Ensi askeleet opaskoiraa harkitsevalle

Yllä olevasta linkistä avautuu video Arkesi avuksi opaskoira?

Opaskoirat esite on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opaskoiran hankinnasta ja sen tukimuodoista: Opaskoirat esite, myös ruotsiksi: Broschyr om ledarhunden

Opaskoira on Suomessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline ja opaskoiraa haetaan useimmiten oman keskussairaalan näönkuntoutuksen kautta. Sairaanhoitopiirien yhteystiedot löytyvät palveluoppaasta,

Kuntoutusohjaaja tekee aina ensimmäisen arvion siitä, hyötyisikö näkövammainen opaskoirasta liikkumisen apuvälineenä. Toisen arvion soveltuvuudesta opaskoiran käyttäjäksi tekee joku Suomessa toimivista opaskoirakouluista keskussairaalan pyynnöstä. Sairaanhoitopiireillä on erilaisia hankintasopimuksia, jotka vaikuttavat opaskoirakoulun valintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan 14.3.2023. Opas on tarkoitettu apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville ja ohjeiksi apuvälineitä käyttäville. 

Apuvälineet sovitetaan asiakkaalle yksilöllisen harkinnan mukaan.

90 Elävät apuvälineet/ 90 01 01 Opaskoira/ Koira, joka on koulutettu opastamaan näkövammaista henkilöä eri ympäristöissä ja siten lisäämään henkilön liikkumista ja itsenäisyyttä Opaskoira luovutetaan sokealle tai vaikeasti heikkonäköiselle henkilölle, joka ei kykene hyödyntämään näönjäännettään liikkumisessa. Opaskoiran käyttäjältä edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sitoutumista ja kokonaisvaltaista kykyä huolehtia koirasta ja sen osaamisen ylläpidosta. Opaskoiran käyttäjältä edellytetään lisäksi taitoa suunnistautua ja liikkua itsenäisesti valkoisen kepin kanssa. Opaskoiran käyttäjän asunto ja sen ympäristön on oltava sellaisia, että käyttäjän on mahdollista huolehtia koiran hyvinvoinnista. Opaskoiran luovutusprosessi alkaa siten, että julkisen terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion henkilön toimintakyvystä, lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteiden täyttymisestä sekä soveltuvuudesta koiran käyttäjäksi. Prosessi sen jälkeen voi edetä esimerkiksi siten, että palveluntuottajat (koirakoulut) arvioivat henkilön soveltuvuutta opaskoiran käyttäjäksi käytännössä esimerkiksi arviointikurssilla. Ennen opaskoiran luovutusta palveluntuottaja järjestää koirakolle yhteistoimintakurssin. Mikäli opaskoiraprosessi tämän jälkeen etenee, luovuttaa palveluntuottaja soveltuvan koiran asiakkaan käyttöön terveydenhuollon päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii opaskoiran ja koiran käyttäjän täydennyskoulutuksesta ja seurannasta. Opaskoiran omistaa palveluntuottaja, jolta palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti. Opaskoiran viivytyksettömän koiranvaihdon turvaamiseksi voidaan noudattaa edellä mainittua prosessia soveltuvin osin.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6887-5

Yleensä opaskoiran kustantaa sairaanhoitopiiri tai tapaturmavakuutusyhtiö. Jos olet menettänyt näkösi tapaturmassa, neuvoja antaa vakuutusyhtiösi. Esikurssilla tai kotikäynnillä kouluttajat tutustuvat sinuun ja siihen, miten liikut, saat tietoa opaskoiran käytöstä, oikeuksista ja velvoitteista sekä ylipäätään elämästä koiran kanssa. Pääset myös kokeilemaan kävelyä erilaisten opaskoirien kanssa. Esikurssin jälkeen opaskoirakoulu tekee esityksen opaskoiran myöntämisestä maksavalle taholle.

Opaskoirat luovutetaan käyttöön joko kurssilla tai kotisijoituksena. Yhteistoimintakurssilla opetellaan yhteistyötä uuden koiran kanssa ja liikkumista erilaisissa ympäristöissä, Luovutuskurssin jälkeen koulutus jatkuu kotipaikkakoulutuksena, jolloin kouluttaja tulee kotipaikkakunnalle ohjaamaan koirakolle ensimmäisiä ja tärkeimpiä asiointi- ja lenkkireittejä. Kotipaikkakoulutus kestää yleensä viikon.

Pääset tutustumaan opaskoirakoulujen hakuprosesseihin ja eri kurssikäytäntöihin heidän omilta kotisivuiltaan.

Opaskoiran kanssa elämisestä herää varmasti monenlaisia kysymyksiä, mutta niitä ei tarvitse jäädä pohtimaan yksin. Kokemuspohjaista tietoa opaskoiran kanssa elämisestä ja toimimisesta iloineen ja suruineen jakavat mielellään alueelliset opaskoira yhteyshnekilöt.