Införande av Ledarhundsföreningen r.f

Ledarhundsföreningen r.f r.f har registrerats den 3.11.1948. Föreningens hemstad är Helsingfors och dess verksamhetsområde är hela Finland. Byrån befinner sig i Itäkeskus i Synskadades Iiris-centrum.

Vid årsskiftet arbetade en byråsekreterare tre dagar i veckan. Föreningens stadgeenliga årsmöte är i mars. Till styrelsen hör sex ordinarie medlemmar, två suppleanter och ordförande. Föreningen producerade till en början ledarhundar också till dem som förlorat sin syn i kriget och samlade medel med hjälp av filmrundturer och Sokeainopas-boken, en bok för synskadade. Boken namn har senare bytt namn till Opaskoira vuosikirja, årsberättelsen om ledarhundarna. Producering av ledarhundar upphörde i slutet av 80-talet. Föreningens målsättning är att fungera som en intresseorganisation för brukare av ledarhundar samt att främja ledarhunds ärenden.

Målsättningen förverkligas på basen av;

1) övervakar i de frågor som berör att få en ledarhund samt i användning av den.

2) arrangerar och stöder ledarhundsbrukarnas fortbildning, arrangerar prov och annan hobbyverksamhet som gynnar brukning av ledarhundar.

3) gör ledarhundsverksamheten till kännedom via olika informations- och publiceringsverksamhet

4) sköter kontakterna till de instanser och enheter som producerar och bekostar ledarhundar.

Föreningen har tio regionala kontaktpersoner för ledarhundsverksamheten. De är själva brukare av ledarhundar och arrangerar på sina egna områden träffar och annan stödverksamhet. Regionernas verksamhet har sina skillnader och varje grupp har sin egen verksamhet. I vissa regioner träffas man månatligen och på andra ställen en gång i året.

Kontaktpersonerna arrangerar veckoslutskurser på basen av enskilda avtal.

Kontaktpersonerna har en egen träff på hösten då de också träffar representanter från de instanser som producerar ledarhundar. Under träffen har man som målsättning att komma överens om följande års kurser. Regionens egna ledarhundar har s.k. förkörsrätt till kurserna och ifall det finns fler platser fyller man på dem på basen av anmälningsordningen.

– Ledarhundsprov arrangeras i medeltal fyra per år och leds av prov- och tävlingsgruppen tillsammans med kontaktpersonerna. Finland deltar på hösten i landskampen Finland- Estland, i tur och ordning i respektive land. Landslagsrepresentanterna väljs på basen av landslagskvalificering.

– Under föreningen fungerar en riksomfattande Peesari-klubb som består av ej synskadade frivilliga. Peesarna arrangerar två ”vandringar” per år. Senaste årets vandringar har arrangerats i södra Finland. Vintervandringen i mars och Peesaripatikka i augusti.

Peesarna har ett eget program för de nya peesarna och de deltar vid tillställningar som regionens kontaktpersoner arrangerar samt skolar de nya personerna som är intresserade av peesandet.

Peesarna hjälper ledarhundarna att hitta nya rutter samt finslipa redan lärda tekniker. De promenerar efter ledarhunden och den synskadade och fungerar som sk. ögon för att sedan berätta vad som händer omkring och hur hunden fungerar samt varför. På detta vis kan ledaren ge rätt kommandon åt hunden.

– De regionala kontaktpersonerna, prov- och tävlingsgruppen samt peesarna gör upp en verksamhetsplan samt en budget inför det kommande året före slutet av november. De kan även spontant arrangera verksamheter som inte är ekonomiskt öronmärkta i budgeten. Öronmärkta medel skrivs in under det regionala kostnadsstället enligt ett skilt avtal på basen av intäkterna från kalender- och årsboksförsäljningen.

– Föreningens verksamhet finansieras själv men får ett litet bidrag från De synskadades förbund. Föreningen har en aktieportfölj. En del av den sköts själv men andra delen sköts av Taaleri, ett bolag som är specialiserad på aktieplaceringar. Föreningen äger en aktielägenhet och får hyresintäkter via den.

– Medle anskaffas via Opaskoira- årsboken som reklameras via telefonförsäljning. Boken innefattar berättelser av ledarhundsbrukare. Med finns några berättelser av valpuppfödare och av familjer som har hand om pensionerade ledarhundar.

– Föreningen producerar årligen en namnsdags väggkalender. I kalendern finns mycket bilder av ledarhundar, ledarhundens namns samt en liten infotext. Kalendrarna säljs via telefonförsäljning och via kontaktpersonerna. Dessa finns också till salu i föreningens webbutik.

– Föreningen publicerar tidningen Valjaissa, tre numror. Tidningen skickas till alla stödmedlemmar, skötselfamiljerna, pessare och till sjukvårdsdistriktens synrehabiliterings enheter samt till sammarbetskumpaner. I tidningen finns berättelser och text om aktuella ärenden som berör ledarhundsverksamheten. I tidningen finns reklamplatser till salu och med hjälp av det finansieras utgifterna och föreningen får lite intäkter för sin verksamhet.

– Föreningen samlar in medel med hjälp av olika produktförsäljningar. Till salu har det funnits handdukar med hundmotiv, grytlappar, muggar och nu T-skjortor med föreningen logo. Föreningen kan ta emot donationer.

– Föreningen stöder brukare av ledarhundar i alla situationer. Föreningen har tagit ställning om ledarhundsbrukarnas rättigheter tillsamman med De Synskadades förbund. Ställningstagandet har skickats till de olika myndigheterna och till serviceproducenter för att göra rättigheterna till känna.

– Vi föreningen förmedlar man information till brukarna om tillställningar där det önskas att ledarhundsverksamheten skulle kunna presenteras. De regionala kontaktpersonerna verkar aktivt i detta och gör många besök på daghem, skolor och vid studienheter/campus.

– Föreningen väljer i slutet av året följande årets tema. På den internationella ledarhundsdagen publiceras ett pressmeddelande om det kommande årets tema, dagen firas sista onsdagen i april. På ledarhundsdagen väljs ”Årets peesare” som styrelsen har valt på basen av förslag. Årets peesare får en hatt samt ett vandringspris, en käpp med namnskylt med årtal. Peesari-käppen har en ringklocka och en whiskyflaska.

– Föreningen ger alla ledarhundsbrukare ett ledarhundskort. Med kortet får man rabatter bla. i hundbutikkedjan Musti & Mirri. Rabatterna är förmånliga och därför publicerar föreningen kedjans logo i dess tryckprodukter.

– Föreningen har www-och Facebook sidor. Vi dem medlar vi ledarhundsinformation till den större publiken.

– Föreningen är medlem av Europeiska ledarhundsförbundet. Kontakten sköts av två kontaktpersoner som deltar årligen vid årsmöten på olika håll i Europa. Deras reserapport publiceras i medlemstidningen.

– Föreningens medlemmar får sex gånger i året Vetomars- medlemstidningen antingen en länk via e-post eller som cd-skiva. I tidningen samlas information om verksamheten, styrelsens hälsningar samt nyheter inom ledarhundsverksamheten. I tidningen finns också hundrelaterade artiklar från andra hundtidningar som berör hundarnas hälsa, foder och beteende. Man får gärna skriva egna texter till tidningen.

Mer information:
ordförande
Susanna Kovasin
tel +358504328431
puheenjohtaja@opaskoirayhdistys.fi