Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

VUOSIKERTOMUS 2021

Opaskoirayhdistys ry on opaskoirankäyttäjien etujärjestö, jonka toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys luokitellaan yleishyödylliseksi.

Sen tärkeimmät tehtävät ovat opaskoirankäyttäjien oikeuksien seuraaminen, aluetoiminta, koulutusviikonloput ja opaskoiratoiminnasta tiedottaminen.

SISÄLTÖ

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2021

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2021

1.2 Jäsenistö

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

2.2 Ulkoinen tiedotus

3. ALUETOIMINTA

3.1. Koe- ja kilpailutoiminta

4. TALOUS

4.1 Sijoitukset

4.2 Varainhankinta

4.3 Henkilöstö

4.4 Vapaaehtoinen peesarityö

5. HALLINTO

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2021

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 73. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 68., Vetomars-äänilehden 43. ja Valjaissa-lehden 19. ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsen. Monet edunvalvonnalliset ja esteettömyystehtävät työllistivät yhdistystä.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja, sekä koe- ja kilpailutoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, joka parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä. Toimintaa järjestettiin koronan suomin mahdollisuuksin.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin ja neuvotellen eri osapuolten välillä.

Yhdistys piti yhteyttä opaskoirien tuottajatahojen Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun, Suomen Opaskoirakoulu Oy:n ja Opaskoirapalvelu Nouhaun kanssa ja yhdistys välitti toiminnastaan tietoa opaskoiratuottajatahoille.

Yhdistys myös ylläpiti yhteyksiä Näkövammaisten liiton, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin etäkokouksena maaliskuussa Iiriksessä Helsingissä.

Vuosikokouksessa valittiin kolme varsinaista jäsentä Virpi Paananen, Erkki Juntikka ja Raisa Ticklen erovuoroisten Jamppa Mikkola, Virpi Paananen ja Jari Pekola tilalle kaudeksi 2021–2023, sekä kaksi varajäsentä erovuoroisten Erkki Juntikka ja Raisa Ticklen tilalle valittiin Susanna Kovasin ja Arto Kurvinen kaudeksi 2021–2022. Hallituksessa jatkoivat Risto Kahelin, Taru Luukkala ja Ari Talja. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Mika Tolvanen.

Vuoden 2021 teemana oli Opaskoira muuttuvassa maailmassa.

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2021

Opaskoirayhdistys on ollut yhteydessä sairaanhoitopiireihin liittyen opaskoirien kilpailutuksiin ja valinnanvapauteen opaskoiran saamisessa, sekä antanut haastatteluja lehdistölle opaskoiriin liittyvissä kysymyksissä. Opaskoiriin liittyvä negatiivinen julkisuus on vaikuttanut Opaskoirayhdistykseen muun muassa vuosikirjan myynnissä. Opaskoira vuosikirja on Opaskoirayhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita. Ensi vuonna 2022 pitäisi perustaa työryhmä, jonka tehtävänä olisi pohtia vuosikirjan tulevaisuutta.

Opaskoirayhdistys tukee Rajat räiskeelle-kansalaisaloitetta, mutta koronatilanteen takia kansalaisaloite on jumissa talousvaliokunnassa.

Opaskoirayhdistys laati yhdessä Liikenneturvan kanssa tiedotteen aiheena Anna hyötykoiralle työrauha. Tiedote julkaistiin Liikenneturvan mediankäyttökanavissa ja Opaskoirayhdistyksen omia kanavia pitkin.

Opaskoirayhdistys laati Näkövammaisten liitto ry:n syysvaltuustolle aloitteen Näkövammaisten liitto ry:n oikeuksienvalvonnasta ja Opaskoirakoulun yhtiöittämisestä. Valtuustoaloitteen myötä Näkövammaisten liitto ry:n hallitus perusti työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää opaskoiraa hakevien henkilöiden ja opaskoirankäyttäjien oikeuksienvalvonnan tila, asema, auttaminen ja oikeuksien puolustaminen.

Työryhmän tehtävänä on lisäksi selvittää liiton Opaskoirakoulun tulevaisuus ja siihen liittyen selvitys mahdollisesta toiminnan yhtiöittämisestä. Työryhmään nimettiin Opaskoirayhdistyksen edustajaksi Mika Tolvanen.

Taru Luukkala on osallistunut opaskoirien ja avustajakoirien suhteen Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmään, jonka tarkoituksena on koordinoida lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden päivittämistä.

Opaskoirakoulutuksen standardisoinnin seurantaryhmässä jatkoivat Jari Pekola ja Ari Talja. Seurantaryhmä kokoontui kahdesti. Jari Pekola osallistui standardisointiin liittyvän Accessibility and universal access-työryhmän toimintaan.

Euroopan opaskoiraliiton (EGDF) yhteyshenkilönä toimi Marianne Tenhami.

1.2 Jäsenistö

Vuoden 2021 lopussa jäsenmäärä oli 194 henkilöä. Kannatusjäseniä oli 58 ja ainaiskannatusjäseniä oli 2. Uusia jäseniä liittyi Opaskoirayhdistykseen 19, eronneita ja erotettuja jäseniä oli 9 ja kuolleita jäseniä oli 4.

Suomessa työskenteli vuonna 2021 234 opaskoiraa.

Jäsenmaksuja saatiin 5070 euroa ja kannatusjäsenmaksuja 2190 euroa.

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Päätoimittajana toimi Sari Karjalainen. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten liitto. Lisäksi lehti ilmestyi verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Painomäärä oli keskimäärin 2500 kappaletta per lehti. Päätoimittajana toimi Mika Tolvanen, vastaavana toimittajana Ali Kinnunen. Toimituskuntaan kuuluivat Sanna Tynkkynen, Susanna Hannu, Marianne Tenhami, sekä peesarijäsen Meri Peuhkurinen. Vuoden kolumnistina toimi Sari Karjalainen.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoira vuosikirja 2021 ilmestyi helmikuussa. Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Opaskoira vuosikirjan painos oli 2700 kpl.

Seinäkalenteri 2022 opaskoirien kuvilla, työssä olevien opaskoirien nimillä ja ihmisten nimipäivillä julkaistiin lokakuun alussa. Kalenterikuvat kuvat tulivat käyttäjien ja hoitoperheiden kautta ja taitosta vastasi Suomen Uusiokuori Oy.

Kalenterin painos oli 800 kpl ja lisäpainos 200 kpl eli yhteensä 1000 kpl. Buckonet Oy:n lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä. Kalenterin myyntihinta oli 15 euroa ja sisälsi alvin ja postituskulut. Alueiden yhteyshenkilöt saivat itse myymistään kalentereista 7 euroa per myyty kalenteri oman alueensa toimintaan.

2.2 Ulkoinen tiedotus

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Opaskoirayhdistys ry:n Facebook-sivuilla oli kävijämäärä 27050 ja sivun seuraajia oli 1704 vuonna 2021. Facebookissa myös jaettiin opaskoirankäyttäjien omia tarinoita ja kokemuksia.

 Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät kertomassa opaskoirista tapahtumissa, leireillä, oppilaitoksissa ja kouluissa koronatilanteesta riippuen.

Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen aloitettiin. Viestintätyöryhmä päivitti sivujen kirjallisen sisällön ja Mikko Heikkilä palkattiin hoitamaan nettisivujen uudistaminen niiltä osin mihin yhdistyksen sisäinen taito ei riitä.

3. ALUETOIMINTA

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osin kursseille ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee osallistumiskuluja viikonloppukurssien osalta. Muut maksavat omakustannehinnan.

Peesaripatikat ovat omakustanteisia. Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Opaskoirayhdistyksen yhteyshenkilöt järjestivät erilaisia tapahtumia eri alueiden välillä ja omilla alueillaan kuluvan vuoden aikana.

Peesarikerho järjesti perinteisen Peesaripatikan Lopella 6.–8.8. Koronan vuoksi Peesarikerhon muut suunnitellut tapahtumat eivät toteutuneet.

Yhteyshenkilötapaaminen järjestettiin Koivupuistossa Ylöjärvellä 16–17.10.

Hämeessä ei järjestetty tapahtumia.

Pohjois-Karjalan opaskoirakot kokoontuivat seitsemän kertaa. Kokoontumiset kattoivat peesausiltoja sekä yhdet pikkujoulut.

Pohjois-Suomessa järjestettiin kesällä tapaaminen, alkusyksyllä viisi harjoituslenkkiä peesarin kanssa, joissa käynyt pari koirakkoa per kerta ja joulukuussa pikkujoulut Rovaniemellä. Pohjois-Suomen opaskoirakot järjestivät koulutusviikonlopun Kemissä, johon osallistui opaskoirakoita ympäri Suomen. Koulutusviikonlopun kustannuksiin käytettiin Opaskoirayhdistyksen Sante Oy:ltä saama lahjoitus, joka oli kohdennettuna koulutusviikonloppuun. Kemin koulutusviikonloppuna järjestettiin myös Opaskoirayhdistyksen ensimmäiset omat Palveluskoiraliiton kisat Palveluskoiraliiton jäsenenä.

Pohjanmaalla ei järjestetty tapahtumia.

Varsinais-Suomessa on kuluneena vuonna kokoonnuttu neljä kertaa. Kokoontumisissa on tehty harjoittelulenkkejä, käyty luontopolulla ja opeteltu koiran lihashuoltoa. Kokoontumisten lisäksi järjestettiin keväällä yksi opaskoira-aiheinen Teams-iltama, johon osallistui alueen koiratoiminnasta kiinnostuneita näkövammaisia.

Pirkanmaan opaskoirakot kokoontuivat kaksi kertaa kerhoiltoihin ja järjestivät pikkujoulut. Pirkanmaan opaskoirakoiden kesken pidettiin myös kaksi Teams-keskustelutilaisuutta.

Kaakkois-Suomessa ei tapahtumia järjestetty.

Satakunnassa järjestettiin kaksi harjoituskertaa ja pikkujoulut.

Helsinki-Uusimaan opaskoirakot järjestivät kaksi ulkoilutapahtumaa, myös pikkujouluja vietettiin.

Savon alueella ei tapahtumia järjestetty.

Yhdistys puolestaan järjesti yhteyshenkilöille Teams-palaverin 24.1. ja uusille koirakoille Meri Peuhkurinen piti kaksi etäluentoa, joista toinen oli livelähetyksenä Facebookin kautta ja sen aiheena oli Mikä on peesari. Yhteinen peesaus- luento oli taasen opaskoirankäyttäjille Teamsin välityksellä. Kumpikin luento pidettiin 12.2. Meri Peuhkurinen myös luennoi peesauksesta eläintenkoulutusopiskelijoille keväällä 2021.

Eri alueilla opaskoirakot osallistuivat Kansainvälisenä opaskoirapäivänä 28.4. lehti- ja radiohaastatteluihin.

3.1. Kilpailutoiminta

Opaskoirayhdistys järjesti opastuskokeet 25.9. Kemissä, tuomarina toimi Allan Aula ja koetoimitsijana Meri Peuhkurinen.

4. TALOUS

4.1 Sijoitukset

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta oli Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoiti Aktia Varainhoito Oy. Aktian kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan nostetaan tuottoja kolmen kuukauden välein. Sijoituksia voi edelleen myydä, mikäli taloudellinen tilanne niin vaatii. Nostojen tarkoituksena on lisätä yhdistykselle kassavirtaa.

Vantaalla sijaitsevista tonteista Tuijantie 14 C:sta tehtiin kaupat 28.10. hintaan 104 000 euroa. Summasta sijoitettiin Aktia varainhoitoon 80 000 euroa. Loput kauppasummasta jätettiin käytettäväksi tulevan vuoden toimintaan. Myös kiinteistövälittäjän kulut hoidettiin kauppasummasta.

Yhdistyksen Danske Bankin tili päätettiin lakkautettavaksi 31.12.2021.

Yhdistyksessä otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus Visma Signin kautta.

4.2 Varainhankinta

Yhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita on ollut Opaskoira vuosikirja. Vuonna 2021 se julkaistiin 68. kerran.

Varainhankinatuotteina oli myynnissä vuosikirjan ja kalenterin lisäksi pehmoheijastimia, t-paitoja, pipoja, ja keittiöpyyhkeitä.

Ylläpidettiin henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on voitu ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Kauppakartanonkadun kaksioon muuttivat 1.11. uudet vuokralaiset.

4.3 Henkilöstö

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

4.4 Vapaaehtoinen peesarityö

Peesarit toimivat Opaskoirayhdistyksen alaisuudessa ja ovat valtakunnallinen vapaaehtoisista koostuva ryhmä. Peesari on henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä opaskoirankäyttäjien hyväksi. Peesareita tarvitaan myös viikonloppukursseilla, kerhoilloissa ja virkistystapahtumissa. Peesarit vastaavat usein myös ruokahuollosta peesauksen lisäksi.

Yhdistys nimeää ja palkitsee joka vuosi alueellaan ansioituneen peesarin. Vuoden 2021 peesariksi nimettiin Jenni Kankaanpää Varsinais-Suomesta.

Alueilla oli mahdollisuus hankkia omille peesareille peesaritakit syyskuussa.

5. HALLINTO

Yhdistyksen toimistohuone oli vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksella oli 9 etäkokousta. Näiden lisäksi pidettiin hallituksen keskustelukanavalla 44 sähköpostikokousta.

Hallitus pyrki käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suositteli etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän. Työryhmiä olivat: Työvaliokunta, Koe- ja kilpailutyöryhmä, Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä, Taloustyöryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, Kalenterityöryhmä ja Valjaissa-lehden toimituskunta.

Yhdistyksellä on yksi yhdistyksen kokous vuodessa, ja vuonna 2021 vuosikokous oli etänä 20.3. Helsingissä Näkövammaisten liiton Iiris-talossa kello 13.00. Kokouksessa valittiin hallitukseen kolme varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi varajäsentä vuodeksi erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen säännöt mahdollistivat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä oli voinut olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.