Opaskoiran kuljettaminen huoltoon

OPASKOIRAN KULJETUS TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄÄN HOITOON

Opaskoirayhdistys ry on saanut opaskoirankäyttäjiltä palautetta epäselvyyksistä opaskoiran kuljettamisesta opaskoirakoulun ja eläinlääkärin kanssa sovittuihin koiran työkykyä ylläpitäviin huoltotoimiin kuten fysioterapiakäynteihin. Nämä matkat kuuluvat KELA:n korvaamiin matkoihin. Huomautamme että kuljetuksiin vaadittavan lomakkeen (SV67) tulee koirankäyttäjän tarvittaessa saada maakunnassa opaskoira-asioita hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta, ei koiraa hoitavalta taholta.

Valtakunnalliset apuvälineiden luovutusperusteet määrittelevät suurten apuvälineiden huoltoon kuljetukset, joihin myös opaskoiran kuljettaminen sisältyy.

Ohessa tiedoksi 

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023

6.4 Apuvälineiden kuljetus

Apuvälineen kuljetus korjaukseen ja huoltoon on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin, kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin, eikä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden (esim. sähkösäätöinen sänky) kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista vastaa terveydenhuollon toimintayksikkö.

Kuljetuksen järjestämisestä voidaan sopia yksilöllisen tilanteen mukaan.

Muuttoon liittyvä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen kuljettaminen ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat apuvälineen käyttäjän vastuulle.

19.1.2024 Opaskoirayhdistys ry