Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry

VUOSIKERTOMUS 2020

Opaskoirayhdistys ry on opaskoirankäyttäjien etujärjestö, jonka toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys luokitellaan yleishyödylliseksi.

Sen tärkeimmät tehtävät ovat opaskoirankäyttäjien oikeuksien seuraaminen, aluetoiminta, koulutusviikonloput ja opaskoiratoiminnasta tiedottaminen.

SISÄLTÖ

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2020

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2020

1.2 Jäsenistö

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

2.2 Ulkoinen tiedotus

3.ALUETOIMINTA

3.1. Koe- ja kilpailutoiminta

4.TALOUS

4.1 Sijoitukset

4.2 Varainhankinta

4.3 Henkilöstö

4.4 Vapaaehtoinen peesarityö

5.HALLINTO

 

1.YLEISKATSAUS VUODESTA 2020

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 72. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 67., Vetomars-äänilehden 42. ja Valjaissa-lehden 18. ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n ja Suomen Paralympiakomitean jäsen. Monet edunvalvonnalliset ja esteettömyystehtävät työllistivät yhdistystä.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja, sekä koe- ja kilpailutoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, joka parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä. Toimintaa järjestettiin koronan suomin mahdollisuuksin.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin ja neuvotellen eri osapuolten välillä.

Yhdistys piti yhteyttä opaskoirien tuottajatahojen Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun, Suomen Opaskoirakoulu Oy:n ja Opaskoirapalvelu Nouhaun kanssa ja yhdistys välitti toiminnastaan tietoa opaskoiratuottajatahoille.

Yhdistys myös ylläpiti yhteyksiä Näkövammaisten liiton, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pystyttiin pitämään koronatilanteen vuoksi vasta kesäkuussa Iiriksessä Helsingissä.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja erovuoroisen tilalle vuosille 2020 -2022. Puheenjohtajaksi valittiin uudestaan yksimielisesti Mika Tolvanen. Vuosikokouksessa valittiin kolme varsinaista jäsentä Risto Kahelin, Taru Luukkala ja Ari Talja erovuoroisten Nina Kilpiä, Taru Luukkala ja Ari Talja tilalle kaudeksi 2020 – 2022, sekä kaksi varajäsentä erovuoroisten Arto Kurvinen ja Azra Tayebi tilalle valittiin Erkki Juntikka ja Raisa Ticklèn kaudeksi 2020 – 2021.

Hallituksessa jatkoivat Jamppa Mikkola, Virpi Paananen ja Jari Pekola.

Vuoden 2020 teemana oli Opaskoira – 80 vuotta itsenäistä liikkumista.

 

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2020

Opaskoira vuosikirja on Opaskoirayhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita.

-Hyötykoiraparkit

Opaskoirayhdistyksen kotisivuille on koottu listaa uimahalleista ja liikuntahalleista, mistä löytyy turvallinen paikka opaskoiralle eli koiraparkki.

-Hyötykoiraparkeista lausunto

Tuottajatahojen kanssa laadittiin lausunto hyötykoiraparkkien suosituksesta liikuntatiloissa.

-Kannanotto sairaanhoitopiireille opaskoirien saantiin liittyen

Kannanottoon sisällytettäviä asioita olivat mm. kilpailutus, kriteerit koiran saantiin (STM/sairaanhoitopiirit), mahdolliset laatukriteerit, palveluseteli, hoitotakuu, yhteistyö tuottajien kesken sopivan koiran löytämiseksi, uusi käyttäjä /vaihtaja; sairaanhoitopiirien toimintaan aktiivisuutta esim. koiranvaihdon yhteydessä. Opaskoirayhdistyksen kannanottoa konsultoivat kaikki tuottajatahot.

Kannanotolle antoivat tukensa tuottajatahot sekä Suomen Sokeat ry.

-Yhdistys jatkoi osallistumistaan eurooppalaisten opaskoirastandardien laadintaan. Työ etenee, tosin hitaasti, osin koronan estettyä työryhmien fyysiset kokoukset. Haasteita tuo myös se, että tarpeissa olisi paremminkin eurooppalainen opas- ja avustajakoirien sertifiointijärjestelmä, kuin vain standardi. Useamman työhön osallistujan tavoitteena on järjestelmä, jossa jokin ulkoinen taho tarkastaisi koulut, kouluttajat, koulutusmenetelmät koirat, jne. Kaikkia eurooppalaisia toimijoita velvoittavan sertifiointijärjestelmän luonti on kuitenkin huomattavasti suurempi haaste, kuin standardien.

Sertifiointijärjestelmät pohjautuvat yleensä olemassa oleviin standardeihin, joten niiden luonti on käytännössä välttämätöntä ennen kuin voidaan ryhtyä luomaan velvoittavaa EU-tasoista sertifiointijärjestelmää.

– Rajat räiskeelle-kansalaisaloite

Opaskoirayhdistys osallistui Rajat räiskeelle-kansalaisaloitteen tiedottamiseen ja tiedotteiden laatimiseen.

 

1.2 Jäsenistö

Vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 188. Kannatusjäseniä oli 63 ja ainaiskannatusjäseniä oli 6. Uusia jäseniä liittyi Opaskoirayhdistykseen 4, eronneita ja erotettuja jäseniä oli 19 ja kuolleita jäseniä oli 3.

Suomessa työskenteli vuonna 2020 230 opaskoiraa.

Jäsenmaksuja saatiin 5295 euroa ja kannatusjäsenmaksuja 3165 euroa.

 

2.JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Päätoimittajana toimi Sari Karjalainen. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten liitto. Lisäksi lehti ilmestyi verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti ilmestyi poikkeuksellisesti koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista tekijöistä johtuen kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Painomäärä oli keskimäärin 2500 kappaletta per lehti. Päätoimittajana toimi Mika Tolvanen sekä vastaavana toimittajana Ali Kinnunen. Toimituskuntaan kuuluivat Sanna Tynkkynen, Marianne Tenhami, Meri Peuhkurinen sekä Sari Karjalainen. Vuoden kolumnistina toimi Leena Väyrynen.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoira vuosikirja 2020 ilmestyi maaliskuun lopussa. Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Opaskoira vuosikirjan painos oli 2700 kpl.

Seinäkalenteri 2021 opaskoirien kuvilla, työssä olevien opaskoirien nimillä ja ihmisten nimipäivillä julkaistiin syyskuun lopussa. Kalenterikuvat kuvat tulivat tuottajatahojen kautta ja taitosta vastasi Suomen Uusiokuori Oy.

Kalenterin painos oli 700 kpl ja lisäpainos 100 kpl eli yhteensä 800 kpl. Buckonet Oy:n lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä. Kalenterin myyntihinta 15 euroa sisälsi alvin ja postituskulut. Alueiden yhteyshenkilöt saivat itse myymistään kalentereista 7 euroa per myyty kalenteri oman alueensa toimintaan.

Jäsenistölle järjestettiin Teams-keskustelutilaisuus 17.12. jossa jäsenet saivat kysyä hallitukselta ja keskustella muutenkin tärkeistä asioista.

 

2.2 Ulkoinen tiedotus

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät tapahtumissa, leireillä, oppilaitoksissa ja kouluissa.

Opaskoirayhdistys ry:n facebook-sivuilla oli 1604 seuraajaa vuonna 2020. Facebookissa myös jaettiin opaskoirankäyttäjien omia tarinoita ja kokemuksia.

Pohjois-Suomen peesari Meri Peuhkurinen laati uusille peesarikokelaille Peesarin käsikirjan. Käsikirjan taittoi Ali Kinnunen ja paino otettiin Kirjaksi.netistä. Käsikirjoja painettiin 100 kappaletta. Käsikirja jaetaan yhteyshenkilöiden kautta uusille peesareille.

Ulla Jensen laati Sveriges Ledarhundsföraren kanssa Kansainvälisenä opaskoirapäivänä lehdistötiedotteen Ruotsin lehdistölle, jonka aiheena oli, mikä opaskoirakkojen tilanne ja arkielämä on Suomessa.

 

3.ALUETOIMINTA

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osin kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee osallistumiskuluja viikonloppukurssien osalta. Muut maksavat omakustannehinnan.

Peesaripatikat ovat omakustanteisia. Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

 

Yhteyshenkilöt ja peesarit järjestivät seuraavia tapahtumia:

– Lumikurssi 7.-9.2. Pohjois-Suomi, Oulu

– Koulutusviikonloppu 22-23.2. Helsinki-Uusimaa

– Peesarikerho, Talvipatikka 6-8.3. Räyskälä.

– Yhteyshenkilötapaaminen 29-30.8. Sipoo

– Yhteyshenkilöiden Teams-keskustelu 6.10.

 

Pohjois-Suomessa järjestettiin lumikurssi ja erinäisiä tapaamisia. Lumikurssilla lisättiin opaskoirakoiden yhteistyötä lumisissa olosuhteissa opaskoirakoulun kouluttajien ja vapaaehtoisten peesareiden avulla.

Taitojen kehittymisen lisäksi vertaistuella on kurssilla suuri merkitys. Tapaamisissa oli tottelevaisuusharjoituksia ja kävelyä ulkona peesareiden kanssa. Syksyn tapaamiset peruuntuivat koronatilanteen vuoksi, joten pohjoisen (Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) opaskoirakoiden ja peesareiden kesken järjestettiin etätapaaminen teamsin/ryhmäpuhelu whatsappin kautta 14.11., jossa keskusteltiin opaskoirista, toiveista ja seuraavan vuoden pohjoisen toimintasuunnitelmasta.

Kokoontumisiin osallistui viime vuonna yhteensä 54 henkilöä, joista 13 eri koirakkoa, 6 eri peesaria, 2 opaskoirakoulun kouluttajaa ja 18 muuta kiinnostunutta.

Varsinais-Suomen koirakot kokoontuivat kerhoiltoihin kuluneena vuonna korona-rajoituksista johtuen vain 4 kertaa. Kerhoissa tehtiin treenilenkkejä sekä keskusteltiin opaskoira-asioista niin koirankäyttäjien kuin uusien koiraa harkitsevien henkilöiden kanssa. Syksyn kokoontumisessa oli vieraana Kirsi Vass. Illan aiheena oli äänenkäyttö koiraa ohjattaessa. Kokoontumisiin osallistui tänä vuonna kaikkiaan 28 henkeä, joista koirankäyttäjiä 14, peesareita 5 ja muita koira-asioista kiinnostuneita 9.

Pohjois-Karjalassa kolme opaskoirailtaa, rannalla makkaranpaistoilta ja pikkujoulut.

Pirkanmaan koirakoiden kesken luotiin oma Whatsapp-ryhmä. Pirkanmaa järjesti Hervannassa Tampereella kaupunkikävelyn loppusyksyllä.

Työryhmät käyttivät Teams-palavereita fyysisten kokoontumisten välttämiseksi. Koronatilanne vaikutti tapahtumien järjestämiseen.

 

3.1. Kilpailutoiminta

-Liittyminen Suomen Palveluskoiraliiton jäseneksi

Jäsenyyden tarkoitus on elvyttää koe- ja kilpailutoimintaa. Jäsenyyden myötä tuomareita olisi laajemmin käytössä.

 

4.TALOUS

4.1 Sijoitukset

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta oli Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoiti Taaleri Varainhoito Oy. Taalerin kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan nostetaan tuottoja kolmen kuukauden välein. Sijoituksia voi edelleen myydä, mikäli taloudellinen tilanne niin vaatii. Nostojen tarkoituksena on lisätä yhdistykselle kassavirtaa.

Vantaalla sijaitsevista tonteista Tuijantie 14 B:sta tehtiin kaupat 19.11. hintaan 105 000 euroa. Ja Tuijantie 14 C:stä on tehty esisopimus.

 

4.2 Varainhankinta

Yhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita on ollut Opaskoira vuosikirja. Vuonna 2020 se julkaistiin 67. kerran.

Varainhankinatuotteina oli myynnissä vuosikirjan ja kalenterin lisäksi erikokoisia pussukoita, heijastimia, t-paitoja, sekä koirankelloja. Marras-joulukuussa tehtiin ennakkomyyntitilaukset pipoista, käsineistä, pehmoheijastimista ja tassupyyhkeistä.

Ylläpidettiin henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on voitu ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jatkettiin Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

Santen lahjoitti 3600 euroa 9.10.2020 ja lahjoitus kohdennettiin vuoden 2021 Rovaniemen lumikurssiin.

 

4.3 Henkilöstö

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

 

4.4 Vapaaehtoinen peesarityö

Peesarit toimivat Opaskoirayhdistyksen alaisuudessa ja ovat valtakunnallinen vapaaehtoisista koostuva ryhmä. Peesari on henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä opaskoirankäyttäjien hyväksi. Peesareita tarvitaan myös viikonloppukursseilla, kerhoilloissa ja virkistystapahtumissa. Peesauksen lisäksi monesti peesarit vastaavat ruokahuollosta.

Meri Peuhkurinen teki Peesarin käsikirjan ja piti uusille peesareille koulutuksen 1.11. teamsin kautta.

4.6. Yhdistyksen järjestämänä, Meri Peuhkurisen vetämä teemailta etäyhteydellä: Mistä näitä peesareita tulee?

 

5.HALLINTO

Yhdistyksen toimistohuone oli vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontui 10 kertaa. Näiden lisäksi pidettiin hallituksen keskustelukanavalla 32 sähköpostikokousta.

Hallitus pyrki käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suositteli etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän. Työryhmiä olivat: Koe- ja kilpailutyöryhmä, Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä, Talous-työryhmä, Stea-työryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, Kalenterityöryhmä ja Valjaissa-lehden toimituskunta.

Yhdistyksellä on yksi yhdistyksen kokous vuodessa, ja vuonna 2020 vuosikokous oli Helsingissä Näkövammaisten liiton Iiris-talossa lauantaina 13.6. kello 13.00. Kokouksessa valittiin hallitukseen puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi varajäsentä vuodeksi erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen säännöt mahdollistivat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä oli voinut olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

Yhdistyksellä oli kolme edustajaa NKL:n opaskoiratoimikunnassa.

Stea ei ottanut koronatilanteen vuoksi vastaan uusia hakemuksia.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 

Sisällys:

1.Yleistä

2.Aluetoiminta

3.Koe- ja kilpailutoiminta

4.Julkaisut ja tiedotus

5.Hallinto ja kokoukset

6.Varainhankinta

7.Taloudelliset suunnitelmat

8.Kansainvälinen toiminta

 

1.Yleistä

Vuosi 2021 on yhdistyksen 73. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 68., Vetomars-äänilehden 43. ja Valjaissa-lehden 19. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Palveluskoiraliiton jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Yhdistys antaa tuottajien kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille, sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja henkilökohtaisten hyötykoirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön ja opaskoiria tuottavien tahojen kanssa.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä.

Yhdistyksellä on Vakuutusyhtiö OP:ssa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat opaskoiratuottajat:

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Opaskoirapalvelu Nouhau Ilmajoella. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Yhdistyksen vuoden 2021 teema on Opaskoira muuttuvassa maailmassa.

 

2.Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtuminen järjestäminen tulevana vuonna riippuu koronatilanteesta.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osin kursseille, kilpailuihin ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi alueiden yhteyshenkilöt voivat tukea omista korvamerkityistään oman alueensa koirakoiden osallistumismaksuja tapahtumiin.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

 

Peesaripatikat

-Talvipatikka 5-7.3. Räyskälä, Loppi

-Peesaripatikka 6-8.8. Räyskälä, Loppi

-Salpalinjavaellus 10-13.6. Miehikkälä-Hostikka

 

Koulutusviikonloput

-12-14.2. Koulutusviikonloppu Pohjois-Suomi Rovaniemi

– 12-13.6. Koulutusviikonloppu Jyväskylä, maaottelukarsinta

-Syyskuussa koulutusviikonloppu Lahdessa, käyttöluokka

 

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset tapahtumat:

Tammikuu:

Pohjois-Suomi etäkokoontuminen

24.1. yhteyshenkilöpalaveri

26.1. hallituksen ja jäsenistön vapaakeskustelutilaisuus

Satakunta: lauantai 30.1 pidetään Porissa treenipäivää ja pikkujoulut

Helmikuu:

*Koulutusviikonloppu & Lumikurssi 12-14.2.21 Rovaniemi

Maaliskuu:

*Talvipatikka 5-7.3. Loppi

*Vuosikokous 20.3. Tampere, Scandic city

Pohjois-Suomi päivätapahtuma, paikka avoin

Huhtikuu:

*Kansainvälinen opaskoirapäivä 28.4. tapahtuma paikkakunnat Oulu, Kajaani

Satakunta: huhtikuussa treenipäivä Porissa Satakunnannäkövammaisten toimintakeskuksessa. Tarkempi aika on vielä auki.

Toukokuu:

*OULAKA Liikunnallinen viikonlopputapahtuma (toukokuu tai elo-syyskuu) Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan-, Lapin- ja Kainuun Näkövammaisyhdistysten kanssa. Jos ei Oulakaa toukokuussa, niin päivätapahtuma, paikka avoin. (Pohjois-Suomi)

Kesäkuu:

*Neliapila Jyväskylä koulutusviikonloppu 12-13.6.2021, maaottelukarsinta

Satakunta: osallistutaan mahdollisesti Keski-Suomen järjestämään Neliapilaan.

*Salpavaellus, Miehikkälä – Hostikka 10-13.6.

Heinäkuu:

*Maaottelu kesän puolessa välissä Virossa

Elokuu:

Peesaripatikka 6-8.8. Loppi

Syyskuu:

* Opaskoirakoulutusviikonloppu Lahdessa syyskuussa 2021 3.-5.9.

käyttöluokka 5.9.

Pohjois-Suomi; luontoretki esim. Vikajärvelle, Rovaniemi tai muu kohde.

Satakunta: syksyllä treenipäivä paikka ja aika vielä auki.

Lokakuu:

*Pk-kisat Kouvola lokakuu

Pohjois-Suomi etäkokoontuminen

Marraskuu:

*Tuomarikoulutus 7.11. Tampere

Pohjois-Suomi: marras-joulukuu kaupunkiharjoittelua ja pikkujoulut, paikka avoin

*Yhteyshenkilötapaaminen ajankohtaa ei päätetty

Pohjois-Karjala:

– kuusi opaskoirailtaa ja siihen sisältyi jo pikkujoulu ja makkaranpaistoakin

Satakunta:

-Osallistutaan mahdollisesti peesaripatikoille.

 

3.Koe- ja kilpailutoiminta

Opaskoirayhdistys liittyi Suomen Palveluskoiraliiton jäseneksi.

Yhdistyksen kilpailut muuttuvat jäsenyyden myötä Palveluskoirakokeiksi lukuun ottamatta maaottelukarsintaa ja maaottelua.

Maksamalla jäsenmaksun yhdistys saa palveluskoirakokeisiin tuomarit, ratamestarit sekä toimitsijat.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osalta.

Opastuskokeissa on kaksi luokkaa; kilpailu- ja käyttöluokka.

 

Kilpailut

Ensi vuoden suunnitelma

– huhtikuu 24.4. (varapäivä 17.4.) Mikkeli, järjestetään yhdessä paikallisen Palveluskoiraliiton seuran kanssa

– maaottelukarsinta

-5.6. Tampere/Nokia, järjestetään Nokian palveluskoiraharrastajien kanssa yhteistyössä

– kesän puolessa välissä Maaottelu

-5.9. Käyttöluokka Lahden koulutusviikonloppu

-lokakuu Kouvola Okyn omat pk-kisat

-7.11. Tuomareiden ja kouluttajien koulutus, Tampere (aiheena: mitä opaskoiran koulutus sisältää nykyään)

 

4.Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Vetomars-äänilehti

Yhdistyksen jäsenlehteä julkaistaan edelleen kuudesti vuodessa joko cd-levynä tai verkkolehtenä yhdistyksen jäsenten toiveiden mukaisesti.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, vakuutusyhtiöille, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoira vuosikirjaa julkaistaan edelleen. Kirja on tärkeä varainhankintatuote ja opaskoiratietouden julkaisukanava. Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan 2700 kappaletta, painotalo kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti painotalo Grano.

Hallitus on nimennyt työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan opaskoirakalenterin 2022. Kalenterin painomäärä noin 700 kpl.

Sairaanhoitopiireille lähetettiin 9.12.2020 kannanotto opaskoirapalveluiden kilpailuttamisesta.

 

5.Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin seitsemän vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2021 alussa toiminnassa olevat työryhmät ovat:

Talous-työryhmä, Työvaliokunta, Valjaissa-lehden toimituskunta, Koe- ja kilpailutyöryhmä, Stea-työryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, sekä Kalenterityöryhmä ja Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä.

Hallitus päätti, että vuodelle 2021 perustetaan uusi työryhmä selvittämään opaskoirakortin uusimiseen liittyviä asioita.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous on koronatilanteesta johtuen etäkokouksena Iiriksessä 20.3.2021.

Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle vuosille 2022 – 2024 ja kaksi varajäsentä vuosille 2021 – 2022. Erovuorossa ovat: hallituksen jäsenet Jamppa Mikkola, Virpi Paananen ja Jari Pekola, sekä varajäsenet: Erkki Juntikka ja Raisa Ticklèn.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Mika Tolvanen, jäsenet Risto Kahelin, Taru Luukkala ja Ari Talja.

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä voi olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

 

6.Varainhankinta

Ylläpidetään henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Sääntöjen mukaan voidaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Uusina varainhankintatuotteina tilattiin joulukuussa pehmoheijastimia, heijastavia pipoja, trikoopipoja, heijastavia toppakäsineitä, nahkaisia talvikäsineitä ja tassupyyhkeitä.

Jatketaan edelleen Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

 

7.Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta on Tilipros Oy:n hoidossa.

Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoitaa Taaleri Varainhoito Oy. Taalerin kanssa on neuvoteltu uusi käytäntö, jonka mukaan tulee joka kvartaalin viimeinen päivä kuitattavaksi nosto, jonka suuruus on 6900 euroa. Rahat tulevat kuittauksesta parin päivän päästä, eli ensimmäinen nosto on tammikuun alussa. Tuottotavoite on 7,5 prosenttia.

Opaskoirayhdistys voi edelleen myydä sijoituksia, mikäli rahatilanne näyttää siltä.

Vantaalla sijaitsevista tonteista, Tuijantie 14 B myytiin käteiskaupalla 105.000 euron hintaan 19.11.2020. Tuijantie 14 C:n myynnistä on tehty esisopimus, esisopimus on voimassa 31.5.2021 asti.

Stealle tullaan tekemään avustushakemusta, mikäli Stea ottaa uusia hakemuksia vastaan.

 

8.Kansainvälinen toiminta

Pyritään tekemään yhteistyötä Viron opaskoirankäyttäjien yhdistyksen Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingin ja Latvian Servisa Sunu Bietriba TEODORS -palvelukoirayhdistyksen kanssa. Pyritään pitämään yhteistyötä yllä muun muassa koetoiminnan ympärillä.

Vuonna 2021 osallistutaan Virossa järjestettävään maaotteluun.

Pyrimme tekemään yhteistyötä Sveriges Ledarhundsföraren kanssa.