Opaskoirat ja liukuportaat

OPASKOIRA SAA MENNÄ KÄYTTÄJINEEN LIUKUPORTAISIIN

Opaskoirayhdistys muistuttaa, että opaskoira ja sen käyttäjä eli opaskoirakko saa mennä liukuportaisiin. Estämällä joko sanallisesti tai fyysisesti opaskoirakon pääsyn liukuportaisiin häiritsee opaskoirakon yhteistyötä ja voi aiheuttaa opaskoiralle, sen käyttäjälle tai molemmille vaaratilanteen. Opaskoirayhdistys ja opaskoirankäyttäjät ovat huolissaan opaskoirankäyttäjien liikkumisen rajoittamisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta liikkumisessa julkisissa paikoissa. (Yhdenvertaisuuslaki)

Opaskoirat on koulutettu liikkumaan liukuportaissa turvallisesti

Liukuportaat sisältyvät opaskoirakon arkipäiväisiin kulkureitteihin. Opaskoira käyttäjineen on koulutettu kulkemaan liukuportaissa sekä liukumatoilla turvallisesti ammattitaitoisen kouluttajan toimesta. Opaskoiran ja sen käyttäjän häiritseminen kesken kulkureittiä voi aiheuttaa vaaratilanteen sekä opaskoiralle että käyttäjälle. Lisäksi liukuportaita käyttävä opaskoirakko putoaa sille opetetulta reitiltä, jos joutuukin äkkiä käyttämään hissiä, koska hissit ovat usein eri paikassa kuin liukuportaat. Reitiltä putoamisen jälkeen ollaan eksyksissä, eikä tiedetä minne on seuraavaksi mentävä. Omalla, opetellulla reitillä pysyminen on hyvin tärkeää opaskoirakon liikkumisen kannalta.

Hissit turvaton vaihtoehto opaskoirakoille

Hissit eivät ole turvallisin vaihtoehto opaskoirakon liikkumiseen, sillä ne voivat olla epäterveellisiä sekä koiralle että käyttäjille muun muassa erilaisten hissiin jätettyjen eritteiden, nuuskajätösten tai huumeiden käyttöön liittyvien jätteiden vuoksi. Monet näkevät ovat todenneet, että julkisten keskusten hissien siisteys ei ole etusijalla ja ne ovat terveysriski. Hissit ovat riskialttiita opaskoirille, koska opaskoiran häntä voi jäädä hissin oven väliin. Näkövammainen opaskoirineen voi myös kohdata hissikopissa arvaamattomia ihmisiä. Opaskoirakon on helpompi seurata ihmisiä liukuportaisiin kuin hissiin, koska liukuportaat ovat helpommin löydettävissä. Joissakin monikerroksisissa kaupoissa vaihtoehtona liukuportaille ovat tavarahissit. Ne ovat vaikeasti löydettävissä, eikä niihin pääse ilman kaupan henkilökunnan apua. Näkövammaisen on hyvin vaikeaa löytää kaupasta henkilökuntaa avaamaan tavarahissiä.

Opaskoirakot käyttävät liukuportaita globaalisti

Euroopassa koulutetaan opaskoirat ja niiden käyttäjät käyttämään liukuportaita ja liukumattoja, mikäli käyttäjän arkipäivän reiteillä se on tärkeää sujuvan liikkumisen tukemiseen. (Lähde: EGDF-European Guide Dog Federation) Myös Euroopan ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja  Australiassa on opaskoirakouluille tehty liukuportaita tai liukumattoja, joissa koulutetaan opaskoiria liikkumaan niissä. (Lähde: IGDF-International Guide Dog Federation)

Opaskoirankäyttäjä vastaa opaskoiran turvallisuudesta

Opaskoiran käytön turvallisuus ja eläinsuojeluasiat ovat opaskoiran omistajan eli opaskoirakoulujen vastuulla. Opaskoirankäyttäjälle annetaan tarvittavat ohjeet ja koulutus turvalliseen liikkumiseen opaskoiran kanssa. Opaskoirankäyttäjä huolehtii, että opaskoiran kynnet ja turkki ovat lyhyet niin, että liukuportaissa liikkuminen on turvallista. Tähän hän saa tarvittaessa apua omalta opaskoirakoulultaan. Korostamme, että opaskoirille ei ole tapahtunut liukuporrastapaturmia. Opaskoira on käyttäjälleen todella tärkeä liikkumisen apuväline, rakas ystävä ja arjessa itsenäisen toimimisen mahdollistaja. Olemme keskustelleet asiasta Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston Tukesin edustajien kanssa. Heidän vastauksessaan meille todetaan: ”Vastuu opaskoiran turvallisuudesta on luonnollisesti opaskoiran käyttäjällä, ja hän valitsee käytettävän kulkureitin. ”

Annamme mielellämme lisätietoja ja keskustelemme niin halutessanne kanssanne asiasta.

Ystävällisin yhteistyöterveisin
Opaskoirayhdistys ry
p. 050 432 8431
info@opaskoirayhdistys.fi

Suomen Opaskoirakoulu Oy
p. 044 0564 406
info@sokko.fi