Artikkelit ja kannanotot

Opaskoirayhdistyksen hallitus seuraa opaskoirakoiden oikeuksien
toteutumista. Yhdistys sovittelee ja neuvoo opaskoirankäytön ongelmissa.
Yhdistys tiedottaa liikenteenharjoittajille, sekä elintarvike- ja ravitsemusliikkeille opaskoirankäyttäjistä asiakkaina sekä julkaisee
kannanottoja ja artikkeleita opaskoirakoiden oikeuksista ja edunvalvonnasta. Tältä sivulta löydät artikkelit ja kannanotot.

Ohjeistus opaskoirankäyttäjän kohtaamiin haasteisiin:
Pyydämme jatkossa koirankäyttäjiä olemaan yhteydessä oman alueensa
sairaanhoitopiiriin kaikissa koiran tuottajaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Opaskoirayhdistykselle olisi myös hyvä antaa annetuista palautteista infoa, jotta voimme seurata mihin palautteenanto johtaa.

Olemme kaikki sairaanhoitopiirien asiakkaita ja on erittäin tärkeää,
että tieto ongelmatilanteista tuottajien kanssa annetaan maksajataholle
tiedoksi, vain näin pystymme osoittamaan mahdolliset ongelmat tapahtuneiksi. Näin myös vaikutusmahdollisuutemme esim. palvelusetelien
käyttöönottoon saa vahvistusta. Tukea ja neuvoa annetaan myös yhdistyksestä, joten kenenkään ei tarvitse jäädä yksin asiansa kanssa, eli kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Hallitusta sitoo vaitiolovelvollisuus ja asiat hoidetaan luottamuksella. Olemme täällä yhdistyksessä teitä koirankäyttäjiä varten.
Lisätietoa opaskoirayhdistys.fi
info@opaskoirayhdistys.fi

Sairaanhoitopiirien yhteystiedot löytyvät palveluoppaasta, linkki
palveluoppaaseen: https://www.nkl.fi/fi/palveluopas