Opaskoirakortti

Jokaisella opaskoirankäyttäjällä on opaskoirakortti, jonka avulla hän voi tarvittaessa todistaa olevansa opaskoirankäyttäjä.

Kaikilla opaskoirankäyttäjillä on opaskoirakortti yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta, jolla hän voi tarvittaessa todistaa olevansa opaskoirankäyttäjä. Opaskoirakortin tarkoitus on varmistaa näkövammaisen opaskoirankäyttäjän pääsy opaskoiran kanssa ravintoloihin, kahviloihin, kauppoihin, liikehuoneistoihin, harrastuspaikkoihin ym. Näkövammaisella on lähtökohtaisesti oikeus mennä minne tahansa opaskoiran kanssa.

Myös eläintarvikeliikkeet myöntävät opaskoirankäyttäjille alennuksia ostoksista opaskoirakorttia näyttämällä. Kysy lisää yhdistyksestä tai suoraan asioimaltasi liikkeeltä heidän käytännöistään.

Opaskoirakortin etupuolella lukee kolmella kielellä Opaskoirakortti. Kortin etupuolella lukee myös Opaskoirayhdistys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja keskellä on opaskoirankäyttäjän nimi joko tekstattuna tai painettuna. Alinna lukee kolmella kielellä, että kortin haltija on näkövammainen opaskoirankäyttäjä. Kortin oikealla sivustalla on kaksi pientä reikää, joista näkövammaisen on helppo erottaa kortti muista korteista käsituntumalla. Muovinen kortti on luottokortin kokoinen. Kortin toisella puolella on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi teksti:

Näkövammaisen opaskoira, kuulovammaisen kuulokoira, fyysisesti vammaisen
avustajakoira ja muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä
avustava koira, tuki- ja hypokoira saa tulla käyttäjänsä kanssa kaikkiin
julkisiin tiloihin, kuten elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Maa- ja
metsätalousministeriön asetus 291/2017 (18 §)

Ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för hörselskadade
personer, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning
eller andra assisterande hundar, såsom stöd- och hypohundar, för
personer med funktionshinder eller långtidssjukdom, får följa med till
en livsmedelslokals kundutrymmen. Jord- och skogsbruksministeriets
förordning 291/2017 (18 §)

In accordance with the Ministry of Agriculture and Forestry statute
291/2017 (18 §) A visually impaired person’s guide dog is permitted to
enter all public spaces, including food sales premises.
Opaskoirayhdistys ry / Ledarhundsföreningen / Association of Guide Dogs User

Opaskoirakortin etupuoli
Opaskoirakortin toinen puoli

Kortista ja sen käytöstä saat lisää tietoa Opaskoirayhdistyksestä.
Ks yhteystiedot.