Kansainvälinen opaskoirapäivä 24.4.2024

Kansainvälisen opaskoirapäivän lehdistötiedote (julkaisuvapaa 17.4.2024)

Uusin silmin – Opaskoirat tutuiksi

Kansainvälinen Opaskoirapäivä 24.4.2024

Opaskoira on lääkinnällisen kuntoutuksen elävä apuväline. Suomessa työskentelee noin 230 opaskoiraa, joiden tehtävänä on opastaa näkövammaista erilaisissa ympäristöissä, niin sisätiloissa kuin kaupungeissa, taajamissa ja maaseudulla. Lenkkipoluillakin koira viilettää käyttäjäänsä opastaen, sillä opaskoira on myös tärkeä hyvinvoinnin edistäjä.

Näkövammainen saa Suomen lakien mukaan liikkua opaskoiransa kanssa kaikissa julkisissa paikoissa ja kulkuvälineissä. Ruokailun päätteeksi ravintolapöydän tai teatterin katsomosta ilmestyy useampi opaskoira eikä kukaan ollut huomannut aiemmin yhtään koiraa. Opaskoira etsii käskystä erilaisia kohteita kuten suojatiet, tiskit, vapaan istumapaikan, ovet, portaat, liukuportaat ja hissit.

Valjaat ovat opaskoiran työasu ja tarkoittaa koiralle, että se on töissä. Niissä on aisa, josta näkövammainen pitää kiinni. Aisan kautta välittyy informaatiota ja tuntuma koiran opastustyöstä. Pitkäkestoisissa paikallaanolossa kuten kokouksissa tai matkustettaessa opaskoira on ilman valjaita. Myös tarpeilleen se lasketaan ilman valjaita hihnassa tai vapaana. Työtään tekevä opaskoira on ihailujen kohde ja kerää katseita. Opaskoirien kuten muidenkin koirien kohdalla pätee vanha hyvä sääntö: kysy aina ensin lupaa koiran lähestymiseen ja silittelyyn. Näkövammaista voi puhutella sopivassa tilanteessa, mutta jätä opaskoira huomiotta sen työrauhan ja turvallisen liikkumisen takaamiseksi. 

Kohdatessasi opaskoirakon auttaa paljon, jos vastaan tullessasi ohitat koirakon näkövammaisen puolelta ja koira saa keskittyä opastustyöhönsä. Ohitustilanteita auttaa myös, että kerrot mukanasi olevasta koirasta, etenkin koirien reagoidessa jollain tavoin toisiinsa. Tällöin olisi hyvä, että siirtäisit koirasi toiselle puolellesi, että koirasi ja opaskoiran väliin jää riittävästi tilaa. Lenkeillä on mukavaa rupatella muiden liikkujien kanssa, joten tule rohkeasti juttelemaan opaskoirankäyttäjän kanssa! Kysy vaikka opaskoirasta, sen työstä ja merkityksestä näkövammaisen arkeen.

Lisätietoja

Opaskoirayhdistys ry

Susanna Kovasin, puheenjohtaja

p 050 432 8431

info@opaskoirayhdistys.fi

Opaskoirakko kulkemassa tien vasenta laitaa.

Se på ledarhunden med nya ögon! 

Den internationella ledarhundsdagen firas 24.4.2024

Ledarhunden är ett levande hjälpmedel inom medicinsk rehabilitering. I Finland finns det idag omkring 230 ledarhundar på jobb. Hundarnas uppgift är att följa sina hussar och mattar, ledarhundsförarna, i olika miljöer, både ute och inne, i städer och ute på landsbygden. Ledarhundar är viktiga hälsofrämjande hjälpmedel som ger förarna en möjlighet att ta sig från en plats till en annan eller att motionera. 

En ledarhund får enligt Finlands lagar följa sin förare på alla offentliga platser och i kollektivtrafiken. Ofta märker man inte att en ledarhund funnits med på teatern eller i restaurangeninnan kunden stiger upp eller pjäsen är slut. Då dykerledarhunden som legat stilla under en bänk eller ett bord upp som från intet. Ledarhundar tränas för att på uppmaning hitta exempelvis övergångsställen, lediga platser, dörrar, trappor, rulltrappor och hissar. 

Ledarhundens arbetsdräkt är en sele och handtaget som föraren håller i kallas båge. Har hunden sele är den alltså på jobb. Via bågen förmedlas information mellan förare och hund. Selen tas av vid behov, till exempel under längre möten eller resor och då hunden behöver uträtta sina behov.  Ledarhundar får mycket uppmärksamhet och beundran. Så som med alla hundar är det viktigt att fråga ägaren om det är okej att du går fram till ledarhunden och klappar den. Har hunden sele kan du nog tala med föraren, men låt hunden koncentrera sig på sitt jobb: att hjälpa en person med synnedsättning att ta sig säkert fram. 

Möter du ett ledarhundsekipage är det lättare för hunden att fokusera på jobbet om du går förbi ytterom personen med synnedsättning och inte på hundens sida av trottoaren. Är du ute och rastar din hund och vill gå förbi ett ledarhundsekipage hjälper det om du berättar att du är på väg förbi med hund, särskilt om hundarna börjar reagera på varandras närvaro.  Då vore det bra om du gick förbi med hunden på din yttre sida så att avståndet mellan hundarna blir tillräckligt stort. Är du nyfiken på att veta mer om ledarhundarnas vardag och om hur viktiga de är för att personer med synnedsättning ska kunna klara av vardagssysslor? Fatta mod och fråga nästa gång du är ute på promenad och möter ett ledarhundsekipage!

Mer information om ledarhundar:
Opaskoirayhdistys ry
Susanna Kovasin
puheenjohtaja

Tfn 050 432 8431 

info@opaskoirayhdistys.fi