Toimintasuunnitelma

Opaskoirayhdistys ry – Vuosi 2023

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Sisällys:

1. Yleistä

2. Aluetoiminta

3. Koe- ja kilpailutoiminta

4. Julkaisut ja tiedotus

5. Hallinto, kokoukset ja työryhmät

6. Varainhankinta

7. Taloudelliset suunnitelmat

8. Kansainvälinen toiminta

1.Yleistä

Vuosi 2023 on yhdistyksen 75. toimintavuosi ja yhdistyksen julkaisemien Opaskoiravuosikirjan 70., Vetomars-äänilehden 45. ja Valjaissa-lehden 21. ilmestymisvuosi.

Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Vuokranantajat ry:n, European Guide Dog Federation (EGDF), Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Palveluskoiraliiton jäsen.

Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien etujärjestönä ja tekee opaskoira-asiaa tunnetuksi harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii opaskoirankäyttäjien oikeuksienvalvojana koirien saantiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Yhdistys antaa tuottajatahojen kautta opaskoirakortin kaikille uusille opaskoirankäyttäjille sekä seuraa opaskoirista maksettavan huoltokulukorvauksen toteutumista.

Yhdistyksen tavoite on saada opaskoirien ja henkilökohtaisten hyötykoirien käyttäjät tasa-arvoisiksi muiden ihmisten kanssa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään yhteistyötä Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvontayksikön ja opaskoiria tuottavien tahojen kanssa. Opaskoirayhdistyksen valtuustoaloitteen myötä Näkövammaisten liitto ry:n hallitus perusti työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää opaskoiraa hakevien henkilöiden ja opaskoirankäyttäjien oikeuksienvalvonnan tila, asema, auttaminen ja oikeuksien toteutuminen säännöllisellä seurannalla. Opaskoirayhdistyksestä on edustaja kyseisessä työryhmässä.

Yhdistys järjestää ja tukee opaskoirakoiden täydennyskoulutusta sekä koe- ja kilpailutoimintaa eri puolilla Suomea. Lisäksi yhdistys järjestää muuta koiran käyttöedellytyksiä parantavaa harrastustoimintaa, muun muassa patikoita peesareiden toimesta.

Yhdistyksellä on Vakuutusyhtiö OP:ssa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vuosivakuutuksena kaikkiin tapahtumiin.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat opaskoirien tuottajatahot: 

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu Vantaalla ja Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa. Niin ikään tärkeitä yhteistyötahoja ovat Näkövammaisten liitto ry, sairaanhoitopiirit, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja peesarit. Opaspentujen hoitoperheiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Yhdistyksen vuoden 2023 teema on Uusin silmin opaskoiran kanssa.

2. Aluetoiminta

Aluetoiminta koostuu hallituksen jakamien maantieteellisten toiminta-alueiden opaskoirayhteyshenkilöiden ja peesarikerhon järjestämästä toiminnasta. Toimintaa järjestetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumien järjestäminen tulevana vuonna riippuu koronatilanteesta. Tapahtumia pyritään järjestämään voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Eri alueilla tapahtuva toiminta on osa yhdistyksen perustoimintaa ja siten yhdistyksen talousarviossa ja kirjanpidossa.

Yhdistys tukee kursseja ja patikoita maksamalla peesareiden ja kouluttajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Peesarit ja kouluttajat ovat kaikkien koirankäyttäjien apuna jäsenyydestä riippumatta yhdistyksen tapahtumissa ilman lisämaksuja.

Yhdistys tukee jäsenkoirakoiden matkakuluja 25 euroa ylittävältä osalta kursseille ja vuosikokoukseen halvinta matkustustapaa käytettäessä. Lisäksi alueiden yhteyshenkilöt voivat tukea omista korvamerkityistä rahoistaan oman alueensa koirakoiden osallistumismaksuja tapahtumiin.

Peesareille ja muille tarpeellisille vapaaehtoistyötä tekeville korvataan 30 senttiä/km kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

Peesaripatikat:

Talvipatikka 10.-12.3.2023 Loppi, Räyskälän motelli

Tapahtuma kesäkuussa, paikka avoin

Juhlapatikka 4.-6.8.2023 Loppi, Räyskälän motelli

Tiedossa olevat koulutusviikonloput:

10-12.2.2023 Lumikurssi Oulussa

22 – 24.9.2023 Opaskoiraviikonloppu Lahdessa

7-8.10.2023 Karjala-Savon opaskoiraviikonloppu Joensuussa

Opaskoirayhteyshenkilöiden / työryhmien alueelliset tapahtumat:

Varsinais-Suomi:Vuoden 2023 aikana tullaan järjestämään kerhotapaamisia koirien treenaamisen ja ajankohtaisten asioiden innoittamina. Maakuntauudistuksen vaikutus opaskoira-asioihin kiinnostaa ja koetetaan saada sairaanhoitopiiristä (ERVA) kuntoutusohjaaja kertomaan muutoksen mahdollisista vaikutuksista alueen koirakoihin. 

Lisäksi kutsutaan kerhoihin keskustelun alustajaksi henkilöitä koirakoiden toiveiden mukaisesti.

Mikäli löytyy innokkaita, järjestetään yhteinen matka sekä Opaskoirayhdistyksen maaliskuun vuosikokoukseen että elokuun peesareiden juhlapatikalle.

Vuonna 2023 jatketaan koirankäyttäjien oikeuksienvalvontaa alueella, vaikuttamistyötä eri organisaatioihin sekä yhteistyötä peesareiden, pentuperheiden ja opaskoirakoulujen kanssa.  

Pohjois-Suomi:

Pohjois-Suomen opaskoirakot järjestää perinteisen Lumikurssi koulutusviikonlopun Oulussa 10.-12.2.2023.

Kansainvälistä opaskoirapäivää vietetään Oulussa peesauksen, koirauimalan ja koirien virkistämisen merkeissä. Pitkämatkalaiset saattavat joutua majoittumaan. Tapahtuman kesto 1-2 päivää.

Peesareiden juhlapatikalle Räyskälään innostetaan Pohjois-Suomen koirakoita ja peesareita osallistumaan.

Syksyllä 2023 tapaamme yhden päivän tapaamisen verran sekä pikkujoulujen merkeissä.

Kannustetaan yksi pitkäaikaisista peesareistamme koetoimitsijan peruskurssille / lajikurssille vuoden 2023, jotta saamme opastuskokeisiin uusia koetoimitsijoita. Meri Peuhkurinen pyrkii aloittamaan tuomarikoulutuspolun opastuskoetuomariksi vuoden 2023 aikana, mikäli Palveluskoiraliitto myöntää siihen mahdollisuuden. Tähän tuomariksi pääsemiseen Meri tarvitsee Opaskoirayhdistyksen apua ja tukea.

Peesareille järjestetään tarpeen mukaan koulutusta. Meri Peuhkurinen on valmis kouluttamaan ja kehittämään peesareiden koulutustoimintaa valtakunnallisesti.

Pirkanmaa:

Tammikuu: kerhoilta

Helmi-/maaliskuu: muiden työkoirien esittäytymistä

Huhtikuu: opaskoirapäivä 26.4 yhteisruokailu ja muuta ohjelmaa

Toukokuu: koirametsä

Elokuu: virkistyspäivä

Syys-/lokakuu: syysretki

Marras-/joulukuu: pikkujoulu

Kaakkois-Suomi:

La 18.2.2023 Imatra, Päiväranta, lumikenkäilya ja rallytokoa

5/2023 Liikkumaan, Imatra, kylpylä/satama

Pohjois-Karjala:

Karjala-Savon opaskoiraviikonloppu Joensuussa 7.-8.10.2023

Kerhoiltoja ja kesällä koirien uittaminen ja makkaranpaistoa

Päijät-Häme:

22 – 24.9.2023 Opaskoiraviikonloppu Lahdessa

Satakunta:

Kerhotapaamisia ja pikkujoulut

Hki-Uusimaa

-noin 6 ulkoilutapahtumaa, joista yksi liittyy lumeen

-pikkujoulut

-kaupunkitreeniä 4.2.2023

-on havaittu erittäin toimivaksi yhteyshenkilötyöryhmä, jossa on mukana peesari

Savo:

-pikkujoulut

-yhden päivän tapahtumia

-alustavia suunnitelmia koetapahtuman suhteen (yhteistyössä Palveluskoiraliiton kanssa)

-ajatuksia talviliikunnan suhteen; jäällä ja lumella liikkuminen

3. Koe- ja kilpailutoiminta

Vuoden aikana jatketaan yhteistyötä sekä Suomen Palveluskoiraliiton että paikallisten palveluskoirayhdistysten kanssa opastuskokeiden järjestämiseksi.

Pyritään saamaan järjestäjät neljälle kokeelle vuoden aikana, kevätkaudella kaksi koetta ja syyskaudella kaksi.

Jotta saamme riittävästi opastuskokeita, pidetään edelleen voimassa tuki koejärjestäjille (25 €/osallistuva koirakko).

Kokeen järjestänyt palveluskoirayhdistys voi hakea Opaskoirayhdistykseltä tukea kuluihinsa.

SM-kilpailujen tilanne on vielä avoinna. Lähetetään mahdollisuuksien mukaan joukkue joko Kennelliiton alaisiin SM-kilpailuihin tai Suomen Palveluskoiraliiton mestaruuskilpailuihin.

Kokeiden lisäksi tuetaan peesareita mahdolliseen koetoimitsijakoulutukseen, jotta saisimme tulevaisuudessa yhdistykselle virallisen koetoimitsijan. Tämän myötä pystyttäisiin jatkossa järjestämään opastuskokeita Opaskoirayhdistyksen nimissä.

4. Julkaisut ja tiedotus

Yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Internet -sivujen kehittämistä jatketaan palvelemaan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita opaskoirista ja yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenlehteä eli Vetomars-äänilehteä julkaistaan edelleen kuudesti vuodessa sekä cd-levynä että verkkolehtenä.

Valjaissa-lehti on tiedotus- ja kannatusjäsenlehti, joka lähetetään myös yhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille, yhdistyksen sidosryhmille, sairaanhoitopiirien näönkuntoutukseen, vakuutusyhtiöille, opaskoiria tuottaville tahoille ja heidän kauttaan hoitoperheille.

Valjaissa-lehteä julkaistaan kolme numeroa. Printmix Oy vastaa ilmoitusmyynnistä ja lehti painetaan Printmix Oy:n toimesta.

Suurelle yleisölle tarkoitettua Opaskoiravuosikirjaa julkaistaan edelleen tänä vuonna. Vuosikirjan painoversion suosio on laskenut ja sitä ei tilata enää siinä määrin, että sitä voi kutsua varainhankintatuotteeksi tai suuren yleisön julkaisukanavaksi. Yhdistyksessä selvitetään vuoden 2023 aikana, missä muodossa vuosikirjaa kannattaa tuottaa varainhankintatuotteena jatkossa vai tuleeko tilalle joku muu tuote, jossa opaskoiratarinoita ja opaskoiratiedotusta jatketaan.

Kirjan markkinoinnista ja ilmoitusmyynnistä vastaa Buckonet Oy / Jari Korhonen. Kirjaa painetaan 2000 kappaletta. Painotalo kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti painotalo Grano Oy.

Opaskoirayhdistys julkaisee vuosittain opaskoirakalenterin varainhankintatuotteena.

Opaskoirayhdistyksen tiedotuskanavina toimivat myös Näkövammaisten liiton keskustelukanavat, joilla kommunikoidaan sähköpostiviesteillä.

5. Hallinto, kokoukset ja työryhmät

Yhdistyksen toimistohuone on vuokrattu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä. Toimisto sijaitsee Itäkeskuksessa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Yhdistyksen työsuhteisena toimihenkilönä toimii osa-aikainen toimistosihteeri 72 tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Tilipros Oy.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Luottamustoimet ovat kaksivuotisia, paitsi varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksia on keskimäärin kahdeksan vuodessa, minkä lisäksi päätöksiä tehdään hallituksen postituslistalla sähköpostikokouksina.

Hallitus pyrkii käyttämään etäkokousjärjestelmää ja suosittelee etäkokouksia myös työryhmille.

Hallituksen alaisuudessa toimii työryhmiä, jotka hallitus nimeää hoitamaan jonkin tietyn tehtävän.

Vuoden 2023 alussa toiminnassa olevat työryhmät ovat: Työvaliokunta, Taloustyöryhmä, Valjaissa-lehden toimituskunta, Koe- ja kilpailutyöryhmä, Varainhankintatyöryhmä, Viestintätyöryhmä, Kalenterityöryhmä ja Oikeus- ja esteettömyystyöryhmä.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa, ja seuraava vuosikokous pidetään hybridikokouksena Iiris-keskuksessa 18.3.2023.

Viestintätyöryhmän toimintasuunnitelmaan kuuluu muun muassa Kansainvälisen Opaskoirapäivän mediatiedotteen laatiminen.

6. Varainhankinta

Opaskoirayhdistys ylläpitää henkilö- ja yhteisökannatusjäsenten hankintaa sosiaalisen median sekä Valjaissa-lehden kautta.

Sääntöjen mukaan Opaskoirayhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Opaskoirayhdistys jatkaa edelleen Kauppakartanonkadulla olevan kaksion vuokraamista.

7. Taloudelliset suunnitelmat

Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta on Tilipros Oy:n hoidossa. Tilipros:lla on toimisto Helsingin Itäkeskuksessa, mikä helpottaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Yhdistyksen pörssisijoituksia hoitaa Aktia Varainhoito Oy.

Opaskoirayhdistys voi edelleen myydä sijoituksia, mikäli rahatilanne näyttää siltä.

8. Kansainvälinen toiminta

Opaskoirayhdistyksellä on yhteyshenkilöt Marianne Tenhami ja Susanna Kovasin Euroopan opaskoiraliitossa (EGDF). Marianne Tenhami hoitaa yhteyshenkilönä tiedotusta EGDF:n ja Opaskoirayhdistyksen välillä ja Susanna Kovasin toimii jäsenenä EGDF:n hallituksessa.

Yhdistyksen kaksi edustajaa osallistuvat kansainvälisten opaskoirastandardien laatimiseen kansallisessa ohjausryhmässä.