KEHEN OLLA YHTEYDESSÄ OPASKOIRIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat palvelujen ja tukien hakemisessa sekä muutoksenhaussa kaikkia näkövammaisia ja heidän omaisiaan. Toimimme linkkinä näkövammaisten ihmisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä ja teemme yhteistyötä myös muiden näkövammaisten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Palvelu on maksutonta.

Alueellisella oikeuksienvalvonnan asiantuntijalla on kattava tieto omalla alueellaan sosiaaliturvaan ja vammaispalveluihin liittyen. Teemme läheistä yhteistyötä keskussairaaloiden näkövammaisten kuntoutusohjauksen kanssa lääkinnällisen kuntoutuksen asioissa, joihin myös opaskoira-asiat kuuluvat.

Pääsääntöisesti opaskoira-asioissa ensisijainen taho yhteydenotolle ovat keskussairaalat, opaskoiria kouluttavat tahot tai Opaskoirayhdistys, asiasta riippuen.

Oikeuksienvalvontayksikköön nimettiin opaskoirayhteyshenkilö lisätäksemme tiedonvaihtoa Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan ja opaskoirankäyttäjien, opaskoirayhdistyksen ja opaskoiria kouluttavien tahojen kesken oikeuksienvalvonnallisissa asioissa.

Yleisen, tärkeän opaskoiria ja opaskoirakoita koskevan tiedon saamiseksi sekä ovyn että muiden tahojen tietoon voitte olla yhteydessä opaskoirayhteyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia tiedon jakamisesta eteenpäin.  

Oikeuksienvalvontayksikön opaskoirayhteyshenkilö

Tapio Tiilikainen /oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Näkövammaisten liitto ry, Kauppakatu 17 b, 80100 JOENSUU

puh: 050-596 5012, voit lähettää minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tapio.tiilikainen@nkl.fi


Opaskoirankäyttäjät
Ole opaskoirasi koulutuksellisissa tai terveydellisissä asioissa yhteydessä omaan kouluusi tai kouluttajaasi.
Jos ongelma liittyy opaskoirasi tuottajatahoon, ole yhteydessä opaskoirasi maksusitoumuksen myöntäneen sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajaan. Näkövammaisen palveluopas | Näkövammaisten liitto (nkl.fi)

Tukea ja neuvoa annetaan myös yhdistyksestä, joten kenenkään ei tarvitse jäädä yksin asiansa kanssa. Kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä. Hallitusta sitoo vaitiolovelvollisuus ja asiat hoidetaan luottamuksellisesti. Olemme täällä yhdistyksessä teitä koirankäyttäjiä varten.

Suuri yleisö
Jos sinua askarruttaa opaskoirien kohtelu, terveys tai turvallisuus, voit olla yhteydessä Opaskoirayhdistyksen puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin. He keskustelevat mielellään kanssasi huolestasi ja onko siihen aihetta sekä opaskoirien kohtelusta, terveydestä ja turvallisuudesta.

Hallitus – Opaskoirayhdistys

OPASKOIRAYHDISTYS RY
Puheenjohtaja
Susanna Kovasin
P. 050 432 8431
puheenjohtaja@opaskoirayhdistys.fi
VARSINAISET HALLITUKSEN JÄSENET
Katja Arvonen
P. 0400 592 966
katja.arvonen@dnainternet.net
Erkki Juntikka
P. 040 589 3430
erkki.juntikka@gmail.com
Virpi Paananen
P. 045 272 5281
virpi.paananen@saunalahti.fi
Marianne Tenhami
P. 040 508 7409
marianne.tenhami@gmail.com
Raisa Ticklèn
P. 040 515 3917
raisa.ticklen@gmail.com
Matti Syrjälä
P. 0400 533 729
masa.syrjala@dnainternet.net
VARAJÄSENET
Arto Kurvinen
P. 050 360 7935
kurvinen.arto@gmail.com
Terhi Laaksonen
P. 045 642 3032
terhi.m.laaksonen@gmail.com