Opaskoiran kanssa liikenteessä

 

Suositukset opaskoiran, avustajakoiran ja kuulokoiran kanssa liikkuvien ja eläinallergisten henkilöiden matkustamisen helpottamiseksi / Liikenne- ja viestintäministeriö

Joka sadas eläinallergikko saa oireita joukkoliikenteessä. Selvitysten mukaan eläinallergeeneja esiintyy runsaasti joukkoliikennevälineissä. Niitä kulkeutuu matkustajien tai henkilökunnan vaatteissa, vaikka eläimiä ei olisikaan mukana. Allergeenien määrä riittää aiheuttamaan oireita voimakkaasti eläimille allergisille henkilöille. Suosimalla helposti puhdistettavia materiaaleja sekä huolehtimalla huolellisesta ja säännöllisestä siivouksesta ja tuuletuksesta allergeenien määrää voidaan vähentää. Henkilökunnalla tulisi myös olla tarvittavat ensiaputaidot.

Avustava koira on itsenäisen liikkumisen apuväline ei lemmikki

Suomessa on satoja opaskoiria käyttäviä näkövammaisia, kymmeniä avustajakoiraa käyttäviä liikuntavammaisia sekä useita kuulokoiraa käyttäviä kuulovammaisia henkilöitä. Tässä kirjoituksessa avustavalla koiralla tarkoitetaan tehtäväänsä erikseen koulutettua ja asianomaisin valjain varustettua opaskoiraa, avustajakoiraa ja kuulokoiraa. Koira on näkö, kuulo- tai liikuntavammaiselle tärkeä itsenäisen liikkumisen edellytys eikä sitä voi näin ollen rinnastaa lemmikkiin. Näiden koirien lukumäärä on niin vähäinen, että käytännössä todennäköisyys, että avustavan koiran kanssa matkustava ja koira-allerginen tai hengityssairas henkilö matkustaisivat samassa tilassa, on pieni. Sen vuoksi avustavan koiran kanssa kulkevan on päästävä sellaisiinkin yleisiin tiloihin, joihin lemmikkieläimien pääsy on kielletty.

Eläinallergisten matkustajien ja avustavan koiran kanssa liikkuvien henkilöiden matkustamista voidaan oleellisesti helpottaa kun noudatetaan oheisia suosituksia.

Erityisesti on huomattava: opas-, avustaja- tai kuulokoiran kuljettamisesta ei missään liikennemuodossa ole oikeutta periä erillistä maksua.

Taksit

Ilmoitus avustavasta koirasta tilausta tehdessä

Avustavan koiran mukaan tulosta on hyvä ilmoittaa jo taksia tilattaessa. Tällöin tilauskeskus voi ohjata kuljetuksen taksille, joka soveltuu mahdollisimman hyvin koiran kuljettamiseen. Samalla voidaan varmistaa, ettei kuljetus ohjaudu kuljettajalle, jolla on eläinallergia. Ennakkoilmoituksen ansiosta voidaan tarvittaessa varata mukaan penkinsuojukset, jolloin allergeenien jäämistä autoon voidaan vähentää.

Takseissa ei yleensä aiheudu ongelmia avustavan koiran kanssa kulkeville eikä allergisille matkustajille, koska taksimatkat ovat etukäteen tilattavia yksilökuljetuksia.

Mikäli asiakas ottaa taksin ns. tolpalta tai taksiasemalta eikä ensimmäinen jonossa olevista kuljettajista voi ottaa avustavan koiran kanssa liikkuvaa asiakasta kyytiin oman allergiansa vuoksi, tulee kyseisen kuljettajan järjestää paikalle asiakkaalle sopiva taksi mahdollisimman nopeasti.

Lähijunat ja metro

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa kaikkiin vaunuihin

Nopeatempoisessa lähijunaliikenteessä ja metrossa avustavan koiran kanssa voi nousta kaikkiin vaunuihin. Lyhyen matka-ajan ja opaskoirien vähäisen määrän vuoksi allergiahaitta on vähäinen. Eläinallergisen matkustajan on hyvä tietää, että lähi- ja paikallisjunissa sekä metrossa on tavallisille lemmikkieläimille osoitettu omat vaunut, joita hänen siis kannattaa välttää. Raitiovaunuissa sovelletaan vastaavia periaatteita kuin bussien paikallisliikenteessä.

Kaukoliikenteen junat

Paikan varaaminen suotavaa

Junatyypistä riippuen allergisille matkustajille on tarjolla erilaisia palveluja. Perinteisissä sinisissä päiväpikajunissa on paikkoja varattavissa allergisille matkustajille sekä ensimmäisessä että toisessa luokassa. InterCity-junien ensimmäisessä luokassa on allergisille matkustajille tarjolla 6-hengen allergiahytti ja toisessa luokassa 2- tai 4-hengen allergiahytit 2-kerrosvaunusta. Myös Intercity2-junissa on tällaisia allergiahyttejä. Pendolino soveltuu materiaaliensa puolesta kokonaan allergisille matkustajille.

Yöjunissa makuuvaunun keskimmäinen hytti soveltuu allergisille matkustajille.

Kaukojunissa avustavan koiran kanssa liikkuvien suositellaan matkustavan lemmikkiosaston viereisessä vaunuosastossa, jossa avustavan koiran kanssa liikkuville on varattu omat paikat. Tarpeen vaatiessa voi opaskoiran kanssa matkustava varata paikan myös muualta kyseisestä vaunusta.

Tarkemmat tiedot avustavan koiran kanssa matkustavien paikoista junissa vaihtelevat vaunutyypeittäin ja nämä kannattaa tarkistaa etukäteen asemilta. Avustavan koiran kanssa matkustava voi käyttää ravintolavaunun palveluita.

Makuuvaunuissa avustavan koiran kanssa voi matkustaa vaunujen päätyhyteissä, jolloin makuuhytti varataan omaan käyttöön.

Avustavan koiran kanssa liikkuvia suositellaan varaamaan paikka etukäteen. Tällöin voidaan sopia mahdollisesti tarvittavasta opastuksesta junaan.

Myös allergisen matkustajan kannattaa tehdä varaus etukäteen ja ilmoittaa tässä yhteydessä allergiastaan.

Laivat

Maininta ennakkovarauksen yhteydessä

Laivalla matkustettaessa tehdään yleensä aina ennakkovaraus, jolloin erityyppisiin järjestelyihin on paremmat mahdollisuudet. Esimerkiksi allergisille on omat allergiahytit. Pitemmillä matkoilla suositellaan hyttivarausta myös avustavan koiran kanssa matkustaville.

Avustavan koiran kanssa liikkumisen on oltava mahdollista myös laivan yleisissä tiloissa kuten ravintoloissa ja muissa palvelu- ja asiointipisteissä. Opas-, avustaja- ja kuulokoirat kulkevat opastettavan mukana maksutta. Niitä ei sisällytetä laivoissa sovellettaviin mahdollisiin eläinten määräkiintiöihin.

Lentokoneet

Ennakkovaraus auttaa

Avustavasta koirasta tulee mainita jo lentovarausta tehtäessä, sillä käytäntö avustavan koiran kanssa matkustamisesta vaihtelee eri lentoyhtiöillä. Näin toimittaessa lentoyhtiöt voivat vahvistaa paikan jokaiselle lentovälille ja varata matkustamosta sopivan paikan avustavan koiran kanssa matkustavalle.

Ulkomaille matkustettaessa matkustajan vastuulla on hoitaa kaikki kohdemaan koirankuljetusta varten vaatimat asiakirjat, kuten rokotustodistukset ja tuontiluvat kuntoon.

Finnair ottaa ennakkopaikanjaon yhteydessä huomioon matkustajat, joilla on erityistarpeita lennon aikana. Näin myös allergiset henkilöt voidaan sijoittaa mahdollisimman sopivaan paikkaan lentokoneessa. Jos samalle lennolle on tekemässä varausta sekä avustavan koiran kanssa matkustava että eläinallerginen henkilö, otetaan huomioon ensisijaisesti ensiksi varauksen tehneen matkustajan erityistarpeet. Tällöin avustavan koiran kanssa matkustavalle voidaan ehdottaa jotain muuta lentovuoroa, jos lennolle on jo ilmoittautunut voimakkaasti allerginen matkustaja tai allergiselle henkilölle voidaan suositella toista lentovuoroa, jos tiedetään lennolla jo olevan avustavan koiran kanssa matkustava henkilö.

Tulee kuitenkin muistaa, että hyvästä ilmastoinnista johtuen eläinallergeeneille altistuminen on vähäistä lentokoneissa.

Bussit

Opas-, avustaja- ja kuulokoira kuljettajan lähelle

Avustavan koiran kanssa matkustaville suositellaan matkustamista bussin etuosassa. Näin asiointi kuljettajan kanssa ja opastus oikealla pysäkillä pois jäämiseksi on helpompaa. Tätä varten ainakin paikallisliikenteessä tulisi olla bussin etuosassa paikka, joka on varattu liikkumisesteisille matkustajille.

Busseissa ongelmana on, että matkustamotila on yhtenäinen ja matkustajia voi olla paljon. Tällöin myös avustavat koirat, lemmikkieläimet sekä eläinallergiset henkilöt saattavat joutua matkustamaan samassa tilassa. Ilmanvaihdon takia lemmikkieläinten kanssa matkustaville luonnollisin sijoituspaikka on bussin takaosa. Allergisella matkustajalla on kuitenkin lemmikkieläimen kanssa matkustavaan nähden ensisijainen oikeus valita paikka bussissa.

Bussissa avustavan koiran tai lemmikkieläimen ja toisaalta allergisten henkilöiden tulisi sijoittua siten, että koirista allergisille henkilöille haitta minimoituu.

Bussien kaukoliikenteessä ei yleensä varata paikkoja etukäteen. Avustavan koiran kanssa liikkuvalla on aina oikeus päästä bussiin. Jos bussiin on tulossa sekä opaskoiran kanssa liikkuva että eläinallerginen henkilö pyritään kuitenkin siihen, että palvellaan linja-autoon ensin tullutta asiakasta.

Bussissa jo oleva allerginen matkustaja voi tarvittaessa pyytää kuljettajaa jopa estämään lemmikkieläintä (mutta ei opaskoiraa) nousemasta autoon.

Kutsuohjatussa palvelubussiliikenteessä suositellaan, että avustavan koiran mukaan tulosta tai matkustajan vaikeasta eläinallergisuudesta ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Erityisesti kokonaan kutsuohjatussa palveluliikenteessä on mahdollista suunnitella matkareitit tarvittaessa siten, ettei kyydissä ole samanaikaisesti eläinallergista ja avustavan koiran kanssa matkustavaa henkilöä. Lisäksi se mahdollistaa sopivan kulkuneuvon valitsemisen kuljetusta varten silloin kun valittavana on useampia vaihtoehtoja.

Palvelubusseissa avustavan koiran kanssa matkustavalle varataan paikka palvelubussin etuosasta. Kiinteiden reittien ja/tai aikataulujen mukaan liikennöivissä palvelubusseissa ei ole ennakkoilmoittautumista. Niissä menetellään samojen periaatteiden mukaan kuin tavanomaisessa paikallisliikenteessä.