Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Opaskoirayhdistys ry on opaskoirankäyttäjien etujärjestö, jonka toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys luokitellaan yleishyödylliseksi.

Sen tärkeimmät tehtävät ovat opaskoirankäyttäjien oikeuksien seuraaminen, aluetoiminta, koulutusviikonloput ja opaskoiratoiminnasta tiedottaminen.

SISÄLTÖ

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2022

1.1 Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2022

1.2 Jäsenistö

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

2.2 Ulkoinen tiedotus

3. ALUETOIMINTA

3.1. Koe- ja kilpailutoiminta

4. TALOUS

4.1 Sijoitukset

4.2 Varainhankinta

4.3 Henkilöstö

4.4 Vapaaehtoinen peesarityö

5. HALLINTO JA TYÖRYHMÄT

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1. YLEISKATSAUS VUODESTA 2022

Vuosi 2022 oli yhdistyksen 74. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoiravuosikirjan 69., Vetomars-äänilehden 44. ja Valjaissa-lehden 20.  ilmestymisvuosi.

Yhdistys oli Näkövammaisten liitto ry:n (NKL), European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, Suomen Paralympiakomitean, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Standardisoimisliiton jäsen. Monet edunvalvonnalliset ja esteettömyystehtävät työllistivät yhdistystä.

Opaskoirankäyttäjien etujärjestönä yhdistys teki opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjesti ja tuki opaskoirankäyttäjien viikonloppukursseja, sekä koe- ja kilpailutoimintaa ja muuta harrastustoimintaa, mikä parantaa opaskoiran käyttöedellytyksiä.

Yhdistys toimi opaskoirankäyttäjien oikeuksienvalvojana koirien käyttöön liittyvissä asioissa, muun muassa tukien yksittäisiä koirakoita ongelmatilanteissa lausunnoin ja neuvotellen eri osapuolten välillä.

Yhdistys piti yhteyttä opaskoirien tuottajatahojen Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun ja Suomen Opaskoirakoulu Oy:n kanssa ja yhdistys välitti toiminnastaan tietoa opaskoiratuottajatahoille.

Yhdistys myös toimii yhteistyössä Näkövammaisten liiton, Musti ja Mirri -ketjun, sairaanhoitopiirien ja peesareiden kanssa.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin hybridikokouksena maaliskuussa Iiriksessä Helsingissä.

Vuosikokouksessa valittiin Opaskoirayhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2024 Susanna Kovasin. Vuosikokouksessa valittiin kolme varsinaista jäsentä Katja Arvonen, Matti Syrjälä ja Marianne Tenhami erovuoroisten Risto Kahelin, Taru Luukkala ja Ari Talja, tilalle kaudeksi 2022–2024, sekä kaksi varajäsentä erovuoroisten Susanna Kovasin ja Arto Kurvinen tilalle valittiin Arto Kurvinen ja Terhi Laaksonen kaudeksi 2022–2023. Hallituksessa jatkoivat Erkki Juntikka, Virpi Paananen ja Raisa Ticklen.

Vuoden 2022 teemana oli Team Opaskoira.

1.1.Esimerkkejä toiminnan tuloksista 2022

Opaskoirayhdistys laati kannanoton Näkövammaiset opaskoirineen tervetulleita kuntosaleille yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa ja se julkaistiin kotisivuille ja lähetettiin Suomen Kunto- ja terveysliikuntayhdistykselle jakelua varten.

Opaskoirayhdistys kommentoi lausuntopyyntöön SFS 7510 Koira-avusteisen kuntoutuksen koulutus ja ammatillisuus ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluissa muun muassa koira-avusteista kuntoutusta, koirien koulutukseen, tulosten seurantaan ja käyttöönottoon liittyviä seikkoja.

Opaskoirayhdistys aloitti yhteistyön Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan kanssa. Tähän valtuustoaloitteen pohjalta nimettiin opaskoirayhteyshenkilö. Opaskoirayhteyshenkilönä toimii Tapio Tiilikainen ja hänen kanssaan yhteistyötä tekevät opaskoirayhdistyksessä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valtuustoaloitteen pohjalta aloitettiin yhteistyö myös asiakaskyselyn laatimiseksi opaskoiran käyttäjille, jolla pyritään saamaan opaskoiran hankinta- ja vaihtoprosessit sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Kyselyn laativat ja suunnittelivat hallituksen valitsema työryhmä, johon kuuluivat Taru Luukkala, Matti Syrjälä ja Marianne Tenhami. Kyselyn toteutuksesta päätetään vuonna 2023.

Uudet opaskoirakortit painettiin CardPlus Oy:lla ja postitettiin lokakuussa.

Opaskoirayhdistyksen tukema Rajat räiskeelle-kansalaisaloite saatiin vihdoin talousvaliokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta hylkäsi aloitteen, mutta edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi.

Opaskoirakoulutuksen standardisoinnin seurantaryhmässä mukana olivat Jari Pekola ja Veera Florica-Rajala.

 1.2 Jäsenistö

Vuoden 2022 lopussa jäsenmäärä oli 195 henkilöä. Kannatusjäseniä oli 63 ja ainaiskannatusjäseniä oli kaksi (2). Uusia jäseniä liittyi 11 henkilöä Opaskoirayhdistykseen, eronneita ja erotettuja jäseniä oli yhdeksän (9).

Suomessa työskenteli 237 opaskoiraa vuonna 2022.

Jäsenmaksuja saatiin 4800 euroa ja kannatusjäsenmaksuja 2240 euroa.

2. JÄSENTIEDOTUS JA TIEDONVÄLITYS

2.1 Jäsentiedotus

Jäsentiedotusta tehostettiin Näkövammaisten liiton kolmen keskustelukanavan lisäksi muilla digitaalisilla alustoilla.

Vetomars-jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa. Päätoimittajana toimi Sari Karjalainen. Cd-levyjen kopioinnin ja postituksen hoiti Näkövammaisten liitto. Lisäksi lehti ilmestyi verkkolehtenä.

2.2 Ulkoinen tiedotus

Valjaissa-lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. Ilmoitusmyynnin hoiti Printmix Oy. Painomäärä oli keskimäärin 2500 kappaletta per lehti. Päätoimittajana toimi 19.3.2022 alkaen Susanna Kovasin, vastaavana toimittajana Ali Kinnunen. Toimituskuntaan kuuluivat Sanna Tynkkynen, Susanna Hannu, Marianne Tenhami, Mikko Ojanen, Marita Vainio, Veera Florica-Rajala, sekä peesarijäsen Meri Peuhkurinen. Vuoden kolumnistina toimi Virpi Paananen.

Lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetettiin myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Opaskoiravuosikirja 2022 ilmestyi helmikuussa. Sen markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastasi Buckonet Oy / Jari Korhonen. Lisäksi kirjaa markkinoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja opaskoirayhteyshenkilöiden toimesta. Opaskoiravuosikirjan painos oli 2700 kappaletta, painotalo Waasa Graphics Oy.

Seinäkalenteri 2023 opaskoirien kuvilla, työssä olevien opaskoirien nimillä ja ihmisten nimipäivillä julkaistiin lokakuun alussa. Kalenterikuvat tulivat käyttäjien ja hoitoperheiden kautta ja taitosta vastasi Grano Oy.

Kalenterin painos oli 700 kappaletta ja lisäpainos 200 kappaletta eli yhteensä 900 kappaletta. Buckonet Oy:n lisäksi yhteyshenkilöt myivät kalenteria alueillaan, sitä markkinoitiin myös yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Valjaissa-lehdessä. Kalenterin myyntihinta oli 15 euroa ja sisälsi alvin ja postituskulut. Alueiden yhteyshenkilöt saivat itse myymistään kalentereista seitsemän euroa (7) per myyty kalenteri oman alueensa toimintaan.

Yhdistys jakoi opaskoiratietoutta nettisivujensa, Facebookin ja median välityksellä. Opaskoirayhdistys ry:n Facebook-sivuilla oli sivun seuraajia 1796 vuonna 2022. Facebookissa myös jaettiin opaskoirankäyttäjien omia tarinoita ja kokemuksia.

Lisäksi opaskoirayhteyshenkilöt ja jäsenkoirakot kävivät kertomassa opaskoirista tapahtumissa, oppilaitoksissa ja kouluissa mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen uudet kotisivut saatiin valmiiksi. Uudet kotisivut testattiin viestintätyöryhmän toimesta, niistä tiedotettiin laajalti eri kanavilla ja ne julkaistiin 27.4.2022.

Yhdistyksen julkisessa tiedottamisessa hyödynnettiin omaa Facebook sivustoa sekä opaskoira-aiheisia Facebook ryhmiä.

3. ALUETOIMINTA

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna jäsenyydestä riippumatta yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osalta kursseille ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi yhdistys tukee osallistumiskuluja viikonloppukurssien osalta. Muut maksavat omakustannehinnan.

Peesaripatikat ovat omakustanteisia. Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Kilometrikorvauksen hintaa nostettiin 0,30 euroa/km.

Opaskoirayhdistyksen yhteyshenkilöt järjestivät erilaisia tapahtumia eri alueiden välillä ja omilla alueillaan kuluvan vuoden aikana.

Yhteyshenkilötapaaminen pidettiin 4-6.11.2022 Mikkelissä.

Alueelliset toimintakertomukset:

Varsinais-Suomi: Kuluneen vuoden aikana on kokoonnuttu kolme kertaa kerhoiltoihin.

Kaikissa tapaamisissa on treenattu koiria peesareiden kanssa. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa opeteltiin lisäksi pientä lihashuoltoa koiralle, jotta koirankäyttäjillä olisi mahdollista myös itsenäisesti huolehtia koiran lihaksiston perushyvinvoinnista.

Kesäkuun tapaamisen aiheena oli treenien ja vertaistuen ohella grillimakkaran syönti ja kahvin juonti sekä järvimaiseman luonnosta nauttiminen.

Syksyn tapaamisen aiheena oli Bemer-hoitomatto ja oheistuotteet. Vertaistuellisena keskusteluna pohdittiin koiran ikääntymistä ja koiranvaihtoon liittyvää menettelyä mm. sairaanhoitopiirille.

Kokoontumispaikkoina koirakoilla on ollut Varsinais-Suomen Näkövammaisten aluetoimintakeskus Turun keskustassa sekä vapaa-ajan viettopaikka Rauhaniemi Kaarinassa, Littoisten järven rannalla.

Kerhotapaamisten lisäksi on esitelty opaskoiratoimintaa eri tilaisuuksissa. Esim. toukokuussa kävimme Raision ”Samalla viivalla”-tapahtumassa, aiheella Opaskoiran elämää, pentulaatikosta eläkkeelle. Paikalla oli 3 koirakkoa, 1 pentuperhe sekä luennoitsijana Kirsi Vass Näkövammaisten liiton opaskoirakoululta.

Tapaamisiin on osallistunut vuoden aikana alueen 14 koirakosta 8 koirakkoa, 3 peesaria sekä 7 muuta opaskoiratoiminnasta kiinnostunutta. 

Päijät-Häme: Kävin kertomassa 23.2.2022 Olkatoiminta verkoston jäsenille, miten opaskoiriin ja näkövammaisiin tulee suhtautua Päijät-Hämeen keskussairaalassa, jossa heillä on täkäläinen toimipiste. Mukanani oli simulaatiolasit 10 kpl. Verkoston väki sai kokeilla miltä tuntuu kävellä opaskoiran kanssa.

Syyskuussa kävin pitämässä pari jumppaa paikallisen evl seurakunnan tapahtumissa. Toisen ryhmän jäsenet olivat kehitysvammaisia ja toisen viittomakielisiä henkilöitä. Molemmille ryhmille kerroin opaskoira toiminnasta noin 15 minuutin ajan.

Opaskoiratapahtuma Lahdessa oli 10.9.2022, siihen osallistui neljä koirakkoa ja kaksi peesaria.

Kaakkois-Suomi:

27.4.2022 Lappeenranta

Etelä-Karjalan Näkövammaisten toimintakeskus

Vuoden 2021 peesarin julkistamistilaisuus ja kakkukahvit ja kansainvälinen opaskoirapäivä, esittelyä opaskoiratoiminnasta, yhdistyksestä, peesaritoiminnasta, opaskoirakoulutuksesta ja hoitoperhetoiminnasta

21.5.2022 Lappeenranta, Sammonlahti

Opaskoirakoiden virkistys ja vertaistukipäivä (Marhausta ja rentoutusta) yhteistyössä Etelä-Karjalan Näkövammaisten kanssa

Osallistui 6 koirakkoa

– Marhaus tarkoittaa rentoa City/maasto kävelyä peesarin kera

– keittolounaan jälkeen ohjelmassa ohjattua koiran rentoutusta koirafysioterapeutin ohjaamana

– aikaa oli myös kahvittelulle ja vapaalle keskustelulle

14.6.2022 Satamatori, Lappeenranta

Opaskoiratoiminnan esittelypäivä klo 14-18, Järjestötapahtuma: Täälhä myökii asutaan. Mukana kaksi koirakkoa ja peesari. 

6.10.2022 Lappeenranta, Kaupungin talo

– Opaskoira apuvälineenä

Klo 10-15 tapahtuma: Näön ja Kuulon päivä

Mukana yksi koirakko, näkövammaisten kuntoutusohjaaja (Eksote) ja liiton aluetyöntekijä Vuokko Jantunen

Muut opaskoiratoiminnan esittelyt 2022:

Susanna Kovasin

Tammikuu: 2

Syyskuu: 1

Pohjois-Karjala: tällä hetkellä alueella on viisi koirakkoa. Opaskoirailtoja on pidetty yhteensä noin kuusi kertaa vuodessa, ja kesällä makkaranpaistoretki heinäkuussa, loppuvuodesta pikkujoulut. Tulevaisuudessa voisi ajatella Savon alueen kanssa yhteistyössä pidettävää koulutusviikonloppua

Satakunta:

Tässä Satakuntalaisten koirakoiden ja peesareiden toiminnasta vuonna 2022.

19.2 pidimme pikkujoulut Porissa, kävimme syömässä

18.6 kokoonnuimme Poriin, kävelimme Kirjuriluodossa

8.10 kokoonnuimme Poriin kaupunki treeniin

Lisäksi maaliskuussa meiltä osallistui koirakoita ja peesari peesaripatikalle Räyskälään.

Pohjois-Suomi:

1. Kansainvälisen opaskoirapäivän tapahtuma 27.4.2022 Torniossa

Opaskoirat laskivat mäkeä lumisessa rinteessä ihmisten kahvitellessa ym. Mukavaa.

Osallistui 2 opaskoirakkoa ja 3 peesaria.

2. Pikkujoulut ja treeniä Rovaniemellä 26.11.2022

Ohjelmassa kaupunkitreeniä, rally-fokoa ja doboa sekä ruokailu ravintolassa.

Osallistui 4 opaskoirakkoa ja 3 peesaria sekä 1 muu henkilö.

3. Muuta

Meri Peuhkurinen jakanut tietoa opaskoirista ja peesauksesta:

10.11.2022 SporttiRakki Kahvila-jaksossa: Peesari opaskoirankäyttäjien apuna

linkki juttuun: https://sporttirakki.fi/2022/11/10/sporttirakin-kahvila-peesari-opaskoirankayttajien-apuna-meri-peuhkurinen/

20.11.2022 Erityislasten omaiset ry- Rovaniemellä järjesti Teemailta: Avustajakoirat

Esittelyä opaskoirista ja -pennuista, niiden koulutuksesta, käyttämisestä ja peesauksesta

-1.5.2022 Kirsti ja Opaskoira Pinni tutustuivat Rally-tokoon ja Doboon

-Syksyllä 2022 Uimahalli Vesihiisi, Rovaniemellä tehnyt sanakartan uimahallista. Julkaistaan 2023 vuoden alusta.

-Meri Peuhkurinen on toiminut Valjaissa-lehden toimituskunnassa.

-Alueen opaskoirakot ovat lenkkeilleet opaskoiriensa kanssa peesarit perässä ja ilman pitkin vuotta.

-Koirankäyttäjiä ja peesareita on osallistunut muiden alueiden ja peesarikerhon patikoille

Pirkanmaa:

11.10.2022 Kerhoilta, paikka: Tampereen seudun näkövammaisten kerhotila, läsnä: 8 koirakkoa, Peesari ja avustaja. Ohjelmassa yhteyshenkilön esittäytyminen ja tutustumista.

8.11.2022 hierontaa opaskoirille, paikka: Tampereen seudun näkövammaisten kerhotila, läsnä: neljä koirakkoa, koirahieroja ja avustaja. Ohjelmassa hierontaa opaskoirille ajanvarauksella.

Savo: Viime keväänä oli koulutusviikonloppu Kuopiossa, yhteistyössä Karjalan alueen kanssa, tälle vuodelle mahdollisesti vielä pikkujoulut.

Hki-Uusimaa: tapahtumia on ollut viisi-kuusi, koirakoita 8-10 per tapahtuma. Tapahtumat ovat usein olleet ulkoilupainotteisia, tämän lisäksi on käyty koirauimalassa ja koirapuistossa.

3.1. Kilpailutoiminta

Vuoden aikana on jatkettu yhteistyötä Suomen Palveluskoiraliiton ja paikallisten palveluskoirayhdistysten kanssa opastuskokeiden järjestämiseksi.

Vuoden ensimmäiset opastuskokeet järjestettiin kesäkuun alussa Hämeenlinnassa yhteistyössä Nokian Palveluskoiraharrastajien kanssa. Tuomarina toimi Teijo Hanhilampi ja ratamestarina/liikkeenohjaajana Sami Savukoski. Kokeeseen osallistui kuusi koirakkoa.

Toinen koe oli lokakuussa Kouvolassa, järjestäjänä Kouvolan Palveluskoirakerho. Tuomarina oli Ari Kansikas ja ratamestarina/liikkeenohjaajana Tomi Kuisma. Kokeeseen osallistui seitsemän koirakkoa.

SM-kilpailut pidettiin Hämeenlinnassa, järjestäjänä Nokian Palveluskoiraharrastajat. Tuomarina toimi Eija Koistinen ja ratamestarina/liikkeenohjaajana Sami Savukoski. Kisoihin osallistui kolme koirakkoa, joista kaksi koirakkoa edusti Opaskoirayhdistystä.

Kesäkuussa pidettyyn koetoimitsijan peruskurssiin osallistui peesareista Anne Karhu. Kurssin järjesti Suur-Savon kennelpiiri Mikkelissä 

4. TALOUS

4.1 Sijoitukset

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta oli Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoiti Aktia Varainhoito Oy. Aktian kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan nostetaan tuottoja kolmen kuukauden välein. Sijoituksia voi edelleen myydä, mikäli taloudellinen tilanne niin vaatii. Nostojen tarkoituksena on lisätä yhdistykselle kassavirtaa.

Nordean velkakirjalainan uudelleen sijoitus Aktiaan.

4.2 Varainhankinta

Yhdistyksen tärkeimpiä varainhankintatuotteita on ollut Opaskoiravuosikirja. Vuonna 2022 se julkaistiin 69. kerran. Painetun Opaskoiravuosikirjan tilaus- ja myyntimäärät ovat tippuneet huomattavasti viime vuosien aikana ja laskusuunta jatkui myös tänä vuonna.

Varainhankintatuotteina oli myynnissä vuosikirjan ja kalenterin lisäksi pehmoheijastimia, t-paitoja, pipoja, keittiöpyyhkeitä, tassupyyhkeitä, helmipinssejä, avainnyörejä, nyörireppuja ja nyöripussukoita.

Ylläpidettiin henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median sekä Valjaissa-lehden kautta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on voitu ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 Yhdistykselle haettiin pienkeräyslupa ja aika pienkeräykselle oli 1.10-31.12.2022.

4.3 Henkilöstö

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa. Toimistosihteerin työaika muuttui 1.9.2022 lähtien 72 tuntia kuukaudessa.

4.4 Vapaaehtoinen peesaritoiminta

Peesarit toimivat Opaskoirayhdistyksen alaisuudessa ja ovat valtakunnallinen vapaaehtoisista koostuva ryhmä. Peesari on henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä opaskoirankäyttäjien hyväksi. Peesareita tarvitaan myös viikonloppukursseilla, kerhoilloissa ja virkistystapahtumissa. Peesarit vastaavat usein myös ruokahuollosta peesauksen lisäksi.

Yhdistys nimeää ja palkitsee joka vuosi alueellaan ansioituneen peesarin. Vuoden 2021 peesariksi nimettiin Anne Karhu Kaakkois-Suomesta.

Peesarikerhon toimintakertomus vuosi 2022

– Talvipatikka 4.- 6.3. Loppi, Räyskälän motelli, osallistujia 12 koirakkoa ja kymmenen (10) peesaria

– Salpavaellus; Testivaellus 26.-28.5. Osallistui kolme (3) peesaria, varsinainen Salpavaellus 8.-12.6, tähän osallistui kahdeksan (8) koirakkoa ja seitsemän (7) peesaria

– Peesaripatikka 12.-14.8. Hamina, Kannusjärvi Markkulan leirikeskus, osallistujia 24 koirakkoa ja 16 peesaria

5. HALLINTO JA TYÖRYHMÄT

Yhdistyksen toimistohuone oli vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimi osa-aikainen toimistosihteeri 72 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksella oli kahdeksan (8) etäkokousta. Näiden lisäksi pidettiin hallituksen keskustelukanavalla 43 sähköpostikokousta.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän. Työryhmiä olivat: Työvaliokunta, Koe- ja kilpailutyöryhmä, Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä, Taloustyöryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, Kalenterityöryhmä ja Valjaissa-lehden toimituskunta.

Yhdistyksellä on yksi yhdistyksen kokous vuodessa, ja vuonna 2022 vuosikokous pidettiin lähi- ja etäkokouksena 19.3. Helsingissä Näkövammaisten liiton Iiris-talossa kello 13.00. Kokouksessa valittiin hallitukseen puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi varajäsentä vuodeksi erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen säännöt mahdollistivat valtakirjan käytön vuosikokouksessa. Varsinaisella jäsenellä oli voinut olla päivätty valtakirja yhdeltä varsinaiselta jäseneltä.

Viestintätyöryhmän toimintakertomus:

Viestintätyöryhmä testasi Opaskoirayhdistyksen uusien Internet-sivujen saavutettavuutta eri selain-, ruudunlukuohjelma- ja apuvälineyhdistelmillä. Mukaan kutsuttiin myös viestintätyöryhmän ulkopuolisia näkövammaisia testaajia.

Viestintätyöryhmän aloitteesta Opaskoirayhdistyksen Internet-sivuilla on luettavissa artikkeleita Valjaissa-lehdistä kautta vuosien.

Viestintätyöryhmä on selvittänyt opaskoirankäyttäjille Koirakot-, Opaskoirat- sekä kaikille avoimen Opaskoirat-keskustelukanavien eroja ja miten keskustelukanaville liitytään.

Viestintätyöryhmä on pyytänyt jäseniltä humoristisia tekstejä Facebookiin jaettaviksi.

Viestintätyöryhmä on laatinut seuraavat asiakirjat:

-Opaskoiraesite jaettavaksi sairaanhoitopiirien kuntoutusohjaajille sekä opaskoiraa liikkumisen apuvälineeksi harkitseville näkövammaisille

-Pienkeräysluvan mainosteksti

-Ohjeistus matkustettaessa opaskoiran kanssa ulkomaille

-Yhdessä peesareiden kanssa mediatiedote peesaritoiminnasta sekä uusien peesareiden saamiseksi

Oikeus- ja esteettömyystyöryhmän toimintakertomus:

– Kannanotto kuntosaleille – näkövammainen ja opaskoira tervetulleita myös kuntosaleille, yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa

– Kannanotto Viking Line -varustamolle Grace laivan esteettömyydestä yhteistyössä Avustajakoirat ry:n ja Hypokoirat ry:n kanssa

– Taksinkuljettajien perehdytysmateriaalin näkövammaisen ja opaskoirakon kohtaamiseen valmistelu yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa

– Pysäkkikuulutuksien ja äänimajakoiden kartoittaminen, liikennevalojen ääniohjauksien kartoittaminen suomessa, jotta niistä saataisiin turvalliset opaskoirakoille liikenteessä

– Teki kyselyn vakuutusyhtiöille opaskoiravakuutuksesta ulkopuoliselle osapuolelle aiheuttamiin vahinkoihin

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Euroopan opaskoiraliiton (EGDF) yhteyshenkilönä toimi Marianne Tenhami. Marianne Tenhami osallistui EGDF:n konferenssiin Nea Makrissa 22-25.9.2022. Puheenjohtaja Susanna Kovasin valittiin EGDF:n hallitukseen Ateenassa pidetyssä vuosikokouksessa 22.9.2022.