Toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry – Vuosi 2022

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Sisällys:

1. Yleistä

2. Aluetoiminta

3. Koe- ja kilpailutoiminta

4. Julkaisut ja tiedotus

5. Hallinto ja kokoukset

6. Varainhankinta

7. Taloudelliset suunnitelmat

8. Kansainvälinen toiminta

1.Yleistä

Vuosi 2022 on yhdistyksen 74. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoira-vuosikirjan 69., Vetomars-äänilehden 44. ja Valjaissa-lehden 20. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Palveluskoiraliiton jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksien valvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Yhdistys antaa tuottajien kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille, sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja henkilökohtaisten hyötykoirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön ja opaskoiria tuottavien tahojen kanssa. Opaskoirayhdistyksen valtuustoaloitteen myötä Näkövammaisten liitto ry:n hallitus perusti työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää opaskoiraa hakevien henkilöiden ja opaskoirankäyttäjien oikeuksienvalvonnan tila, asema, auttaminen ja oikeuksien puolustaminen. Opaskoirayhdistyksestä on edustaja kyseisessä työryhmässä.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä. Lisäksi yksi jäsen osallistuu opaskoirien ja avustajakoirien suhteen Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmään, jonka tarkoituksena on koordinoida lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden päivittämistä.

Yhdistyksellä on Vakuutusyhtiö OP:ssa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat opaskoiratuottajat:

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Opaskoirapalvelu Nouhau Ilmajoella. Opaskoirapalvelu Nouhau sulautui 1.3.2022 Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun omistukseen. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Yhdistyksen vuoden 2022 teema on Team Opaskoira.

2. Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumien järjestäminen tulevana vuonna riippuu koronatilanteesta. Tapahtumia pyritään järjestämään voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen toimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna (jäsenyydestä riippumatta) yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osin kursseille ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi alueiden yhteyshenkilöt voivat tukea omista korvamerkityistä rahoistaan oman alueensa koirakoiden osallistumismaksuja tapahtumiin.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 24 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Peesaripatikat:

-Talvipatikka 4.–6.3. Loppi, Räyskälän motelli.

– Salpavaellus kesäkuun viikoilla 22–24 (4 päivää /3 yötä)

Peesarit käyvät tarkistamassa suunnitellun reitin toukokuun aikana.

– Peesaripatikka 5.–7.8. Alustavasti varattu Loppi, Räyskälän motelli.

Kokeet ja koulutusviikonloput:

-Savo/Karjala huhtikuu 22–24.4. koulutusviikonloppu Kuopio

– Lahti koulutusviikonloppu 9–11.9.

-Pohjois-Suomen koulutusviikonloppu Oulussa tai Rovaniemellä loka-marraskuussa

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset tapahtumat:

Etelä-Karjala:

-Samoilua ja vertaisturinaa

Kevät/alkukesä kutsutaan: 6 koirakkoa + peesari + avustajat (määrä ei tiedossa)

Pohjois-Karjala:

-4–6 opaskoirailtaa

-kesällä makkaran paistoreissu jonnekin rannalle

– joulun aikaan pikkujoulu

Pohjois-Suomi:

-Huhtikuu: kansainvälinen opaskoira päivä Oulussa (lenkkeilyä ja opaskoirien uinti + ruokailu)

-Toukokuu: tapaaminen Rovaniemellä, voisimme järjestää opastuskokeet toukokuussa Rovaniemellä

-Syyskuu: Patikka tapaaminen Vaattunkiköngäs

-Marras-joulukuu: pikkujoulut

-Lisäksi paikallisia kokoontumisia opaskoirakoiden ja peesareiden aktiivisuuden ja toiveiden mukaan.

Helsinki-Uusimaa:

-5 ulkoilutapahtumaa

-2 luentoa / harjoitusta

-1 käynti koirauimalassa

-Pikkujoulut

Varsinais-Suomi:

Vuoden aikana tullaan järjestämään kokoontumisia opaskoirakoille, peesareille ja muille opaskoiratoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Yhteistyötä sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajan kanssa jatketaan uusien mahdollisten koirankäyttäjien tavoittamiseksi. Yhteyshenkilö ohjaa henkilöitä kuntoutusohjaajan vastaanotolle ja kuntoutusohjaaja pyytää opaskoirista kiinnostuneita näkövammaisia käymään kerhotapaamisissa tutustumassa opaskoirankäyttäjiin ja koiratoimintaan.

Keväälle suunnitteilla yhteistyössä Suomen rottweileryhdistys ry Turun alaosaston kanssa peesarikoulutusta. Tarkoituksena aktivoida ko. yhdistyksen peesaritoimintaa ja lisätä alueella toimivia peesareita. Koulutuksen yhteydessä rottweileryhdistys järjestänee myös opastuskokeet.

Yhteistyötä alueen koulujen, oppilaitosten, yhdistysten sekä esim. seudullisen esteettömyyskoordinaattorin kanssa jatketaan.

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Pyritään aktivoimaan palveluskoirayhdistyksiä järjestämään vuoden aikana kolmet kokeet (esim. Nokia, Mikkeli, Turku).

Opaskoirayhdistyksen nimissä järjestetään yhdet kokeet Pohjois-Suomessa; koetoimitsijana Meri Peuhkurinen.

Palveluskoirien kansallisten lajien Suomen Mestaruus kilpailut järjestetään Iittalassa, Hämeenlinnassa 1-3.7.2022. Kisakeskuksena toimii Iittalan urheilukenttä.

4. Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Yhdistyksen jäsenlehteä eli Vetomars-äänilehteä julkaistaan edelleen kuudesti vuodessa sekä cd-levynä että verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, vakuutusyhtiöille, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoira vuosikirjaa julkaistaan edelleen. Kirja on tärkeä varainhankintatuote ja opaskoiratietouden julkaisukanava. Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan 2700 kappaletta, painotalo kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti painotalo Waasa Graphics.

Opaskoirayhdistys julkaisee vuosittain opaskoirakalenterin varainhankintatuotteena.

Hallitus on nimennyt työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan opaskoirakalenterin 2023.

Opaskoirayhdistyksen tiedotuskanavina toimivat myös Näkövammaisten liiton keskustelukanavat.

5. Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii osa-aikainen toimistosihteeri 96 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin seitsemän vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2022 alussa toiminnassa olevat työryhmät ovat: Työvaliokunta, Talous-työryhmä, Valjaissa-lehden toimituskunta, Koe- ja kilpailutyöryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, Kalenterityöryhmä ja Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous pidetään hybridikokouksena Iiris-keskuksessa 19.3.2022.

6. Varainhankinta

Opaskoirayhdistys ylläpitää henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median, sekä Valjaissa-lehden kautta.

Sääntöjen mukaan Opaskoirayhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Opaskoirayhdistys jatkaa edelleen Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

7. Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta on Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoitaa Aktia Varainhoito Oy.

Opaskoirayhdistys voi edelleen myydä sijoituksia, mikäli rahatilanne näyttää siltä.

Vuoden 2023 alussa haetaan yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennusta varainhankintatuotteiden myymisestä vuosien 2022–2026 ajaksi.

8. Kansainvälinen toiminta

Opaskoirayhdistyksellä on yhteyshenkilö Euroopan opaskoiraliitossa (EGDF).