Avustajan rooli näkövammaisen ja opaskoiran kanssa

Opaskoirayhdistys ry on laatinut yleisohjeen avustajille näkövammaisen ja hänen opaskoiransa kanssa toimimiseen. Opaskoirakon kohtaamiseen voi perehtyä sivuillamme: https://opaskoirayhdistys.fi/tietoa-opaskoirista/opaskoirakon-kohtaaminen/ ja näkövammaisen kohtaamisen osoitteessa: https://opaskoirayhdistys.fi/tietoa-opaskoirista/kun-kohtaat-nakovammaisen/.

Opaskoirat

Opaskoira on näkövammaisen liikkumisen apuväline. Opaskoiraa ei saa koskaan silittää, puhutella tai edes katsoa tai mitenkään huomioida sen ollessa valjaissa. Tämä on erittäin tärkeää, koska jos opaskoiraa huomioidaan sen ollessa valjaissa eli tehdessä työtään, sen keskittymiskyky häiriintyy ja se unohtaa mitä sen pitää tehdä. Perussääntö on, että opaskoirankäyttäjä aina kertoo, kuinka haluaa opaskoiransa kanssa avustajan tai muun ihmisen toimivan.

Näkövammaisen opaskoiran saa tuoda kaikkiin julkisiin tiloihin, kuten kauppoihin, ravintoloihin, teattereihin, sairaaloihin ja lääkärin vastaanotolle. Opaskoiralla on oikeus seurata käyttäjäänsä joka paikkaan. Ainoa poikkeus ovat ravintoloiden keittiöt, joissa valmistetaan ruokaa. Muualle opaskoira seuraa aina käyttäjäänsä.

Opaskoiran vapaana juoksuttaminen

Opaskoirilla on järjestyslaista poiketen oikeus juosta vapaana muuallakin kuin koirapuistoissa. Koirankäyttäjä on tällöin aina mukana ja komentaa koiraa, kun sen parhaaksi katsoo. Koiran vapaanajuoksuttamispaikka on yleensä tarkistettu etukäteen opaskoiran kouluttajan kanssa. Ethän yritä estää opaskoiran vapaana juoksemista sen käyttäjän läsnä ollessa. Vapaana juokseminen ja leikkiminen on opaskoiralle rentoutumista joskus haasteellisestakin oppaan työstä. Sen ei tällöin tarvitse ottaa vastuuta opastettavastaan, vaan se antaa vastuun toisille näkeville silmille.

Avustajan tehtävänä on toimia näkövammaisen silminä ja kerrottava mitä koira tekee. Avustaja ei saa käskeä tai komentaa koiraa. Se on näkövammaisen opaskoirankäyttäjän tehtävä. Avustaja vain kertoo mitä opaskoira tekee. Näkövammaisen niin pyytäessä on tarvittaessa vaikka lähdettävä pusikkoon opaskoiran perään katsomaan ja kertomaan näkövammaiselle, mitä koira mahdollisesti siellä syö. Kauhistelu, kailottaminen ja päivittely on tässä tilanteessa vain haitaksi. Sen sijaan on hyvä kertoa rauhallisesti, mitä koira tekee. On myös hyvä kertoa vastaantulevista ihmisistä ja koirista niin, että näkövammainen voi kutsua opaskoiraansa, jos katsoo sen aiheelliseksi.

Peesaus

Avustajan on joskus peesattava eli seurattava opaskoiraa ja sen näkövammaista käyttäjää erilaisilla, varsinkin opaskoirakolle tuntemattomilla reiteillä, katsottava että kulkeminen on turvallista ja kerrottava etukäteen reitistä ja opaskoirakon virheistä. Avustaja ei kuitenkaan puutu mitenkään opaskoiran työhön. Se on opaskoirankäyttäjän tehtävä. Peesatessa avustaja kulkee opaskoirakon takana, koirankäyttäjän puolella niin, että avustajalla ja koirankäyttäjällä on puheyhteys. Peesaamista ei tarvitse osata etukäteen. Näkövammainen koirankäyttäjä opettaa kyllä tarittavat asiat.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

info@opaskoirayhdistys.fi