Opaskoira mukana julkisessa liikenteessä

 

Opaskoira istuu junassa koirapaikalla

Tällä sivulla tärkeää tietoa opaskoiran kanssa matkustamisesta julkisessa liikenteessä.

Matkahuolto
Liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden avustaminen linja-autoasemilla

Pääkohdat ohjeistuksesta alla:

Ketä avustetaan?

Linja-autoasemilla avustetaan liikuntarajoitteisia ja vammaisia henkilöitä EU-asetuksen N:o 181/2011 mukaisesti. Asetuksesta poiketen avustusta annetaan linja-automatkan pituudesta riippumatta.

Liikuntarajoitteisella ja vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka liikuntakyky on (sensorisen tai motorisen, pysyvän tai tilapäisen) fyysisen vamman, älyllisen kehitysvamman tai ymmärtämisvaikeuden tai vamman aiheuttaneen jonkin muun syyn taikka iän takia rajoittunut.

Missä avustetaan?

Liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille on saatavana avustusta seuraavilla henkilöliikenteen linja-autoasemilla: Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Tampere ja Vaasa.

Milloin avustetaan?

Avustusta on saatavilla avustusta tarjoavilla linja-autoasemilla arkipäivinä klo 8-16.

Kuka avustaa?

Matkahuolto järjestää avustajan avustusta tarjoavilla linja-autoasemilla.

AVUSTUKSEN VARAAMINEN

Avustaja tulee tilata etukäteen Matkahuollon asiakaspalvelukeskuksesta viimeistään 36 tuntia ennen linja-auton lähtö- tai saapumisaikaa.

Tilaus tulee tehdä ma-pe klo 8.00-16.00 puh. 020 331 222 (puhelun hinta 8,4 snt/min) tai sähköpostitse osoitteeseen avustuspalvelut@matkahuolto.fi

Saattaja

Jos liikuntarajoitteinen tai vammainen henkilö ei pysty liikuntarajoitteisuutensa tai vammaisuutensa vuoksi matkustamaan yksin bussilla, hänellä tulee olla matkalla mukana saattaja. Saattaja matkustaa avustettavan mukana veloituksetta, kun vuoron kokonaispituus on lähtöpaikasta määräpaikkaan vähintään 250 km, vaikka avustettava ja saattaja matkustaisivat vuorolla tätä lyhemmän matkan. Ilmoita saattajasta avustusta tilattaessa.

Opas/avustuskoiran kanssa matkustavat

Bussissa opaskoira matkustaa maksutta opastettavansa kanssa. Ilmoita opaskoirasta avustusta varatessasi.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

Liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden avustaminen linja-autoasemilla

Traficom – vammaisen henkilön oikeudet junamatkalla

Näkövammainen opaskoirankäyttäjä voi tilata junamatkalle avustuspalvelun, vaikka hänellä olisi saattajalippu ja saattaja mukana.

Näkövammaisen saattaja voi nousta junaan tai poistua junasta eri
juna-asemalta kuin näkövammainen.

Avustamispalvelua varten ei tarvita lääkärintodistusta tai muutakaan
todistetta.  HUOM. Konduktöörille on pyydettäessä todistettava oikeus
eläkeläislippuun ja saattajalippuun.

Näitä oikeuksia sovelletaan kauko- ja lähijunaliikenteessä. Oikeudet
eivät ole voimassa palveluissa, joita harjoitetaan historialliseen
käyttöön, kuten kausiluontoinen liikennöinti museokalustolla.

Näin tilaat avustamispalvelun
1: Ilmoita avuntarpeesta ennakkoon
Ilmoita avuntarpeesta rautatieyhtiölle, matkalipun myyjälle tai
matkanjärjestäjälle jo matkaa varatessa tai viimeistään 24 tuntia ennen
matkaa. Kerro mahdollisimman tarkoin, millainen apu on tarpeen.

2: Ilmoita myös tarvitsemistasi apuvälineistä
Muista ilmoittaa myös tarvitsemistasi liikkumisen apuvälineistä kuten
pyörätuolista, avustavasta koirasta sekä hengitys- ja happilaitteista.

3: Pyydä kirjallinen vahvistus
Pyydä avustamispalvelusta kirjallinen vahvistus.

4: Ilmoittaudu avustajalle avustamispisteellä
Ilmoittaudu avustajalle avustamispisteellä rautatieyhtiön ilmoittamaan
määräaikaan mennessä. Tarkista määräaika ja avustamispisteen sijainti
rautatieyhtiön nettisivuilta tai maksuttomasta puhelinpalvelunumerosta
0800 188822.

Tässä Trafin sivu vammaisen ja liikuntarajoitteiden oikeuksista
junamatkalla:
https://traficom.fi/fi/liikenne/raideliikenne/vammaisen-ja-liikuntarajoitteisen-henkilon-oikeudet-junamatkalla

Opaskoira matkassa mukana

Suositukset opaskoiran, avustajakoiran ja kuulokoiran kanssa liikkuvien ja eläinallergisten henkilöiden matkustamisen helpottamiseksi /

Liikenne- ja viestintäministeriö

Joka sadas eläinallergikko saa oireita joukkoliikenteessä. Selvitysten mukaan eläinallergeeneja esiintyy runsaasti joukkoliikennevälineissä.

Niitä kulkeutuu matkustajien tai henkilökunnan vaatteissa, vaikka eläimiä ei olisikaan mukana. Allergeenien määrä riittää aiheuttamaan oireita voimakkaasti eläimille allergisille henkilöille. Suosimalla helposti puhdistettavia materiaaleja, huolehtimalla hyvästä ja säännöllisestä siivouksesta sekä tuuletuksesta allergeenien määrää voidaan vähentää. Henkilökunnalla tulisi myös olla tarvittavat ensiaputaidot.

Avustava koira on itsenäisen liikkumisen apuväline ei lemmikki.
Suomessa on satoja opaskoiria käyttäviä näkövammaisia, kymmeniä avustajakoiraa käyttäviä liikuntavammaisia sekä useita kuulokoiraa käyttäviä kuulovammaisia henkilöitä. Tässä kirjoituksessa avustavalla koiralla tarkoitetaan tehtäväänsä erikseen koulutettua ja asianomaisin valjain varustettua opaskoiraa, avustajakoiraa ja kuulokoiraa. Koira on näkö, kuulo- tai liikuntavammaiselle tärkeä itsenäisen liikkumisen edellytys eikä sitä voi näin ollen rinnastaa lemmikkiin. Näiden koirien lukumäärä on niin vähäinen, että käytännössä todennäköisyys, että avustavan koiran kanssa matkustava ja koira-allerginen tai hengityssairas henkilö matkustaisivat samassa tilassa, on pieni. Sen vuoksi avustavan koiran kanssa kulkevan on päästävä sellaisiinkin yleisiin tiloihin, joihin lemmikkieläimien pääsy on kielletty.

Eläinallergisten matkustajien ja avustavan koiran kanssa liikkuvien henkilöiden matkustamista voidaan oleellisesti helpottaa kun noudatetaan oheisia suosituksia.

  • Erityisesti on huomattava: opas-, avustaja- tai kuulokoiran kuljettamisesta ei missään liikennemuodossa ole oikeutta periä erillistä maksua.

Taksit

Ilmoitus avustavasta koirasta tilausta tehdessä Avustavan koiran mukaan tulosta on hyvä ilmoittaa jo taksia tilattaessa.

Tällöin tilauskeskus voi ohjata kuljetuksen taksille, joka soveltuu mahdollisimman hyvin koiran kuljettamiseen. Samalla voidaan varmistaa, ettei kuljetus ohjaudu kuljettajalle, jolla on eläinallergia.

Ennakkoilmoituksen ansiosta voidaan tarvittaessa varata mukaan penkinsuojukset, jolloin allergeenien jäämistä autoon voidaan vähentää.

Takseissa ei yleensä aiheudu ongelmia avustavan koiran kanssa kulkeville eikä allergisille matkustajille, koska taksimatkat ovat etukäteen tilattavia yksilökuljetuksia.

Mikäli asiakas ottaa taksin ns. tolpalta tai taksiasemalta eikä ensimmäinen jonossa olevista kuljettajista voi ottaa avustavan koiran kanssa liikkuvaa asiakasta kyytiin oman allergiansa vuoksi, tulee kyseisen kuljettajan järjestää paikalle asiakkaalle sopiva taksi mahdollisimman nopeasti.

Lähijunat ja metro

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa kaikkiin vaunuihin Nopeatempoisessa lähijunaliikenteessä ja metrossa avustavan koiran kanssa voi nousta kaikkiin vaunuihin. Lyhyen matka-ajan ja opaskoirien vähäisen määrän vuoksi allergiahaitta on vähäinen. Eläinallergisen matkustajan on hyvä tietää, että lähi- ja paikallisjunissa sekä metrossa on tavallisille lemmikkieläimille osoitettu omat vaunut, joita hänen siis kannattaa välttää. Raitiovaunuissa sovelletaan vastaavia periaatteita kuin bussien paikallisliikenteessä.

Kaukoliikenteen junat

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa saa matkustaa junassa missä tahansa matkustusosastossa. Suosittelemme kuitenkin matkustamista

InterCity- ja Pendolino-junien palveluvaunussa, jolloin konduktöörin on helpompi havaita mahdollinen avun tarve matkan aikana.  Palveluvaunu on InterCity-junassa vaunu numero 4 ja Pendolinossa vaunu numero 2.

Lemmikkiosastomme sijaitsee InterCity-vaunun alakerrassa, vaunussa numero 1. Pendolinossa lemmikkiosasto sijaitsee vaunussa 6. Avustavien koirien kanssa voi matkustaa myös lemmikkiosastossa, mikäli avustava koira ei häiriinny toisista eläimistä.

Varsinaisia allergiapaikkoja junissa ei enää erikseen ole. Sekä InterCity- että Pendolino-junissa käytettävät materiaalit soveltuvat myös allergisille matkustajille, joten erilliset allergiahytit ovat poistuneet käytöstä. Mikäli matkan aikana samassa matkustusosastossa on sekä allerginen matkustaja että avustava koira auttaa konduktööri löytämään matkustukseen sellaisen ratkaisun, että molemmat matkustajat pystyvät turvallisesti matkustamaan.

Yöjunissa saa avustavien koirien kanssa matkustaa missä tahansa makuuhytissä, mutta suosittelemme alakerrassa sijaitsevaa lemmikkihyttiä.

Saattajasta ja avustavasta koirasta ei peritä maksua.

Ravintolavaunun palveluita on mahdollista käyttää myös avustavien koirien kanssa.

Laivat

Maininta ennakkovarauksen yhteydessä

Laivalla matkustettaessa tehdään yleensä aina ennakkovaraus, jolloin erityyppisiin järjestelyihin on paremmat mahdollisuudet. Esimerkiksi allergisille on omat allergiahytit. Pitemmillä matkoilla suositellaan hyttivarausta myös avustavan koiran kanssa matkustaville.

Avustavan koiran kanssa liikkumisen on oltava mahdollista myös laivan yleisissä tiloissa kuten ravintoloissa ja muissa palvelu- ja asiointipisteissä. Opas-, avustaja- ja kuulokoirat kulkevat opastettavan mukana maksutta. Niitä ei sisällytetä laivoissa sovellettaviin mahdollisiin eläinten määräkiintiöihin.

Lentokoneet

Ennakkovaraus auttaa

Avustavasta koirasta tulee mainita jo lentovarausta tehtäessä, sillä käytäntö avustavan koiran kanssa matkustamisesta vaihtelee eri lentoyhtiöillä. Näin toimittaessa lentoyhtiöt voivat vahvistaa paikan jokaiselle lentovälille ja varata matkustamosta sopivan paikan avustavan koiran kanssa matkustavalle.

Ulkomaille matkustettaessa matkustajan vastuulla on hoitaa kaikki kohdemaan koirankuljetusta varten vaatimat asiakirjat, kuten rokotustodistukset ja tuontiluvat kuntoon.

Finnair ottaa ennakkopaikanjaon yhteydessä huomioon matkustajat, joilla on erityistarpeita lennon aikana. Näin myös allergiset henkilöt voidaan sijoittaa mahdollisimman sopivaan paikkaan lentokoneessa. Jos samalle lennolle on tekemässä varausta sekä avustavan koiran kanssa matkustava että eläinallerginen henkilö, otetaan huomioon ensisijaisesti ensiksi varauksen tehneen matkustajan erityistarpeet. Tällöin avustavan koiran kanssa matkustavalle voidaan ehdottaa jotain muuta lentovuoroa, jos lennolle on jo ilmoittautunut voimakkaasti allerginen matkustaja tai allergiselle henkilölle voidaan suositella toista lentovuoroa, jos tiedetään lennolla jo olevan avustavan koiran kanssa matkustava henkilö.

Tulee kuitenkin muistaa, että hyvästä ilmastoinnista johtuen eläinallergeeneille altistuminen on vähäistä lentokoneissa.

Bussit

Opas-, avustaja- ja kuulokoira kuljettajan lähelle Avustavan koiran kanssa matkustaville suositellaan matkustamista bussin etuosassa. Näin asiointi kuljettajan kanssa ja opastus oikealla pysäkillä pois jäämiseksi on helpompaa. Tätä varten ainakin paikallisliikenteessä tulisi olla bussin etuosassa paikka, joka on varattu liikkumisesteisille matkustajille.

Busseissa ongelmana on, että matkustamotila on yhtenäinen ja matkustajia voi olla paljon. Tällöin myös avustavat koirat, lemmikkieläimet sekä eläinallergiset henkilöt saattavat joutua matkustamaan samassa tilassa.

Ilmanvaihdon takia lemmikkieläinten kanssa matkustaville luonnollisin sijoituspaikka on bussin takaosa. Allergisella matkustajalla on kuitenkin lemmikkieläimen kanssa matkustavaan nähden ensisijainen oikeus valita paikka bussissa.

Bussissa avustavan koiran tai lemmikkieläimen ja toisaalta allergisten henkilöiden tulisi sijoittua siten, että koirista allergisille henkilöille haitta minimoituu.

Bussien kaukoliikenteessä ei yleensä varata paikkoja etukäteen.

Avustavan koiran kanssa liikkuvalla on aina oikeus päästä bussiin. Jos bussiin on tulossa sekä opaskoiran kanssa liikkuva että eläinallerginen henkilö pyritään kuitenkin siihen, että palvellaan linja-autoon ensin tullutta asiakasta.

Bussissa jo oleva allerginen matkustaja voi tarvittaessa pyytää kuljettajaa jopa estämään lemmikkieläintä (mutta ei opaskoiraa) nousemasta autoon.

Kutsuohjatussa palvelubussiliikenteessä suositellaan, että avustavan koiran mukaan tulosta tai matkustajan vaikeasta eläinallergisuudesta ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Erityisesti kokonaan kutsuohjatussa palveluliikenteessä on mahdollista suunnitella matkareitit tarvittaessa siten, ettei kyydissä ole samanaikaisesti eläinallergista ja avustavan koiran kanssa matkustavaa henkilöä. Lisäksi se mahdollistaa sopivan kulkuneuvon valitsemisen kuljetusta varten silloin kun valittavana on useampia vaihtoehtoja.

Palvelubusseissa avustavan koiran kanssa matkustavalle varataan paikka palvelubussin etuosasta. Kiinteiden reittien ja/tai aikataulujen mukaan liikennöivissä palvelubusseissa ei ole ennakkoilmoittautumista. Niissä menetellään samojen periaatteiden mukaan kuin tavanomaisessa paikallisliikenteessä.