Artikkelit ja kannanotot

Opaskoirayhdistyksen hallitus seuraa opaskoirakoiden oikeuksien
toteutumista. Yhdistys sovittelee ja neuvoo opaskoirankäytön ongelmissa.
Yhdistys tiedottaa liikenteenharjoittajille, sekä elintarvike- ja ravitsemusliikkeille opaskoirankäyttäjistä asiakkaina sekä julkaisee
kannanottoja ja artikkeleita opaskoirakoiden oikeuksista ja edunvalvonnasta. Tältä sivulta löydät artikkelit ja kannanotot.

Kehen olla yhteydessä opaskoiriin liittyvissä asioissa?

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat palvelujen ja tukien hakemisessa sekä muutoksenhaussa kaikkia näkövammaisia ja heidän omaisiaan. Toimimme linkkinä näkövammaisten ihmisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä ja teemme yhteistyötä myös muiden näkövammaisten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Palvelu on maksutonta.

Alueellisella oikeuksienvalvonnan asiantuntijalla on kattava tieto omalla alueellaan sosiaaliturvaan ja vammaispalveluihin liittyen. Teemme läheistä yhteistyötä keskussairaaloiden näkövammaisten kuntoutusohjauksen kanssa lääkinnällisen kuntoutuksen asioissa, joihin myös opaskoira-asiat kuuluvat.

Pääsääntöisesti opaskoira-asioissa ensisijainen taho yhteydenotolle ovat keskussairaalat, opaskoiria kouluttavat tahot tai Opaskoirayhdistys, asiasta riippuen.

Oikeuksienvalvontayksikköön nimettiin opaskoirayhteyshenkilö lisätäksemme tiedonvaihtoa Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan ja opaskoirankäyttäjien, opaskoirayhdistyksen ja opaskoiria kouluttavien tahojen kesken oikeuksienvalvonnallisissa asioissa.

Yleisen, tärkeän opaskoiria ja opaskoirakoita koskevan tiedon saamiseksi sekä Okyn että muiden tahojen tietoon voitte olla yhteydessä opaskoirayhteyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia tiedon jakamisesta eteenpäin.  

Toimintaohjeet reklamaatioihin opaskoirakoulujen toiminnasta:

Kun kyseessä on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, otetaan ensisijaisesti yhteys kuntoutusohjaajaan, sen jälkeen tarvittaessa hänen esimieheensä. Jos nämä eivät tuota tulosta, niin seuraavaksi voi tehdä kirjallisen muistutuksen apuvälinepalvelua toteuttavan yksikön johtajalle. Oman alueen oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta voi pyytää apua muistutuksen laatimiseen.

Oikeuksienvalvontayksikön opaskoirayhteyshenkilö

Tapio Tiilikainen / oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Näkövammaisten liitto ry, Kauppakatu 17 b, 80100 JOENSUU

puh: 050-596 5012, voit lähettää minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tapio.tiilikainen@nakovammaistenliitto.fi

Opaskoirankäyttäjät
Ole opaskoirasi koulutuksellisissa tai terveydellisissä asioissa yhteydessä omaan kouluusi tai kouluttajaasi.
Jos ongelma liittyy opaskoirasi tuottajatahoon, ole yhteydessä opaskoirasi maksusitoumuksen myöntäneen sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajaan. Näkövammaisen palveluopas | Näkövammaisten liitto (nkl.fi)

Tukea ja neuvoa annetaan myös yhdistyksestä, joten kenenkään ei tarvitse jäädä yksin asiansa kanssa. Kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä. Hallitusta sitoo vaitiolovelvollisuus ja asiat hoidetaan luottamuksellisesti. Olemme täällä yhdistyksessä teitä koirankäyttäjiä varten.

Suuri yleisö
Jos sinua askarruttaa opaskoirien kohtelu, terveys tai turvallisuus, voit olla yhteydessä Opaskoirayhdistyksen puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin. He keskustelevat mielellään kanssasi huolestasi ja onko siihen aihetta sekä opaskoirien kohtelusta, terveydestä ja turvallisuudesta.

Hallitus – Opaskoirayhdistys

KANNAOTOT JA ARTIKKELIT