Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Vuosikertomus 2016

1. Yleistä

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 68. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 63., Vetomars-äänilehden 38. ja Valjaissa-lehden 14. ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 289, joista varsinaisia jäseniä 219 ja kannatusjäseniä 70.

Vuodenvaihteessa 2016–2017 Suomessa työskenteli 218 opaskoiraa.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja sekä koetoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, joka parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä.

Yhdistyksellä oli Pohjolasta vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin, lähetti lausunnon liikennekaariesityksestä Liikenne- ja viestintäministeriöön, sekä lähetti hallituksen mielipiteen opaskoiratoiminnasta NKL:n hallitukselle ja opaskoiria tuottaville tahoille. Lisäksi viestitettiin Kuntaliiton lakimiehelle hallituksen mielipide, että näkövammaisen tulisi saada itse päättää miltä tuottajalta opaskoiransa haluaa. Asia on luvattu välittää Kuntaliiton lakimiehen kautta tiedoksi sairaanhoitopiirien johtoryhmille.

Yhteyshenkilöt antoivat neuvoja ja tukea ensimmäistä opaskoiraa ja koiranvaihtoa suunnitteleville näkövammaisille.

Yhdistys piti yhteyttä opaskoiratuottajien Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun, Suomen Opaskoirakoulu Oy ja Koirakoulu Nouhaun opaskoirapalvelun kanssa. Yhdistys välitti toiminnastaan tiedotteita tuottajille.

Yhdistys ylläpiti yhteyksiä Näkövammaisten Keskusliiton, Vetcare Oy:n, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Yhdistyksen uuden logon myötä painatettiin viirejä, t-paitoja ja opaskoirakortti, joka lähetettiin jokaiselle opaskoirankäyttäjälle.

 

2. Aluetoiminta

Näkövammaisten liiton hallitus myönsi yhdistykselle 2 800 euron

toiminta-avustuksen Opaskoirarahastosta. Summalla katettiin osa peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. Peesareiden ja kouluttajien apu yhdistyksen tapahtumissa on ilmaista kaikille opaskoirankäyttäjille.

Aluetoiminta toteutettiin hallituksen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti. Yhteyshenkilöt laativat toimintasuunnitelman ja alustavan kustannusarvion alueensa toiminnasta marraskuun loppuun mennessä. Yhteyshenkilöille maksettiin 100 euron verollinen palkkio joulukuussa. Yhteyshenkilöiden myymistä Opaskoirakalentereista korvamerkittiin alueen toimintaan yhdeksän euroa kalenterilta sekä Opaskoira-vuosikirjan myynnistä 14 euroa kirjalta. Korvamerkityt varat ovat käytettävissä laskuja vastaan toimintasuunnitelman ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin tai alentamaan oman alueen jäsenkoirakoiden omavastuita.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden kurssimaksuja ja korvaa matkakulut 22 euroa ylittävältä osin.

Yhdistys on jakanut maan yhteentoista toiminta-alueeseen. Alueiden toimintaa järjestivät nimetyt opaskoirayhteyshenkilöt vapaaehtoistyönä. Yhteyshenkilöt lukuun ottamatta peesarijäseniä ovat yhdistyksen jäseniä. Joillakin alueilla toimi yhteyshenkilötyöryhmä, jolloin ryhmällä on nimettynä työryhmän vastaava.

Hänen kanssaan toimi toinen koirankäyttäjä tai peesari, joillakin alueilla kolmisin. Patikoiden organisoinnista vastasi Peesaritiimi vapaaehtoistyönä.

Yhdistyksen järjestämä yhteyshenkilötapaaminen opaskoiria tuottavien tahojen kanssa pidettiin Kaarinassa lomakoti Koivukankareella syyskuun 24. – 25. päivinä.

Yhteyshenkilö vaihtui Kaakkois-Suomessa. Savoon saatiin vuoden tauon jälkeen yhteyshenkilö. Pohjois-Suomessa yhteyshenkilön tukena aloitti kaksi uutta koirankäyttäjää, toinen Oulussa ja toinen Sodankylässä. Helsinki-Uusimaa sai työryhmään peesarijäsenen. Pirkanmaalla vetovastuu siirtyi työryhmän sisällä.

Yhdistys muisti eronnutta, pitkään vapaaehtoistyötä tehnyttä yhteyshenkilöä Oky:n ”Vetomars”-mukilla.

Opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien alueelliset kurssit ja suuremmat tapahtumat:

Lumikurssit:

Helsinki-Uusimaa, Helsinki 16.1.2016

Pohjois-Suomi, Oulu 29.–31.1.2016

Pirkanmaa, Tampere/Nokia 20.–21.2.2016

Kurssit
Varsinais-Suomi, Turku, Peesarikoulutus, 9.–10.4.2016

Häme, Lepola, Blindsquare-koulutus 2.–3.4.2016

Satakunta, Kankaanpää (Neliapila) 28.–29.5.2016

Pohjois-Karjala, Joensuu 21.–23.10.2016

Helsinki-Uusimaa-Päijät-Häme, Lahti 10. – 11.12.2016 Mia Kantinkoski pitämä luento Helena Telkänrannan materiaalin pohjalta.

Lisäksi useilla alueilla järjestettiin pienempiä koulutustilaisuuksia tottiksien ja treenilenkkien merkeissä, terveysluentoja, koirien hierontailtoja ja muuta vapaampaa yhdessäoloa, kuten koirauimalakäyntejä.

Peesaritiimin tapahtumat:

Talvipatikka, Tammela 4.–6.3.2016

Peesaripatikka, Tammela 12.–14.8.2016

Peesarikokoukset pidettiin patikoiden yhteydessä.

 

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Opastuskokeita toteutui neljät:

Pohjois-Suomi, Oulu 29.–31.1.2016

Pirkanmaa, Tampere/Nokia 20.–21.2.2016

Varsinais-Suomi, Turku 9.–10.4.2016

Pohjois-Karjala 21.–23.10. 2016

 

Lisäksi Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun järjestämät opastuskokeet pidettiin kv. opaskoirapäivänä.

Yhdistys korvasi jäsentensä matkoja 22 euroa ylittävältä osin halvinta matkustustapaa käytettäessä kuitteja vastaan yhdistyksen opastuskokeisiin.

Koe- ja kilpailutyöryhmä työskenteli hallituksen antamin valtuuksin. Työryhmä vahvistettiin syksyllä. Uusi työryhmä teki yhteistyötä alueellisten opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien kanssa ja laati toimintasuunnitelman kustannusarvioineen marraskuun loppuun mennessä. Työryhmän vastaavan tulee olla hallituksen varsinainen tai varajäsen.

Yhdistyksen epävirallisessa opastuskokeessa on kaksi luokkaa, kilpailu- ja käyttöluokka, jota alkuun kutsuttiin taidontarkastusluokaksi mutta josta luovuttiin vapauttaen nimi tuottajille. Molemmat luokat suoritetaan epävirallisen kansainvälisen opastuskoesäännön mukaisella radalla. Kilpailuluokassa on silmäsuojapakko ja suoritus pisteytetään. Arvostelun voi tehdä palveluskoiratuomari tai opaskoirakouluttaja, joka on perehtynyt opastuskoesääntöihin. Kokenut peesari voi toimia liikkeenohjaajana.

Käyttökokeessa voi testata yhteistyönsä ilman silmäsuojapakkoa. Tässä luokassa annetaan suullinen arvostelu, jonka voi antaa myös kokenut peesari.

Maaottelukarsinta järjestettiin omana erillisenä kilpailuna Tampereella 20.8.2016.

Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustivat Suomea Viron ja Latvian kanssa käydyssä maaottelussa Latviassa 1.10.2016. Kunkin maan tuomari toimi oman maansa kilpailijoiden liikkeenohjaajana, ja kahden muun maan tuomarit arvostelivat suorituksen.

Suomi voitti, Viro tuli toiseksi ja Latvia sijoittui kolmanneksi.

Aloitettiin opastuskokeiden sääntöuudistus Palveluskoiraliiton kanssa.

Opaskoirayhdistyksellä oli edustus kolmessa työryhmässä; ohjaus-, arvosteluohje- ja koe – ja järjestämisohjetyöryhmä.

Sääntöuudistuksessa oli mukana yhdistyksen lisäksi NKL:n opaskoirakoulun, Palveluskoiraliiton, sekä Viron ja Latvian edustajat.

 

4. Kansainvälinen toiminta

Euroopan opaskoiraliiton kahdeksas vuosikokous ja konferenssi pidettiin Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa 14.–16.4. 2016. Euroopan opaskoiraliitto eli European Guide Dog Federation (EGDF) on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään opaskoirankäyttäjien oikeuksia ja puuttumaan syrjintätapauksiin Euroopassa.

Yhdistyksen edustajat osallistuivat kokoukseen.

Yhdistyksen kaksi uutta yhteyshenkilöä nimettiin lokakuussa. He seuraavat EGDF:n uutiskirjeitä.

Yhdistys seurasi opaskoira-alan muita kansainvälisiä asioita muun muassa tutustumalla Euroopan Sokeain Liiton (EBU) raportteihin ja uutiskirjeisiin.

Yhteistyötä Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing – Viron Opaskoirankäyttäjien yhdistyksen ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS – Palvelukoirayhdistyksen kanssa tehtiin maaotteluun liittyvissä asioissa.

Yhdistyksellä oli kolme edustajaa kansallisessa seurantaryhmässä laatimassa kansainvälisiä standardeja opaskoiratoimintaan yhdessä opaskoiria tuottavien tahojen, Palveluskoiraliiton, Invalidiliiton ja avustajakoiratahojen kanssa.

 

5. Julkaisut ja tiedotus

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten Keskusliitto.

Lisäksi lehti ilmestyi verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti ilmestyi kolme kertaa.

Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Levikki oli keskimäärin 800 kappaletta. Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoiravuosikirja 2016 ilmestyi maaliskuun lopussa.

Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Painopaikkana oli Forssa Print ja vuosikirjan painos oli 3200 kpl.

Opaskoirien nimipäiväkalenteri 2016 ilmestyi syyskuun lopussa. Sen painoi Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, ensimmäinen painos oli 1100 kappaletta, toinen painos oli 500 kappaletta.

Ammattimyyjän lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä.

Myyntihinta 15 euroa sisälsi alvin ja postituskulut.

Hallitus valitsi opaskoirankäyttäjien ehdotuksista vuoden 2016 teeman edellisen vuoden joulukuussa. Vuoden 2016 teemaksi valittiin ”Opaskoira, terveyden kohentaja ja ylläpitäjä”.

Aiheesta laadittiin lehdistötiedote NKL:n tiedotuksen kanssa.

Kansainvälistä opaskoirapäivää vietettiin huhtikuun viimeisenä keskiviikkona 27.4.2016.
Vuoden 2015 peesarille ojennettiin perinteinen peesarihattu ja kiertopalkintona keppi Koirakoulu Nouhaun avoimissa ovissa 24.4.2016

Yhdistyksen nettisivuja uudistettiin muutamaan kertaan etsien toimivaa alustaa. Samalla nettisivujen päivitys siirrettiin yhdistyksen sihteerille.

Nettisivuilla julkaistaan viiden koirankäyttäjän blogia vuorotellen noin kerran viikossa.

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät tapahtumissa, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Yhdistys lähestyi Suomen Kennelliittoa yhteistyöpyynnöllä. Tarkoituksena oli saada Kennelliitto mukaan valtakunnalliseen tiedotuskampanjaan siviilikoirien ja opaskoirien kohtaamisesta. Asia ei edennyt.

Yhdistys osallistui Kymen Koirapalvelun Koiramarssiin 6.8.2016 Kouvolan keskustan ympäristössä. Koiramarssin tarkoitus oli luoda positiivista kuvaa koirista katukuvassa ja kannustaa ihmisiä kouluttamaan koiransa. Tapahtuman tarkoituksena oli samalla lisätä koirien yhteiskuntakelpoisuutta, helpottaa arkipäivän elämää nyky-yhteiskunnassa niin koirallisten kuin ei-koirallisten kesken, sekä vähentää erilaisten konfliktitilanteiden mahdollisuutta tulevaisuudessa.

Tapahtumaa varten hankittiin telttakatos ja kaksi kasattavaa tuolia. Lisäksi tapahtumassa jaettiin Valjaissa-lehteä ja vanhoja vuosikirjoja.

 

6. Hallinto ja kokoukset

Hallitus päätti yhdistää osan taloudenhoitajan ja sihteeri-koordinaattorin töistä. Uuden toimihenkilön titteliksi vahvistettiin toimistosihteeri ja kaksi muuta tointa lakkautettiin asteittain. Samalla toimihenkilön työtunnit tuplattiin 96 tuntiin kuukaudessa.

Kirjanpito päätettiin ulkoistaa ja tilitoimistoksi hyväksyttiin Tilipros Oy, jonka toimisto sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa.

Taloudenhoitajana toimi Tapio Hyvärinen jääden eläkkeelle vuoden lopussa. Sihteeri-koordinaattorina toimi Anni Kössi syyskuun loppuun.

Toimistosihteerinä aloitti syyskuussa Jera Hänninen.

Yhdistyksen postiosoite muutettiin joulukuussa Lahdesta Iiris-taloon, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Yhdistyksen hallitus 19.3.2016 saakka:

Regina Koljonen, puheenjohtaja

Mika Tolvanen, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Outi Jyrhämä, Heidi Koivunen, Taru Luukkala, Raisa Ticklén ja Ritva Tahvanainen

Varajäsenet: Arto Kurvinen ja Ensio Rissanen

19.3.2016 lähtien:

Regina Koljonen, puheenjohtaja

Mika Tolvanen, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet: Outi Jyrhämä, Salla Huhtala, Taru Luukkala, Ari Talja ja Raisa Ticklén

Varajäsenet: Arto Kurvinen ja Satu Mäenpää

Hallitus kokoontui vuonna 2016 kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 132 kohtaa. Lisäksi hallituksen omalla postituslistalla käytiin 41 sähköpostikokousta.

Hallitus päivitti yhdistyksen johto- ja taloussäännön sekä alue-, koe- ja kilpailutoiminnan ohjeistuksen.

Yhdistyksen tilintarkastuksen suoritti Suomen Tilintarkastajaverkko Oy, jossa varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM Seppo Rautula.

Alkuvuoden yhdistyksen liittovaltuutettuna Näkövammaisten Keskusliiton Liittovaltuustossa toimi Teijo Burman Regina Koljosen toimiessa varavaltuutettuna. Valtuustokauden vaihduttua liittovaltuutettuna toimi Regina Koljonen.  Varavaltuutettuna toimi Mika Tolvanen.

Yhdistyksen edustaja/edustajat osallistuivat NKL:n valtuustoseminaareihin, valtuuston kokouksiin ja järjestöpäiville.

Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

Vuoden aikana toimivat seuraavat työryhmät: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, taloustyöryhmä, koe- ja kilpailutyöryhmä, opaskoirien nimipäiväkalenterityöryhmä sekä opaskoiran paikka linja-autoissa -työryhmä.

Vuodenvaihteessa nimettiin kahteen uuteen työryhmään yhdistyksen edustajat; opastuskokeiden sääntöuudistustyöryhmään kolme edustajaa ja opaskoiratoiminnan standardityöryhmään kolme edustajaa.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampere Scandic City hotellissa Tampereella lauantaina 19.3.2016.

Kokouksessa oli paikalla 46 varsinaista jäsentä, 13 varsinaista jäsentä osallistui kokoukseen asiamiehen välityksellä valtakirjamenettelyllä. Lisäksi kokouksessa oli 21 muuta henkilöä, joiden sallittiin olla läsnä.

Kokous hyväksyi ja vahvisti sääntöuudistuksen.

Kokouksessa luovutettiin NKL:n hallituksen myöntämä hopeinen kunniamerkki Opaskoira-vuosikirjaa 20 vuotta markkinoineelle Jari-Pekka Korhoselle, jonka lisäksi yhdistys muisti häntä Sokos-hotellin lahjakortilla.

Taloudenhoitajalle lahjoitettiin eläkelahjaksi Ari Rantalan öljymaalaus, joka oli saatu taannoin Tuulikki ja Matti Hyleltä lahjoituksena. Lisäksi taloudenhoitajaa muistettiin Sokos-hotellin lahjakortilla hänen 65-syntymäpäivänään.

Yhdistys on myös muistanut yksittäisiä henkilöitä heidän merkkipäivinään.

 

7. Varainhankinta

Jäsenmaksuja saatiin yhteensä 7955 euroa, josta varsinaisten jäsenten maksut 5260 e.

Uutena varainhankintatuotteena painatettiin t-paitoja yhdistyksen logolla. Myyntihinta oli 20 euroa.

Yhdistys myi loput Tmi Maikko / Marja Kronqvistin valmistamat patahanskat ja patalaput.

Keramiikkapaja Koiruuksia / Marika Lehtosen valmistamia ”Tassumukeja” tekstillä Vetomars on jäljellä muutama.

Tuotteita myytiin tapahtumissa, myyjäisissä ja internetsivuilla.

Yhdistyksen omistamassa kaksiossa Helsingin Itäkeskuksessa, Kauppakartanonkatu 8 B 28:ssa on vuokralla entiset asukkaat.

Yhdistys on saanut Elokuvatuotantoyhtiö Mjölk Oy:ltä avustuksena 250 euroa Suomi Sata vuotta-kampanjan tiimoilta, kun kuvauksiin osallistunut koirankäyttäjä luopui kuvauspalkkiosta.

Lisäksi saatiin yksityishenkilöiltä lahjoituksena yhteensä 250 euroa.

Vantaalla sijaitsevien tonttien suunniteltu myynti ei toteutunut vaadittavien tieyhteyksien puuttumisen takia.

Pörssisijoituksia kevennettiin niin, että voitiin tehdä helpommin hallinnoitavat sijoitukset Taaleri Varainhoito Oy:n rahastoihin. Yhdistys sijoitti 150 000 euroa kolmeen rahastoon, mitkä sijoittavat osakkeisiin Suomessa, Saksassa ja yhdistelmänä korkoihin, osakkeisiin ja pääomasijoituksiin.

Omaan salkkuun jäi vielä kuusi kotimaista pörssiyhtiötä.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

1. Yleistä

Vuosi 2017 on yhdistyksen 69. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 64., Vetomars-äänilehden 39. ja Valjaissa-lehden 15. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF) ja Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa perehtyen jokaiseen yhteydenottoon. Yhdistys tukee koirakoita erilaisin lausunnoin sekä tapauskohtaisesti yhteisesti koirakon kanssa sovitulla tavalla.

Yhdistys antaa tuottajien kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille, sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja avustavien koirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä opaskoiratuottajien ja Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön kanssa.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat työryhmiin joiden tehtävänä on saada Palveluskoiraliitolle koetoiminnan sääntöuudistusehdotus ja koetuomareiden koulutussuunnitelma.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä.

Yhdistyksellä on Pohjolasta vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen opaskoiratuottajat: Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Koirakoulu Nouhaun Opaskoirapalvelu Seinäjoella. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään pienimuotoista yhteistyötä.

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Vetcare Oy:n sekä Musti & Mirri -ketjun kanssa, jotka myöntävät tuotteistaan alennuksia opaskoirankäyttäjille.

 

2. Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesaritiimin järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja. Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 22 euroa ylittävältä osin kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen, sekä noin 20 % osallistumiskuluja viikonloppukurssien, peesaripatikoiden ja Lapin vaelluksen osalta. Muut maksavat omakustannehinnan.

Yhdistys järjestää loppusyksystä yhteyshenkilötapaamisen aluetoiminnan yhteyshenkilöille, peesareiden ja tuottajatahojen edustajille.

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset kurssit ja patikat:

Lumikurssi, Pirkanmaa, Tampere/Nokia 28.-29.1. 2017

Lumikurssi, Pohjois-Suomi, Oulu 3.-5.2. 2017

Neliapilaviikonloppu, Keski-Suomi, Jyväskylä  27.-28.5.2017

Syyspatikka, Pohjois-Suomi, 22.-24.9.2017

Lisäksi alueiden yhteyshenkilöt järjestävät lukuisia pienempiä tapahtumia koulutuksen, luentojen ja virkistäytymisen merkeissä.

Peesaritiimin tapahtumat:

Talvipatikka, Räyskälä/Loppi 10.-12.3.2017

Peesaripatikka, mahdollisesti Räyskälä/Loppi ajankohta elokuussa 2017

Peesarikokoukset pidetään patikoiden yhteydessä. Peesaripatikan yhteydessä pidettävässä kokouksessa valitaan tarvittaessa peesaritiimin puheenjohtaja ja

sihteeri. Hallitus vahvistaa peesareiden valinnat. Peesareilla on koulutuspaketti uusille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille peesareille, ja sitä toteutetaan yhdessä opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien kanssa toimintasuunnitelmien mukaisesti.

 

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Yhdistys tukee koetoimintaa kustantamalla tuomarien, ratamestarin ja tarvittavien peesareiden kulut. Lisäksi yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja yhdistyksen omiin epävirallisiin opastuskokeisiin, sekä maaottelukarsintaan.

Opaskoirayhdistyksen hallitus nimeää syksyllä koe- ja kilpailutyöryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan seuraavan vuoden opastuskokeet ja maaottelukarsinnan yhdessä opaskoirayhteyshenkilöiden/-työryhmien kanssa eri puolille Suomea.

Opastuskokeissa on kaksi luokkaa, kilpailu- ja käyttöluokka. Lisäksi järjestetään erillinen maaottelukarsinta kilpailuluokan mukaisesti. Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustaa Suomea lokakuussa Virossa pidettävässä Viro-Suomi-Latvia -maaottelussa.

Perinteisesti yhdistys kustantaa Suomen edustajien, heidän avustajiensa ja tuomarin kulut maaotteluun.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Palveluskoiraliiton, Viron edustajan, Latvian edustajan  ja NKL:n edustajien kanssa koetoiminnan sääntöuudistuksen laatimiseen ja koetuomareiden koulutustarpeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tiedossa olevat opastuskokeet:

Tammikuu: Pirkanmaa, lumikurssin yhteydessä (molemmat luokat)

Toukokuu: Keski-Suomi, Neliapilan yhteydessä (molemmat luokat)

Syyskuu: Helsinki-Uusimaa, erillinen koe (molemmat luokat). Etusijalla kaksi maaotteluedustajaa. Mahdollisuus treenata ennen maaottelua.

Näiden lisäksi maaottelukarsinta elokuussa (19.8.)/Varsinais-Suomi (kilpailuluokka).

 

4. Kansainvälinen toiminta

Yhteistyötä Viron opaskoirankäyttäjien yhdistyksen Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingin ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS -palvelukoirayhdistyksen kanssa pyritään pitämään yllä muun muassa koetoiminnan ympärillä. Koesääntöuudistusehdotus hyväksytetään Viron ja Latvian edustajilla.

Opaskoirayhdistys on jäsenenä Euroopan opaskoiraliitossa (EGDF), jossa myös opaskoirankäyttäjät ovat edustettuina. Yhdistyksellä kaksi yhteyshenkilöä, jotka matkustavat mahdolliseen vuosikokoukseen ja seuraavat järjestön uutiskirjeitä.

Yhdistyksen kolme edustajaa osallistuvat opaskoiratoiminnan kansainväliseen standardoimiseen kansallisessa seurantaryhmässä. Projekti kestää vähintään kolme vuotta. Ryhmä raportoi standardien etenemisestä hallitukselle.

Yhdistys seuraa opaskoira-alan muita kansainvälisiä asioita tutustumalla muun muassa Euroopan Sokeain Liiton (EBU) opaskoira-asioita käsittelevän komission laatimiin raportteihin ja uutiskirjeisiin.

Opaskoira-alan ajankohtaisista kansainvälisistä asioista kerrotaan yhdistyksen julkaisuissa sekä Näkövammaisten Liiton Tiedonhallintapalvelun Postirobotin opaskoira-keskustelualueella ja yhdistyksen jäsenten omalla koirakot-postituslistalla.

 

5. Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lisäksi yhdistyksen internetsivuilla julkaistaan blogia, jossa viisi opaskoirankäyttäjää kirjoittavat elämästään opaskoiran kanssa.

Vetomars-äänilehti

Äänilehti jatkuu jäsenille lähetettävänä jäsenlehtenä. Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa joko cd-levynä tai verkkolehtenä jäsenen valinnan mukaisesti.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta. Lehden vastaava toimittaja suunnittelee sisällön erillisen toimituskunnan kanssa. Toimituskunnan nimeää yhdistyksen hallitus vuoden lopussa seuraavaksi vuodeksi.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoira-vuosikirjaa julkaistaan edelleen. Kirja on tärkeä varainhankintatuote ja opaskoiratietouden julkaisukanava. Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan kirjapaino Forssa Printillä 3500 kappaletta.

Seinäkalenteri opaskoirien kuvilla/ihmisten nimillä

Työryhmä suunnittelee juhlavuoden 2018 seinäkalenterin ihmisten nimillä, julkkisten/opaskoirien kuvilla ja lyhyillä teksteillä.

Painos 2000 kappaletta.

Markkinoinnista tehdään sopimus ammattimyyjän kanssa, jonka lisäksi yhteyshenkilöt voivat myydä kalenteria saaden osan tuotoista alueensa spontaaniin toimintaan.

Lisäksi yhdistys jakaa opaskoiratietoutta median välityksellä, erilaisissa tapahtumissa, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Vuoden peesari julkaistaan kansainvälisenä opaskoirapäivänä 26.4.2017 tai kyseisen päivän lähettyvillä miten tuottajilla on tapahtumia.

Vuoden teemasta ”Itsenäinen ja yhdenvertainen elämä” laaditaan lehdistötiedote kv. opaskoirapäiväksi yhdessä Näkövammaisten liiton tiedotuksen kanssa.

 

6. Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74 00930 Helsinki

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii toimistosihteeri.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin seitsemän vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Toiminnassa olevat työryhmät vuonna 2017 ovat: työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, koe- ja kilpailutyöryhmä, taloustyöryhmä, ja juhlakalenterityöryhmä.

Lisäksi yhdistyksen edustajat osallistuvat kansainväliseen opaskoiratoiminnan standardien laadintaan ja työryhmään joka valmistelee Palveluskoiraliitolle opastuskokeiden sääntöuudistusta ja koetuomareiden koulutusohjelmaa.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous on Scandic Tampere City -hotellissa 18. maaliskuuta 2017 Tampereella.

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä voi olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

Yhdistyksellä on kaksi edustajaa NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

Yhdistyksen valtuutettuna ja varavaltuutettuna NKL:n valtuustossa toimivat Regina Koljonen ja Mika Tolvanen.

 

7. Varainhankinta

Ylläpidetään henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median kautta. Jatketaan t-paitojen, Opaskoira-vuosikirjan ja seinäkalenterin myyntiä tapahtumissa ja verkkokaupassa. Sääntöjen mukaan voidaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jäljellä on muutama Keramiikkapaja Koiruuksia/Marika Lehtosen valmistamia ”Tassumukeja” tekstillä Vetomars.

Yhdistys omistaa kaksi Ari Rantalan taulua, jotka edelleen myymättä.

 

8. Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta siirretään vuoden alusta Tilipros Oy:n hoitoon. Yhtiöllä on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteystyötä tilitoimiston kanssa.

Taloustyöryhmä seuraa yhdistyksen salkkuun jääneitä pörssiosakkeita, suuria muutoksia sisältöön ehkei vuonna 2017 tarvita.

Vantaalla sijaitseville rakennuskiellossa oleville tonteille haetaan poikkeusluvat rakentamiselle. Lupa-asiain selvittyä tontit pannaan myyntiin.