Kansainvälinen opaskoirapäivä 27.4.2022

27.4. Kansainvälinen opaskoirapäivä

Vuoden teema: Team Opaskoira (Tiedote julkaisuvapaa 25.4.)

Team Opaskoira

Kansainvälistä opaskoirapäivää vietetään huhtikuun viimeisenä keskiviikkona 27.4. Opaskoirayhdistys on valinnut vuoden teemaksi: Team opaskoira.

Usein kuulemme huudahduksen ”Tuolla on opaskoira! Onpa se viisas.” Ja ovathan ne, kaikkien viisaiden opaskoirien takana on iso tiimi ihmisiä, jotka ovat auttaneet opaskoiraa ja näkövammaista käyttäjää, jotta yhteistyö näyttää parhaimmillaan saumattomalta ja sujuvalta.

Vapaaehtoiset hoitoperheet kasvattavat pennusta hyvätapaisen, sosiaalisen ja rohkean nuoren koiran. Opaskoirakon ensimmäisenä yhteistyövuotena ammattilaiset kouluttajat opettavat koiran opastamaan valjaissa ja ohjaavat näkövammaista henkilöä liikkumaan koiransa kanssa ja huolehtimaan sen päivittäisestä hyvinvoinnista, joka edistää käyttäjän ja opaskoiran molemminpuolisen luottamuksen kehittymistä. Opaskoirakoulujen väki on myös koiran ja käyttäjän eli koirakon tukena luovutuskurssin jälkeenkin, koko koiran työuran ajan antaen jatkokoulutusta, neuvoen haasteissa ja huolehtien koiran terveydenhuollosta. 

Opaskoirayhdistys ja opaskoirayhteyshenkilöt järjestävät alueellisia tapahtumia niin näkövammaisille kuin muillekin opaskoirista kiinnostuneille. Koe- ja kilpailutoiminta  tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa yhteistyötään opaskoiran kanssa, saada rakentavaa palautetta sekä asiantuntevaa opastusta entistä paremman yhteistyön saavuttamiseksi.

Tärkeä rooli koirakon arjessa ja tapahtumissa  on myös vapaaehtoisilla näkevillä peesareilla, jotka ovat perehtyneet opaskoiriin ja näkövammaisen ohjaukseen. Tarvittaessa he auttavat turvallisten uusien reittien suunnittelussa ja harjoittelussa.

Virkeä, motivoitunut opaskoira sekä koiraansa tyytyväinen käyttäjä ovat toimiva kaksikko, joka liikkuu ja näkyy isona positiivisena esimerkkinä kanssakulkijoille sujuvasta yhteistyöstä, jonka mahdollistavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

Lisätietoa:
Susanna Kovasin, Opaskoirayhdistys p. 050 432 8431
www.opaskoirayhdistys.fi 
fb: www.facebook.com/opaskoirayhdistys/

Team Ledarhund

Internationella ledarhundsdagen firas 27.4, sista onsdagen i april. Opaskoirayhdistys (Ledarhundsföreningen rf) har valt ”Team ledarhund” som årets tema.

Ibland hör man någon brista ut ”Titta, en ledarhund! Vad klok den är.”

Och visst stämmer det. Bakom alla kloka ledarhundar finns en stor grupp människor som jobbat med ledarhunden och dess synskadade förare för att åstadkomma ett i bästa fall smidigt och friktionsfritt samspel.

Frivilliga fosterfamiljer har hand om att valparna växer till sociala, modiga och väluppfostrade unga hundar. Under det första samarbetsåret mellan ledarhund och dess förare får paret mycket stöd av professionella ledarhundsskolare. Hunden får lära sig att guida med selen på och den synskadade föraren får lära sig att röra sig tillsammans med sin hund samt ta hand om hundens dagliga välmående. Allt detta stöder den ömsesidiga tilliten som växer fram mellan hund och förare. Ledarhundsskolans personal stöder duon också efter den sista gemensamma kursen. Skolan erbjuder fortbildning och rådgivning i utmanande situationer och har hand om hundens hälsovård under hela hundens karriär.

Ledarhundsföreningen och de regionala kontaktpersonerna ordnar lokala evenemang för både personer med synnedsättning och övriga som är intresserade av ledarhundar. Prov- och tävlingsverksamheten erbjuder möjligheter att granska det egna samarbetet med ledarhunden, få konstruktiv respons och sakkunnig vägledning för ett ännu bättre samspel.

En viktig roll i ledarhundens och förarens samarbete spelar frivilliga seende följeslagare (på finska peesari). Dessa personer är insatta i guidning av ledarhundar och deras förare. Vid behov kan följeslagarna hjälpa med att planera och öva in nya, säkra rutter för duon.

En alert, motiverad ledarhund och en med sin hund belåten förare är en fungerande duo, som rör sig smidigt i samhället och visar för andra vad ett gott samarbete innebär. Ett samarbete som möjliggörs av ett team av professionella och frivilliga.

Tilläggsinformation:
ordförande
Susanna Kovasin, Opaskoirayhdistys tel. 050 432 8431
www.opaskoirayhdistys.fi fb: www.facebook.com/opaskoirayhdistys/