtaamisesta.

Varsinais-Suomessa järjestettiin myös joulujuhla.

Satakunnassa järjestettiin harjoituspäiviä kaksi, sekä yhdet pikkujoulut.

Pohjois-Suomessa järjestettiin opaskoirakoiden tapaaminen.

Helsinki-Uusimaalla pidettiin harjoituskertoja neljä, sekä kolme retkeä ja yhdet pikkujoulut.

Helsinki-Uusimaa esitteli opaskoiratoimintaa 29.9 Espoossa Sellon kirjaston Koirapäivässä.

Savossa järjestettiin pikkujoulut.

Keski-Suomi järjestetti kolme kerhotapaamista, joissa vieraili Juha Herttuainen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä Pirjo Kallio, sekä opaskoirakoulu Nouhaun kouluttaja Mari Voutilainen.

25.4. Savossa kansainvälinen opaskoirapäivä Mikkelin kauppakeskus Stellassa.

Pirkanmaa järjesti kolme kerhotapaamista, kuusi kertaa koirakylpyläretken, kansainvälisenä opaskoirapäivänä opaskoirien esittelyä Tampereen Keskustorilla ja opaskoirien esittelyä Lielahtikeskuksessa 112-tapahtumassa.

Kerhotapaamisissa harjoiteltiin kaupunkiliikkumista hyväksikäyttäen vanhoja kilpailuratoja, sekä vieraana kävi Suomen Opaskoirakoululta Tom Jaatinen. Tampereen yliopistollisesta sairaalalta kävi tutustumassa opaskoiratoimintaan Hanna Koponen.

Pirkanmaalla järjestettiin myös pikkujoulut.

3.1. KILPAILUTOIMINTA

Yhdistys tuki koetoimintaa kustantamalla tuomarien, ratamestarin ja tarvittavien peesareiden kulut. Lisäksi yhdistys tuki jäsenkoirakoiden matkakuluja yhdistyksen opastuskokeisiin, sekä maaottelukarsintaan.

Lumikurssi ja opastuskokeet 9-11.2.2018 Oulu

Neliapila 28-29.4.2018 Tampere

Viikonloppukurssi ja kilpailu Mikkeli 25-27.5.2018

Suomi-Latvia-Viro -maaottelukarsinta 11.8.2018 Kotka

Maaottelu Suomi-Latvia-Viro 6.10.2018 Hyvinkää

4. TALOUS

4.1 SIJOITUKSET

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta oli Tilipros Oy:n hoidossa.

Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoiti Taaleri Varainhoito Oy.

Vantaalla sijaitseville tonteille on rakennettu tie ja poikkeusluvan hakeminen on aloitettu.

4.2 VARAINHANKINTA

Yhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita on ollut Opaskoiran vuosikirja. Vuonna 2018 se julkaistiin 65. kerran. Sen myynti laski edellisvuoteen verrattuna. Tavoitemyyntiin ei päästy, joten sen seurauksena tuottotavoitteet eivät toteutuneet. Opaskoiran vuosikirjan myynnistä vastaavan Buckonet Oyn kanssa on uudelleen tarkasteltu myyntisopimusta.

Varainhankinatuotteita on myynnissä vuosikirjan ja kalenterin lisäksi erikokoisia pussukoita, heijastimia, t-paitoja, sekä koirankelloja.

Ylläpidettiin henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on voitu ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jatkettiin Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

4.3 HENKILÖSTÖ

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

4.4 VAPAAEHTOISTYÖ ELI PEESARIT

Peesarit toimivat Opaskoirayhdistyksen alaisuudessa ja ovat valtakunnallinen vapaaehtoisista koostuva ryhmä.

Peesari on henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä opaskoirankäyttäjien hyväksi. Peesareita tarvitaan myös viikonloppukursseilla, kerhoilloissa ja virkistystapahtumissa. Peesauksen lisäksi monesti peesarit vastaavat ruokahuollosta.

Viime vuonna jaettiin peesareille ansiomerkkejä seuraavasti; 3 kpl kultaisia ansiomerkkejä, 8 kpl hopeisia ansiomerkkejä ja 7 kpl pronssisia ansiomerkkejä.

5. HALLINTO

Yhdistyksen toimistohuone oli vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina. Hallituksen kokouksia oli viime vuonna 8 kertaa, sekä vuosikokous ja sähköpostikokouksia 27.

Hallitus pyrki käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suositteli etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2018 alussa toiminnassa olevat työryhmät olivat: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, koe- ja kilpailutyöryhmä ja taloustyöryhmä.

Työryhmiä perustettiin tarpeen mukaan lisää. Perustettuja työryhmiä olivat: Stea-työryhmä, varainhankintatyöryhmä, viestintätyöryhmä, kalenterityöryhmä, aluetyöryhmä.

Yhdistyksellä on yksi yhdistyksen kokous vuodessa, ja vuonna 2018 vuosikokous oli Helsingissä Näkövammaisten liiton Iiris-talossa lauantaina 24.3.2018 kello 13.00.

Kokouksessa valittiin hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Hallitukseen valittiin kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi jäsentä eronneiden tilalle vuodeksi ja kaksi varajäsentä.

Vuorossa oli tilintarkastajan valinta kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi valittiin Näkövammaisten liiton valtuustoon yhdistyksen edustaja kuluvan kauden 2020 asti eronneen valtuutetun tilalle, sekä varavaltuutettu.

Yhdistyksen säännöt mahdollistivat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä oli voinut olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Sisällys:

  1. Yleistä
  2. Aluetoiminta
  3. Koe- ja kilpailutoiminta
  4. Julkaisut ja tiedotus
  5. Hallinto ja kokoukset
  6. Varainhankinta
  7. Taloudelliset suunnitelmat
  8. Kansainvälinen toiminta

1.Yleistä

Vuosi 2019 on yhdistyksen 71. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 66., Vetomars-äänilehden 41. ja Valjaissa-lehden 17. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF) ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Yhdistys antaa tuottajien kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille, sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja henkilökohtaisten hyötykoirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön ja opaskoiria tuottavien tahojen kanssa.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä.

Yhdistyksellä on Vakuutusyhtiö OP:ssa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat opaskoiratuottajat: Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Opaskoirapalvelu Nouhau Seinäjoella. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään yhteistyötä. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Vetcare Oy:n sekä Musti & Mirri -ketjun kanssa, jotka myöntävät tuotteistaan alennuksia opaskoirankäyttäjille.

Yhdistyksen vuoden 2019 teema on Opaskoiran kohtaaminen.

2. Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osin kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee noin 15 % osallistumiskuluja viikonloppukursseille.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Yhdistys järjestää 22.3.2019 yhteyshenkilötapaamisen aluetoiminnan yhteyshenkilöille ja peesareille Tampereella.

Yhteyshenkilötapaaminen järjestetään vuosikokouksen yhteydessä.

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset tapahtumat:

Tammikuu:

Satakunnan pikkujoulut

Helsinki-Uusimaan Keskustelu/ vertaistuki-ilta Melliksessä

Pirkanmaa järjestää Johanna Reimanin vierailun Kuninkaankadun kerhohuoneella 16.1.

Pirkanmaan Koirakylpylä 25.1.

Varsinais-Suomen koirakot kokoontuvat keskiviikkoisin 16.1. ja 30.1. Iltojen aiheena on koiran lihashuolto.

Helmikuu:

Oulun lumikurssi on 8-10.2.2019

Helsinki-Uusimaan Kemin reissu 8-10.2.2019

Pirkanmaan kerhopäivä 23.2.

Maaliskuu:

Talvipatikka 1-3.3.2019

Pirkanmaan koirakylpylä 15.3.

Yhteyshenkilötapaaminen 22.3.

Vuosikokous 23.3.

Helsinki-Uusimaan Opaskoirien uinti

Pohjois-Suomen 1 pv tapahtuma Rovaniemi maaliskuussa

Huhtikuu:

Helsinki-Uusimaan kävelyretki Viikin ja Herttoniemen reiteillä

5.4. Pokin koirakylpylä

Kansainvälinen opaskoirapäivä 24.4.

Koe- ja kilpailutyöyhmä järjestää Ratatuomarikoulutuksen 27.4. Kuninkaan kadun kerhohuoneella Toukokuu:

Treenipäivä Porissa 18.5.

Hki-Uusimaan viikonloppukurssi 24-26.5.2019 Vantaalla

Pirkanmaan Kevätlampsinta

Liikunnallinen viikonlopputapahtuma 24-26.5.2019 Kajaani

Pohjois-Suomen 1 pv tapahtuma Rovaniemi toukokuussa

Kesäkuu:

Helsinki-Uusimaan Retki Lohjalle

Heinäkuu:

Elokuu:

Peesaripatikka 9-11.8.2019

Syyskuu:

Pirkanmaan Syyslampsinta

Helsinki-Uusimaan tottis kaksi kertaa

Neliapila 21-22.9.2019 Pori

Lokakuu:

Helsinki-Uusimaan tottis kaksi kertaa

Pirkanmaan koirakylpylä

Marraskuu:

Helsinki-Uusimaan Opaskoirien uinti

Pirkanmaan koirakylpylä

Pohjois-Suomen 1 pv tapahtuma Rovaniemi marraskuu/joulukuu

Joulukuu:

Helsinki-Uusimaan pikkujoulut

Pohjois-Karjala järjestää peesaus-iltoja talvikaudella kuusi kertaa ja kesällä laavulla makkaranpaistoillan.

Lisäksi sovittaessa Kemi/Tornio 1 pv tapahtuma

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Yhdistys tukee koetoimintaa kustantamalla tuomarien, ratamestarin ja tarvittavien peesareiden kulut. Lisäksi yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osalta yhdistyksen opastuskokeisiin. Yhdistyksen järjestämissä opastuskokeissa saa kaikki opaskoirat kilpailla ja käyttöluokkaan voi osallistua niin monta kertaa kuin tahtoo.

Opastuskokeissa on kaksi luokkaa; kilpailu- ja käyttöluokka.

Kilpailut

– helmikuu 16.2. käyttö- ja kilpailuluokka, Tampere

– toukokuu käyttö- ja kilpailuluokka, Helsinki

– elo/syyskuu kisat Lahti

–  16.11 käyttö- ja kilpailuluokka, Mikkeli

4. Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Vetomars-äänilehti

Äänilehti jatkuu jäsenille lähetettävänä jäsenlehtenä. Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa joko cd-levynä tai verkkolehtenä jäsenen valinnan mukaisesti.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta. Lehden vastaava toimittaja suunnittelee sisällön erillisen toimituskunnan kanssa. Toimituskunta on nimetty vuodelle 2019

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, vakuutusyhtiöille, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoira-vuosikirjaa julkaistaan edelleen. Kirja on tärkeä varainhankintatuote ja opaskoiratietouden julkaisukanava. Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan 2700 kappaletta, painotalo kilpailutetaan.

Seinäkalenteri opaskoirien kuvilla/ihmisten nimillä. Hallitus on nimennyt työryhmän suunnitteluun ja toteutukseen. Kuvauksesta vastaa Mikko Mäntyniemi ja taittaja on Enni Koistinen. Yhteyshenkilöt voivat myydä kalenteria saaden osan tuotoista alueensa toimintaan. Lisäksi myydään mainostilaa kalenteriin. Painosmäärää arvioidaan myöhemmin vuonna 2019.

Hallitus päätti, että vuoden 2019 alusta aloitetaan facebook-kampanja lyhyillä tietoiskuilla, myös Vetomarssiin ja Valjaissa-lehteen, sekä keskustelualueille vuoden 2019 teemasta; Opaskoiran kohtaaminen.

5. Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2019 alussa toiminnassa olevat työryhmät ovat: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, koe- ja kilpailutyöryhmä, Stea-työryhmä, varainhankintatyöryhmä, sekä kalenterityöryhmä.

Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan lisää.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous on Tampereella Hotelli Scandic Cityssa lauantaina 23.3.2019

Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle vuosille 2019 – 2021 ja kaksi varajäsentä vuosille 2019 – 2020.

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä voi olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

6. Varainhankinta

Ylläpidetään henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Sääntöjen mukaan voidaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Muutoin jatketaan olemassa olevien tuotteiden myyntiä nettikaupassa ja tapahtumissa, sekä tutkitaan uusien tuotteiden valikoimaa.

Jatketaan edelleen Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

7. Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta on Tilipros Oy:n hoidossa.  Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoitaa Taaleri Varainhoito Oy.

Vantaalla sijaitseville rakennuskiellossa oleville tonteille rakennettiin tieyhteydet ja jatketaan poikkeusluvan hakemista rakentamiselle. Lupa-asiain selvittyä tontit pannaan myyntiin. Tavoite on saada kevään aikana myyntiin.

Pyrkimyksenä on yhdistyksen taloudellisen tilanteen tasapainottaminen, sekä kohdennetun toiminta-avustuksen hakeminen Stealta.

8. Kansainvälinen toiminta

Pyritään tekemään yhteistyötä Viron opaskoirankäyttäjien yhdistyksen Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingin ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS -palvelukoirayhdistyksen kanssa pyritään pitämään yllä muun muassa koetoiminnan ympärillä.

Vuonna 2019 Opaskoirayhdistys ei osallistu taloudellisista syistä Latviassa järjestettävään maaotteluun.