Broschyr om ledarhunden

Funderar du på att skaffa en ledarhund?

Vill du ha mera information om ledarhunden?

Det finns idag ca. 230 ledarhundar i Finland. De utbildas i två olika ledarhundsskolor till att vara ett levande hjälpmedel för synskadade. Skolorna är Näkövammaisten liiton Vantaan Opaskoirakoulu (Ledarhundsskola) i Vanda och Suomen Opaskoirakoulu i Kuopio.

https://www.opaskoirakoulu.fi/sv

https://www.sokko.fi/

Vad kan ledarhunden göra?

Ledarhunden hjälper dem som har en grav synnedsättning eller blinda att röra sig självständigt. Hundarna lär sig de rutter som ledarhundsföraren har behov av: det kan vara vardagsrutter till och från arbete, skola, affärer och joggingspår. Inledningsvis lär sig hunden ett par sträckor men i takt med att ledarhundsamarbetet växer lär den sig fler. Endast ledarhundsförarens fantasi sätter gränser för vilka vägar en ledarhund kan lära sig orientera.

Hundtränare och mobilityinstruktörer från ledarhundsskolan hjälper ledarhundsföraren att lära ledarhunden rutter. Det finns även en ”peesari” – en volontär som följer efter ledarhundsekipaget, och fungerar som ledarhundsförarens ögon. Volontären ansvarar för att rutten är säker och berättar om eventuella problem med ledarhunden. Detta är till stor hjälp speciellt när ledarhundsföraren har fått en ny ledarhund. Du kan även be volontären att hjälpa till att lära ledarhunden nya rutter. Via ledarhundsskolan kommer du i kontakt med hundtränare, mobilityinstruktör och ”peesari”-volontärer.

Ledarhunden är tränad för att hitta dörrar, övergångsställen, trafikljusstolpar, trappor, rulltrappor, hissar och betjäningsdiskar i butiker. Den känner till kommandon som vänster och höger. Destinationer och vägbeskrivningar kan kombineras till exempel genom att säga åt ledarhunden att leta efter ett övergångsställe till

höger eller trappa till vänster. Den kan ta sig runt hinder och markera övergångsställen, trottoarkanter och trappor genom att stanna. När ledarhunden har lärt sig ledarhundsförarens rutter behöver kan hunden på kommando gå till butiken, bussen, metro eller jobbet. Du kan gå snabbt, springa eller gå stavgång när du rör dig ute med ledarhunden. Vissa ledarhundsförare åker skidor med ledarhunden.

Var är en ledarhund välkommen?

En ledarhundsförare har i princip rätt att röra sig var som helst i samhället med sin ledarhund, eftersom ledarhunden är ett hjälpmedel för den synskadade. En ledarhund får inte avvisas med hänvisning till allergier.

Ledarhundar för synskadade får medföras till livsmedelslokalers kundutrymmen. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1367/2011 om livsmedelshygien i anmälda livsmedelslägenheter.

Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen)

Erbjuder aktiviteter för ledarhundar sedan 1948.

Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen) är en organisation för ledarhundsförare och verkar i hela Finland. Dess huvudsakliga uppgifter är att övervaka och främja ledarhundsförarens rättigheter, att tillhandahålla regional information och information om ledarhundsverksamhet.

De viktigaste värdena för vår verksamhet är rättvisa, delaktighet, jämställdhet och pålitlighet.

Varje ledarhundsförare kan bli medlem i Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen). Vi arbetar för att ledarhundsföraren ska kunna leva ett självständigt och innehållsrikt liv som jämlikar i samhället.

Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen) stödjer medlemmarnas utbildningar, föreläsningar, provverksamhet, kamratskap och ”peesari”-träffar med ett belopp som godkänts av föreningens styrelse samt ”peesari”-verksamhet. Alla ledarhundsförare är välkomna till föreningens evenemang.

Mer information om Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen) finns på vår hemsida:

https://www.opaskoirayhdistys.fi

Hur kan jag skaffa en ledarhund?

En ledarhund fungerar som ett hjälpmedel inom medicinsk rehabilitering för dem som har nedsatt syn eller är blinda. Kontakta först din rehabiliteringsrådgivare, som sedan kontaktar personalen på ögonpolikliniken på centralsjukhuset. Det är rehabiliteringsrådgivaren i samarbete med sjukhusets personal som gör ett hembesök till klienten där behovet av ledarhunden diskuteras, även användningen av vita käppen kollas upp och den fysiska funktionsförmågan bedöms eftersom god kondition behövs när man rör sig med ledarhund. Därefter kontaktar sjukhuset ledarhundskolan.

Om din ledarhundsansökan godkänns kommer du att bli kontaktad av ledarhundskolan och bjudas in till en förberedande kurs. Där kommer du att intervjuas och promenera med olika ledarhundar så att tränarna kan se vilken typ av ledarhund som skulle passa just dig. Om din ledarhundsansökan blir godkänd efter förberedande kursen får du en inbjudan till samarbetskursen. Där tränar du med din ledarhund och dess tränare. Samarbetskursen pågår i två till tre veckor. Där kommer du att träna på att förflytta dig med din ledarhund i olika miljöer samt på några rutter du behöver. Utbudet av rutter utökas i takt med att samspelet mellan dig och din ledarhund växer. Du får även teoretisk information om ledarhundar, hur man rör sig med dem, sjukvård och om ledarhundens rättigheter.

Bet ledarhundsflugan dig?

Under ledarhundsprocessen kan du få information om ledarhundar på Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningens) Facebooksida:

www.facebook.com/opaskoirayhdistys

Det finns också olika epost-listor där man kan ta del i diskussioner och läsa om ledarhundar:

  1. Koirakot, för ordinarie medlemmar.

Ifall man vill bli medlem kontakta info@opaskoirayhdistys.fi. När man är medlem i Koirakot, kan meddelanden skickas till koirakot@thplst.nkl.fi

  1. Opaskoirat, krävs att man är kund i Synskadades förbunds digikanaler.

Mera information  fås på adressen digineuvonta@nkl.fi eller  per telefon (09) 3960 4000.

  1. Opaskoirat, för alla som är intresserade av ledarhundar

-För ledarhundens fosterfamiljer, ledarhundsförare, hundtränare och peesari/volontär.

-Anmäl dighttp://thplst.nkl.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/opaskoirat 

   
Ifall du funderar på ledarhund, kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård för Åland.

Stina Nygård: 050 595 4377

Epost: stina.nygard@fss.fi