Koe- ja kilpailutoiminta

opastuskoesäännöt

Opastuskokeissa on kaksi luokkaa, kilpailu- ja käyttöluokka. Kilpailuluokassa tulee olla silmät peitettynä. Käyttöluokan voi suorittaa ilman silmäsuojia. Kilpailuluokan voi tuomaroida vain palveluskoiratuomari tai ammatikseen opaskoiria kouluttava henkilö. Kokenut peesari voi toimia liikkeenohjaajana. Käyttöluokassa annetaan suullinen arvostelu, jonka voi tehdä myös opastuskokeiden sääntöihin perehtynyt konkaripeesari. Molemmat kokeet suoritetaan Suomen Palveluskoiraliiton koeohjeiden määrittelemällä radalla. Opaskoira voi osallistua vain kerran samaan kilpailuun.

Lisäksi vuosittain järjestetään erillinen maaottelukarsinta kilpailuluokan mukaisesti. Maaottelukarsinnan kaksi parasta edustaa Suomea syksyisin järjestettävässä kilpailussa. Maaottelu järjestetään vuoroin Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Yhdistyksen hallitus nimeää syksyllä koe- ja kilpailutyöryhmän enintään kolme henkilöä suunnittelemaan ja toteuttamaan seuraavan vuoden opastuskokeet yhdessä opaskoirayhteyshenkilöiden / -työryhmien kanssa eri puolille Suomea. Työryhmän vastaavaksi nimetään hallituksen varsinainen- tai varajäsen. Työryhmä laatii koe-, ja kilpailutoiminnasta seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja kustannusarvion marraskuun loppuun mennessä hallitukselle, joka vahvistaa mahdollisen rahoituksen. Koe- ja kilpailutyöryhmä päättää kilpailuluokan palkinnoista hallituksen vahvistaman summan puitteissa.

Alla olevasta linkistä voi ladata Palveluskoiraliiton opastuskoeohjeet.

Opastuskoeohje PKL

Alla olevasta linkistä voit ladata opastuskokeen arvostelukaavakkeen pdf-tiedostona.
Arvostelulomake 1 ja  Arvostelulomake 2