Opaskoiran kanssa ulkomaille

Opaskoirakoulusi päättää opaskoirasi lähdöstä kanssasi ulkomaille. Sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan opaskoirakouluun ulkomaanmatkaa suunnitellessa ja opaskoiran mukaan ottamista harkitessa. Eri maiden käytännöt vaihtelevat sen osalta, mitä rokotuksia ja muuta huomioitavaa maahan tulevalta koiralta vaaditaan ja mitä vaaditaan Suomeen palatessa. Opaskoirankäyttäjän on itse selvitettävä matkustusmaan säädökset rokotuksista sekä loishäädöistä. Tässä auttavat eläinlääkärit. Eläinlääkäriasemilta ja Ruokaviraston Internet-sivuilta

https://www.ruokavirasto.fi/

Usein kysyttyä ekinokokkilääkityksestä – Ruokavirasto

Lemmikkien maahantulo – Ruokavirasto

Lisätietoa matkustamisesta – Ruokavirasto

saat lisätietoja eri maiden käytännöistä.

Opaskoirankäyttäjät saavat apua opaskoiran kanssa matkustamiseen liittyvissä asioissa matkustettaessa Euroopassa: jos on kysyttävää ennen matkaa tai matkan aikana tulee ongelmia. Numero menee Englantiin EGDF:n toimistoon tai suoraan EGDF:n puheenjohtajalle. Jos vastaaja on päällä, siihen voi jättää viestin ja sieltä soitetaan takaisin mahdollisimman pian.

Numero on

+44(0)1327 720027 ja se päivystää vuorokaudet ympäri. Palvelua saa englannin kielellä.

Opaskoirallasi on oltava lemmikkieläinpassi. Sen saat yhteistyökurssin jälkeen allekirjoitettuasi kouluttajan kanssa käyttöönottosopimuksen. Passista on oltava nähtävissä koiran ajantasaiset rokotustiedot sekä matkustettavaan maahan vaadittavat rokotukset ja päivämäärät, jolloin koira on ne saanut. Suomeen palatessa koirille on annettava hyväksyttyä matolääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Matolääke annetaan ulkomailla yhdestä viiteen vuorokautta ennen Suomeen tuloa. Toinen vaihtoehto on antaa loishäätö 28 päivän säännön mukaan, jolloin lääke annetaan eläinlääkärin toimesta kolme kertaa Suomessa: kaksi kertaa ennen matkaa ja viimeinen kerta opaskoiran kanssa Suomeen palattuasi 28 vuorokauden sisällä. Tällöin ei ulkomailla tarvitse käydä eläinlääkärillä madotuksissa.

Opaskoira saa tulla käyttäjineen lentokoneen matkustamoon sekä liikkua käyttäjänsä kanssa laivoilla. Opaskoiran mukaantulosta on kuitenkin kerrottava etukäteen matkaa varatessa. Eri lento- ja laivayhtiöiden käytännöt vaihtelevat siltä osin, miten kauan ennen matkaa opaskoiran mukaan tulosta on ilmoitettava.

Esimerkkejä Ruokaviraston Internet-sivuilta koirien viemisestä ulkomaille ja Suomeen paluusta. Nämä kysymykset koskevat vain E. multilocularis -lääkitystä (jäljempänä ekinokokki- eli heisimatolääkitystä), eläimen täytyy täyttää lisäksi muut tuontivaatimukset. Lääkitys ekinokokkoosia vastaan vaaditaan ainoastaan koirilta. Kissoja tai frettejä ei tarvitse lääkitä. 28 vuorokauden sääntöä koskevat ohjeistukset koskevat vain omistajan mukana kulkevaa lemmikkieläintä.

1. Matkustan koiran kanssa Ruotsiin, miten minun pitää menetellä Suomeen palatessani?

Jos matkustelu on kertaluonteista tai muutaman kerran vuodessa tapahtuvaa, helpointa on, että heisimatolääkitys annetaan koiralle Suomen ulkopuolisessa maassa eläinlääkärin toimesta 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta ja eläinlääkäri tekee tästä merkinnän lemmikkieläinpassiin. Jos heisimatolääke annetaan Suomeen saapumista edeltävänä päivänä, kannattaa pyytää eläinlääkäriä merkitsemään lemmikkieläinpassiin myös kellonaika.

Jos matkustelu on säännöllistä, voidaan soveltaa myös niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä. Tällöin koira lääkitään Suomessa eläinlääkärissä kaksi kertaa ennen matkan aloittamista minimissään 1 vuorokauden (24 tuntia) ja maksimissaan 28 vuorokauden välein toisistaan. Kun koira on saanut molemmat lääkkeet saa se toisesta lääkkeestä lähtien matkustaa vapaasti kaikissa EU-maissa, Norjassa, Sveitsissä ja Islannissa yhteensä 28 vuorokauden ajan. Jos matkustelua kestää kauemmin, voidaan lääkitystä ylläpitää niin kauan kuin on tarpeen lääkitsemällä koira aina maksimissaan 28 vuorokauden välein missä tahansa EU-maassa, Norjassa, Sveitsissä tai Islannissa. Kun matkustelu on jossakin vaiheessa päättynyt ja on palattu pidemmäksi aikaa Suomeen, lääkitsee eläinlääkäri Suomessa koiran vielä kerran, jotta 28 vuorokauden lääkityssykli saadaan päätettyä.

Eli kaksi lääkettä ennen matkustelun alkamista Suomessa, ylläpitävät lääkkeet missä tahansa EU-maassa, Norjassa, Sveitsissä tai Islannissa ja yksi lääke Suomessa kun matkustelu on päättynyt. Kaikissa lääkkeissä antoväli on aina 1-28 vuorokautta ja eläinlääkäri merkitsee ne kaikki koiran passiin. Lääkityksen aloittava eläinlääkäri kirjoittaa myös passiin, että käytetään 28 vuorokauden sääntöä.

2. Matkustaminen koiran kanssa Ruotsin kautta Norjaan

Ruotsi ei ole ekinokokkiloisesta vapaa maa, mutta Norja ja Suomi ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralla tulee olla heisimatolääkitys sekä ennen Norjan rajan ylitystä että ennen Suomeen paluuta.

Heisimatolääkitykseen on kaksi vaihtoehtoa, joista voi valita matkaan sopivimman vaihtoehdon.

Vaihtoehto 1. eläinlääkäri joko Suomessa tai Ruotsissa käsittelee koiran heisimatoja vastaan 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Norjan rajan ylitystä. Käsittely merkitään lemmikkieläinpassiin. Paluu Norjasta hoituu samalla tavalla päinvastoin: eläinlääkäri joko Norjassa tai Ruotsissa käsittelee koiran heisimatoja vastaan 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomen rajan ylitystä.

Vaihtoehto 2. niin sanottu 28 vuorokauden sääntö. Tällöin eläinlääkäri käsittelee koiran heisimatoja vastaan Suomessa kaksi kertaa ennen matkaa minimissään 1 vuorokauden (24 tuntia) ja maksimissaan 28 vuorokauden välein toisistaan. Kun koira on saanut molemmat heisimatolääkitykset, saa se matkustaa vapaasti kaikkien EU-maiden sekä Norjan, Islannin ja Sveitsin rajojen yli yhteensä 28 vuorokauden ajan. Kun ollaan palattu Suomeen, antaa eläinlääkäri täällä vielä yhden heisimatolääkityksen, joka päättää 28 vuorokauden lääkityssyklin. Eläinlääkäri Suomessa merkitsee kaikki annetut käsittelyt heisimatoa vastaan koiran lemmikkieläinpassiin sekä kirjoittaa myös, että käytetään 28 vuorokauden sääntöä (katso kysymys 8.).

3. Matkustaminen Suomesta suoraan Norjaan ja takaisin

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita ollenkaan, jos matkustetaan suoraan Suomen ja Norjan välillä, koska molemmat maat ovat ekinokokkiloisesta vapaita maita.

4. Lennän koirani kanssa Norjasta Tanskan kautta Suomeen. Tanskassa on lennonvaihto. Vaaditaanko ekinokokkilääkitystä?

Jos koira ei Tanskassa poistu lentokentän tullialueelta lennonvaihdon aikana, silloin ekinokokkilääkitystä ei vaadita ennen Suomeen saapumista.

5. Menen koiran kanssa koiranäyttelyyn Tallinnaan ja olen siellä alle 24 tuntia.

Jos Tallinnassa viivytään alle 24 tuntia, silloin kertalääkitys Tallinnassa annettuna 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta ei onnistu. Tässä tapauksessa teidän täytyy käyttää niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä, jossa koiralle annetaan heisimatolääkitys kaksi kertaa täällä Suomessa ennen matkalle lähtöä 1-28 vuorokauden välein ja vielä kerran Suomeen paluun jälkeen enintään 28 vuorokautta edellisestä lääkityksestä. Eläinlääkäri antaa koiralle kaikki heisimatolääkkeet. Jos matkustelunne koiran kanssa on jatkuvaa, heisimatolääkitystä voidaan ylläpitää käsittelemällä koira heisimatoja vastaan säännöllisesti enintään 28 vuorokauden välein.

6. Voinko aloittaa heisimatolääkityksen käyttämällä 28 vuorokauden sääntöä jossain toisessa EU-maassa?

Kyllä, voitte aloittaa heisimatolääkityksen myös toisessa EU-maassa. Jos ensimmäinen heisimatolääkitys annetaan ulkomailla, tulee se antaa koiralle 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen koiran Suomeen saapumista eläinlääkärin toimesta. Toinen lääkitys voidaan antaa koiralle Suomessa eläinlääkärissä 28 vuorokauden sisällä edellisestä, ulkomailla annetusta lääkkeestä. Tämän jälkeen koiralla on 28 vuorokauden vapaa liikkuvuus.

7. Sallivatko kaikki maat koiralle heisimatolääkityksessä 28 vuorokauden säännön käyttämisen?

Eivät salli. Heisimadosta vapaista maista ainoastaan Suomi ja Norja sallivat 28 vuorokauden säännön käyttämisen. Jos matkustetaan muihin heisimadosta vapaisiin maihin (Irlanti, Malta), ainoa vaihtoehto on lääkitä koira 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen kyseiseen maahan saapumista.

8. Kuinka eläinlääkäri tekee merkinnän lemmikkieläinpassiin, kun käytetään niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä?

Eläinlääkäri kirjoittaa lemmikkieläinpassiin merkinnän 28 vuorokauden säännön käytöstä esimerkiksi seuraavin lausein:

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vuorokauden välein (asetus 2018/772).

Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/772)

Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 2018/772)

9. Tuon Saksasta alle kolmen kuukauden ikäisen koiranpennun Suomeen, vaaditaanko siltä heisimatolääkitys?

Kyllä. 1.1.2012 alkaen myös alle kolmen kuukauden ikäisiltä Suomeen tuotavilta koiranpennuilta vaaditaan heisimatolääkitys, jonka eläinlääkäri on antanut 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen maahantuontia.

10. Tuon kissan ulkomailta Suomeen, vaaditaanko siltä heisimatolääkitys?

1.1.2012 alkaen Suomeen tuotavilta kissoilta ei vaadita heisimatolääkitystä. Kissojen ei katsota nykytiedon valossa osallistuvan loisen kiertokulkuun.

11. Palaan koiran kanssa lomamatkalta Keski-Euroopasta. Missä maassa koiralle pitää antaa heisimatolääkitys?

Paluumatkalla eläinlääkäri missä tahansa kauttakulkumaassa voi käsitellä koiran heisimatoja vastaan, kunhan heisimatolääkitys on annettu 1-5 vuorokautta (24-120 tuntia) ennen Suomeen paluuta. Ruokaviraston suositus on, että heisimatolääkitys annettaisiin viimeisessä maassa ennen rajanylitystä Suomeen.